ျမစ္ဆုံ အေရး တရုတ္ သံရုံး ေၾကျငာခ်က္ကုိ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္တုိ႕ အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္

ခုႏွစ္နွစ္ၾကာ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ ျမစ္ဆုံ ဆည္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဒသခံ ကခ်င္ လူထုက ကန္႕ကြက္ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ျပင္ပရွိ လူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကသာ ဆန္႕က်င္ေနၾကျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ သံရုံးက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္အား တုန္႕ျပန္ ကန္႕ကြက္ လုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။


တ႐ုတ္​သံအမတ္​

 

အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္အား တရုတ္ သံအမတ္ ျဖစ္သူ ေဟာင္ လီယန္ မွ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆုံးပါတ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သံအမတ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေသာ ႏူိင္ငံေရး ပါတီ မ်ား ႏွင့္ လူမႈ အသင္းအဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္သည္ တိက်မႈ မရွိဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ သံအမတ္ ျဖစ္သူမွ ျမစ္ဆုံ ဆည္ စီမံကိန္း အား ေႏွာင့္ေႏွးရန္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏူိင္ငံအတြင္း တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံလုိ စိတ္ ကုိ ထိခုိက္ လာေနရျပီဟု ေျပာခဲ့သည္ဟု လည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ရသည္။


မစၥတာဆင္​ဟြာ.တ႐ုတ္​သံအမတ္​

 

 

“မိမိတုိ႕ ပါတီမွလည္း လက္မခံ၊ ကခ်င္ ျပည္သူမ်ားကလည္း သေဘာတူျခင္း မရွိေၾကာင္း ကခ်င္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ခြမ္း မွ ေျပာသည္ဟု သိရသည္။

အလားတူပင္ ကခ်င္ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ ဥကၠဌ မနမ္ တူ ဂ်ာ၊ ကခ်င္ ျမဳိ႕ျပ အဖဲြ႕အစည္း တခု၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆာခ်ီ ႏွင့္ ကခ်င္ ဘက္ပတစ္ ကြန္ဗင္ရွင္း အၾကီးအကဲ ဆရာေတာ္ ခါလမ္ ဆန္ဆြမ္ တုိ႕ မွ လည္း အသီးသီး ျငင္းခ်က္ ထုတ္လုိက္ၾကေၾကာင္း ျမန္မာ တုိင္းမ္ ႏွင့္ ဧရာ၀တီ တုိ႕တြင္ ေရးသားထားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အစုိးရမွ သေဘာထား ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိမႈ ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရခုိင္ ေျမာက္ပုိင္း အက်ပ္အတည္း အေပၚ ၎တုိ႕ ကာကြယ္ ေပးခဲ့ရမႈ မ်ား အေပၚ အခြင့္ေကာင္း ယူကာ တရုတ္ တုိ႕မွ အဆုိပါ ကိစၥ အား ျပန္လည္ အစေဖၚရန္ ၾကဳိးပမ္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တုိ႕အေနျဖင့္ ယခုအခါ ယူနန္ ျပည္နယ္တြင္ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မ်ား လုိအပ္သည္ထက္ ပုိလ်ံေနျပီး အျခား ျဖည့္တင္း စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚလာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလည္း ေႏွးေကြးလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး သည္ ယခင္ကေလာက္ အေရးမပါေတာ့ေပ။


​ေဒၚႏြဲ႔ကလ်ာ.တ႐ုတ္​သံမွဴးႀကီး

 

ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၁ တရုတ္ အမ်ဳိးသား ေန႕ မတုိင္မီ တရက္တြင္ ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္တုိ႕အဖုိ႕ မ်က္နွာကုိ ျဖတ္ရုိက္သလုိ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း တရုတ္အစုိးရပုိင္း သတင္းစာမ်ား က ေဒါသတၾကီး တုန္႕ျပန္ခဲ့ၾကဖူးေပသည္။

ထုိ႕အတြက္ တရုတ္တုိ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ ျမန္မာတုိ႕ အေနျဖင့္ အဆုိပါ ဆည္တည္ေဆာက္ ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ေလာ။
Credit Hla soewai

5 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *