မန္မာျပည္ကလူေတြဟာဂ်ပန္ေတြ ေလာက္အလုပ္မလုပ္ဘူးလို ့ျမင္ခဲ့အျမင္ကိုဒီေန ့ကစၿပီးေျပာင္းလိုက္ပါေတာ့မယ္။🙇🏻‍♀️

🇲🇲ျမန္မာနိုင္ငံရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအခ်က္အလက္အရ

၁။ျမန္မာနိုင္ငံမွလက္လီကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္းက
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ဒုတိယအမ်ားဆံုးကစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊
တတိယအမ်ားဆံုးကအစားအေသာက္ဝန္ေဆာင္မွုျဖစ္တဲ့ အတြက္ စားေသာက္ကုန္နွင့္အေဖ်ာ္ယမကာကိုအေျချပဳတဲ့လုပ္ငန္း
ေတြအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း။(မုန္ ့ဟင္းခါးဆိုင္ေထာင္တာ၊
အိမ္ေရွ ့မွာခံုပုေလးေတြခ်ၿပီးအသုပ္ဆိုင္ဖြင့္တာ၊ေျမညီထပ္အခန္းမွာကုန္ေျခာက္ေတြ၊ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊
မုန္ ့စတာေတြကိုလက္လီျပန္ေရာင္းတာစတာေတြက
ဘယ္သူမဆိုစတင္လုပ္လို ့ရတဲ့လုပ္ငန္း
ေလးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္လို ့ထင္ပါတယ္။

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထဲမွာ
အိမ္၊ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းကအနည္းဆံုးပါ။ဒီလုပ္ငန္းကအိမ္ပြဲစားဆိုတဲ့တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေနတဲ့ကိုယ္ပိုင္
လုပ္ငန္းကိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ. ့
စာရင္းထည့္ေကာက္လို ့ကလည္းမရ၊
အိမ္၊ၿခံေျမေစ်းကြက္ကတစ္ကိုယ္ေတာ္အိမ္ပြဲစားေတြနဲ ့အဓိကလည္ပတ္ေနတာဆိုေတာ့အိမ္၊ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းအေနနဲ ့လုပ္ငန္းေထာင္ဖို ့ကလည္း
ခက္မယ္ထင္ပါတယ္။)

၂။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကလည္း
အစားအေသာက္နွင့္အေဖ်ာ္ယမကာဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းပါပဲ။ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္လည္းတစ္နွစ္ကိုပ်မ္းမွ်နာရီ ၃ေထာင္ေက်ာ္ဝင္လုပ္ရၿပီး၊
အခ်ိန္ျပည့္လုပ္သားကလည္းတစ္နွစ္မွာနာရီ ၃ေထာင္ေက်ာ္၊
အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္သားကတစ္နွစ္မွာနာရီ2ေထာင္နီးပါး၊
မိသားစုဝင္လုပ္သားကတစ္နွစ္မွာ ၂၆၀၀ က်ာ္ဝင္ေရာက္လုပ္
္ကိုင္ေနပါတယ္။
တစ္နွစ္-365ရက္×24နာရီ=နာရီေပါင္း8760
ျဖစ္တဲ့အတြက္တစ္နွစ္ရဲ ့ပ်မ္းမွ် ၃ပံု ၁ပံုနီးပါးကိုအလုပ္အတြက္အခ်ိန္
ေပးတယ္လို ့ေကာက္ခ်က္ခ်လို ့ပါတယ္။

၃။အျခားလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြမွာလည္း
အခ်ိန္ျပည့္လုပ္သားေတြကတစ္နွစ္ကိုနာရီေပါင္း
၂၀၀၀ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံမွာအလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြဟာတစ္နွစ္တာ
အခ်ိန္ေတြရဲ ့ပ်မ္းမွ် ၄ပံု ၁ပံုနီးပါးကိုအလုပ္လုပ္ၾကတယ္လို ့ေကာက္ခ်က္ခ်လို ့ရပါတယ္။

 

ဒီေနရာမွာကြၽန္မအံ့ၾသမိတာကေတာ့OECDအဖြဲ ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွလုပ္သားမ်ားရဲ. ့အလုပ္ခ်ိန္နဲ ့ျမန္မာနိုင္ငံမွလုပ္သားမ်ားရဲ ့အလုပ္ခ်ိန္ပါပဲ။
OECDအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံထဲမွာတစ္နွစ္တာပ်မ္းမွ်အလုပ္ခ်ိန္
အမ်ားဆံုးက မကၠဆီကိုနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး
တစ္နွစ္မွာပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း2246နာရီအလုပ္လုပ္ပါတယ္။
ခ်ီလီနိုင္ငံကပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း 1987နာရီအလုပ္လုပ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္နိုင္ငံကတစ္နွစ္ကိုပ်မ္းမွ်1719နာရီအလုပ္လုပ္ၿပီး
(ဂ်ပန္ေတြကေတာ့OECDကဂ်ပန္ေတြရဲ. ့အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းရတာေတြကို
ထည့္ၿပီးစာရင္းမေကာက္လို ့ေျမျပင္အေျခအေနနဲ ့ကြဲလြဲမွုရွိတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။)၊

အေမရိကန္နိုင္ငံကသူေတြကေတာ့နာရီေပါင္း1900
အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံကလူေတြကဂ်ပန္နိုင္ငံကလူေတြထက္ပိုၿပီး
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားေနတာကိုစာရင္းဇယားအတိအက်နဲ ့
ေတြ ့လိုက္ရတဲ့အတြက္ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသပါတယ္။ျမန္မာျပည္ကလူေတြဟာဂ်ပန္ေတြ
ေလာက္အလုပ္မလုပ္ဘူးလို ့ျမင္ခဲ့အျမင္ကိုဒီေန ့ကစၿပီးေျပာင္းလိုက္ပါေတာ့မယ္။🙇🏻‍♀️

ျမန္မာနိုင္ငံကလုပ္သားေတြဟာအလုပ္လုပ္ရဲ ့သားနဲ ့
အလုပ္ၿပီးေျမာက္မွုနွုန္းနည္းေနေသးတာ၊အလုပ္လုပ္ေပမဲ့အလုပ္မၿပီးတာ၊
အလုပ္လုပ္ေပမဲ့အလုပ္မျဖစ္တာလို ့ယူဆမိပါတယ္။ဒါဆိုရင္ေတာ့
အလုပ္လုပ္ေနတဲ့လုပ္ပံုလုပ္နည္းပံုစံကိုေျပာင္းသင့္တာ
ေျပာင္းရမယ္ထင္ပါတယ္။🙅🏻

 

 

၄။ျမန္မာနိုင္ငံမွာမိသားစုဝင္လုပ္သားကအရမ္းမ်ားတယ္လို ့ထင္မိပါတယ္။လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး၊စားေသာက္ကုန္စတာေတြမွာမ်ားတယ္လို ့ေတြ ့ရပါတယ္။ဒါေတြကမိသားစုစီးပြားေရးလိုျဖစ္ေနတာ
ေၾကာင့္ထင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့မိသားစုဝင္လုပ္သားေတြရဲ. ့လုပ္ခက
နည္းပါတယ္။ေရနွင္မိလႅာသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကမိသားစုဝင္
လုပ္သားေတြရဲ. ့တစ္နာရီပ်မ္းမွ်လခက၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းၿပီး
ရင္ဒုတိယအမ်ားဆံုးပါ။ဒါကိုၾကည့္ရင္ဒီလုပ္ငန္းကမိသားစုဝင္လုပ္သားေပမဲ့
လခကိုေသခ်ာေပးတယ္၊စီးပြားေရးဆန္တယ္လို ့ယူဆမိပါတယ္။လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြကိုၾကည့္ရင္အေသးစားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတဲ့အျပင္လုပ္သားအေရအတြက္ 50ဦးေက်ာ္ရွိတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက လုပ္ငန္းအားလံုးရဲ ့
1% ပဲရွိပါတယ္။

၅။အခ်ိန္ျပည့္လုပ္သားမ်ားရဲ ့
၁နာရီပ်မ္းမွ်လခကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊သိပၸံနည္း်နွင့္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကလခအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၁ နာရီကိုပ်မ္းမွ် ၈၈၁ က်ပ္ရရွိပါတယ္။
အစားအေသာက္နွင့္ေဖ်ာ္ရည္မကာဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမွ
လုပ္သားမ်ားကေတာ့1နာရီကိုပ်မ္းမွ် 370က်ပ္ရရွိတဲ့အတြက္လုပ္ခလစာအနည္းဆံုးလို ့
ယူဆလို ့ရပါတယ္။💸💸💸💰

၆။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာရန္ကုန္မွာပဲအမ်ားဆံုး
ျဖစ္ေနၿပီးကယားျပည္နယ္မွာကေတာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမရွိ
သေလာက္နည္းပါတယ္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲလို ့စီးပြားေရးလုပ္ဖို ့အဆင္မေျပတာလားမသိပါဘူး။ကယားျပည္နယ္ကလူဦးေရလည္းအနည္းဆံုးျပည္
နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ေျမျပန္ ့ေဒသေတြ၊လူဦးေရမ်ားတဲ့ေဒသေတြမွာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမ်ားပါတယ္။

Credit – Htet Htet Nu Htay

5 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *