ပ႒ာန္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိ ရြတ္ဆုိေနၾကေသာ ကလ်ာဏႏြယ္၀င္
အမ်ဳိးေကာင္းသား၊အမ်ဳိးေကာင္းသမီး သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္

၁။ဘာေၾကာင့္ပ႒ာန္းလုိ႔ေခၚသလဲ။
၂။ပ႒ာန္းတရားကုိ ပထမဦးဆုံး ဆင္ျခင္သည့္ေနရာ
၃။ပ႒ာန္းတရားကုိ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အခ်ိန္
၄။ပ႒ာန္းတရားကုိ ေဟာၾကားခဲ့ေသာေနရာ
၅။ပ႒ာန္းတရားကုိေဟာၾကားခဲ့ေသာပုဂၢဳိလ္
၆။ပ႒ာန္းတရားကုိေဟာၾကားခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္
၇။ပ႒ာန္းတရားကုိေဟာၾကားခဲ့ေသာ ရက္ေပါင္း
၈။ပ႒ာန္းတရားကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္
တို႕ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။

၁။ဘာေၾကာင့္ပ႒ာန္းလုိ႔ေခၚသလဲဆုိရင္
==========================
ပ႒ာန္းဆုိတဲ့ ေဝါဟာရသည္ ပ႒ာန ဆုိတဲ့ပါဠိကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။
ပ႒ာန=အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္း
ပ႒ာန=ေဝဖန္ျခင္း
ပ႒ာန=က်က္စားသြားလာရာသုိ႔ ဆုိျပီး
အနက္သုံးမ်ဳိးထြက္ပါတယ္။ထုိ႔ေၾကာင့္
(က)။အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေဟာတတ္ေသာေၾကာင့္ ပ႒ာန္း။
(ခ)။ကုသုိလ္စေသာ တရားတုိ႔ကုိ (၂၄)ပစၥည္းတုိ႔ျဖင့္ေဝဖန္ထားေသာေၾကာင့္ ပ႒ာန္း။
(ဂ)။သဗၺညဳတဥာဏ္၏လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်က္စားသြားလာရာက်မ္းျဖစ္ေသာေၾကာင္႔
ပ႒ာန္းဟုေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၂)။ပထမဆုံး ဆင္ျခင္သည့္ေနရာ
======================
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုႏွစ္မွာ
ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူျပီးေနာက္ (၂၁)ရက္အလြန္ (၂၂)ရက္မွစ၍ ရတနာဃရ
စတုတၳသတၱာဟ၌ စံေနေတာ္မူခုိက္ အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္းကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါတယ္။
ေရွ႕ေျခာက္က်မ္း (ဓမၼသဂၤဏီ၊ ဝိဘင္း၊ ဓာတုကထာ၊ ပုဂၢလပညတၱိ၊ ကထာဝတၳဳ၊ ယမုိက္) ကုိ သုံးသပ္ေတာ္မူျပီးသည့္အထိ
ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္ မထြက္ေပၚမကြန္႔ျမဴးေသးပဲ၊
ပ႒ာန္းေဒသနာ ေတာ္ၾကီးကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္တဲ့ အခါမွသာ ေရာင္ျခည္ေေတာ္ေျခာက္သြယ္ ထြက္ေပၚေတာ္မူလာတာပါ။(ဥပမာ)ၾကီးမားတဲ့ငါးၾကီးေတြဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္မွာလွဳပ္ရွားခြင့္မရဘဲ မဟာသမုဒၵရာၾကီးထဲမွာသာ စိတ္ၾကိဳက္ျမဴးတူးလွဳပ္ရွားခြင့္ရသလုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ၾကီးသည္လည္း
ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေသာ အခါမွသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးသည္ထိ
က်က္စားနုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေနအေထာင္ လအေသာင္းနဲ႔ႏွဳိင္းစာလုိ႔မရေအာင္ ဂုဏ္ေရာင္ေဆာင္တဲ့ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ကုိ ထြက္ေပၚေစတာဟာျဖင့္ ဤပ႒ာန္းတရားေတာ္ၾကီး၏ ထူးျခားခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပ႒ာန္း တရားေတာ္ၾကီးကုိ စတုတၳသတၱာဟ ရတနာဃရ
စံအိမ္ေတာ္မွာ စတင္ဆင္ျခင္ခဲ့တယ္လုိ႔ မွတ္သားထားရပါမယ္။
ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ တလူလူလႊင့္ထူေနၾကတဲ့
သာသနာ့အလံေတာ္ဟာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ကုိ အမွတ္အသားျပဳထားတဲ့ အလံေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီသာသနာ့အလံေတာ္ကုိျမင္တုိင္း ဒီသာသနာ့အလံေတာ္ကုိ
အသုံးျပဳတုိင္း ပ႒ာန္း တရားေတာ္ၾကီးကုိ
သတိရေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ေဟာၾကားခဲ့ေသာအခ်ိန္
=================
ပ႒ာန္းတရားေတာ္ၾကီးကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ
ဘယ္ကာလမွာ ေဟာခဲ့ပါသလဲဆုိေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၆-ဝါ အလြန္၊ (၇)ဝါအေရာက္ သက္ေတာ္(၄၂)ႏွစ္အရြယ္မွာ ေဟာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔မွတ္သားနုိင္ပါတယ္။

၄။ေဟာၾကားခဲ့ေသာေနရာ
=================
တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္ ပင္လယ္ကသစ္ပင္အရင္း ပ႑ဳကမၺလာေက်ာက္ဖ်ာထက္မွာ ေဟာခဲ့ပါတယ္။

၅။ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္
==================
ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ၾကီးကုိ ဘယ္သူေတြေဟာခဲ့သလဲလုိ႔
ဆုိေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔ကုိေဟာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔သိနုိင္ပါတယ္။

၆။ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္
======================
မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ သႏၱဳႆိတနတ္သားကုိ
အေၾကာင္းျပဳ၍ နုိးဖုိးဆပ္တရားအျဖစ္ ေက်းဇူးဆပ္လုိ၍ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၇။ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ရက္ေပါင္း
=====================
ပ႒ာန္းက်မ္းကုိ ရက္ေပါင္းမည္မ်ွၾကာေအာင္
ေဟာခဲ့သလဲလုိ႔ဆုိေတာ့ ရက္အတိအက်မဟုတ္ေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကည့္ခ်က္အရ
အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္းကုိ
တာဝတိံသာနတ္ျပည္မွာ ရက္ေပါင္း(၉၀)၊(၃)လၾကာေအာင္ေဟာၾကား
ေတာ္မူရာ
ဓမၼသဂၤဏီ (၁၂)ရက္၊
ဝိဘင္း (၁၂)ရက္၊
ဓာတုကထာ (၆)ရက္၊၊
ပုဂၢလပညတၱိ (၇)ရက္၊
ကထာဝတၳဳ (၈)ရက္၊
ယမုိက္ (၂၀)ရက္၊
ပ႒ာန္းက်မ္း (၂၅)ရက္ အသီးသီးေဟာခဲ့တယ္လုိ႔ အဆုိရွိပါတယ္။

၈။ပ႒ာန္းတရား ျပန္႔ပြားေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္
====================================
ပ႒ာန္းတရား ျပန္႔ပြားေအာင္မည္သူက စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသလဲဆုိေတာ့
ပ႒ာန္းတရားကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
တာဝတိံသာနတ္ျပည္မွာ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔ကုိ အက်ယ္အားျဖင့္ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
အရွင္သာရိပုတၱရာကုိေဟာေတာ္မူတဲ့အခါ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ျမတ္စြာဘုရားျပီးရင္ ပညာအၾကီးဆုံး အဂၢသာဝကၾကီးျဖစ္ေတာ္မူလုိ႔ အက်ဥ္းနည္းနဲ႔ေဟာေတာ္မူတာပါ။
ထုိမွတစ္ဆင့္ အရွင္သာရိပုတၱရာက လင္းနို႔သားငါးရာျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ တပည့္ရဟန္းငါးရာကုိ မက်ဥ္းမက်ယ္ အလယ္အလတ္နည္းျဖင့္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေဟာ ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ပ႒ာန္းတရားေတာ္ၾကီးကုိ ယေန႔ရဟန္း ရွင္လူတုိ႔ နာယူ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနနုိင္ျခင္းမွာ အရွင္သာရိပုတၱရာကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ဆုိတာ သိထားရပါမယ္။
ပ႒ာန္းတရားျပန္႔ပြားေအာင္ အရွင္သာရိပုတၱရာက စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့တယ္လုိ႔အသိမွတ္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Crd “ မူရင္းpost
———————————————————
၉။ပ႒ာန္းတရားက်ယ္ဝန္းပုံ

၁၀။ပ႒ာန္းတရားေတာ္ရြတ္ဆုိရျခင္းေၾကာင့္ ရရွိနုိင္ေသာ
အက်ဳိးတရားမ်ား၊ ကိုဆက္လက္တင္ေပးပါမည္

ေမတၱာျဖင့္ Sein Oo

0 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *