အသက္(၃၀)ေက်ာ္အရြယ္ထိ အိမ္မွာကပ္ေနေနတဲ့ သားကို. . မိဘနွစ္ပါးမွ တရားစြဲ

မိဘေတြဆိုတာ သားသမီးဒဏ္ကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ခံၾကပါတယ္။
ေမြးကတည္းက အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိ ေကၽြးေမြးျပဳစုခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္ႏုိင္ေအာင္လည္း ပညာေတြ သင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ မိမိတို႔ကေတာင္ မိဘကို ျပန္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။

မိဘေတြက ႐ုိတန္ဒိုကို တရားမစြဲခင္ ထြက္သြားဖို႔ သတိေပးစာ (၅)ခါလည္း ေပးခဲ့ၿပီး စရိတ္ေတာင္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္မွာ မတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွ ထြက္မသြားရင္ ငါတို႕တရားစြဲေတာ့မယ္၊ အရည္အခ်င္းမရိွတဲ့လူေတြအတြက္ေတာင္ အလုပ္ေတြရိွတာ မင္းလည္း အလုပ္ရွာလုပ္သင့္တယ္လို႔ ေရးထားခဲ့ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းဖို႔ ေဒၚလာ (၁,၁၀၀) ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လိုေျပာေျပာ ႐ုိတန္ဒိုက အလုပ္လည္း မလုပ္၊ အိမ္ကေနလည္း ထြက္မသြားခဲ့တဲ့အဆံုး မိဘေတြက တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ မိဘျဖစ္သူေတြ အမႈႏုိင္သြားခဲ့ၾကၿပီး ႐ုိတန္ဒိုကို အိမ္ကေန ထြက္သြားဖို႔ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔အေနာက္တုိင္းမွာ သားသမီးေတြ အရြယ္ေရာက္ရင္ မိဘအိမ္က ထြက္ၿပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ၾကတာဟာ ထံုးစံပါပဲ။

႐ုိတန္ဒိုကေတာ့ အိမ္က ထြက္မသြားတဲ့အျပင္ အလုပ္လည္း မလုပ္၊ ေထာက္လည္း မေထာက္ပံ့တာေၾကာင့္ မိဘေတြအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

Crd:bahuthuta

6 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *