အဆုိေတာ္ လင္းလင္း ၊ ခ်စ္သုေ၀ နဲ ့ ့သမီးအမႊာေလးေတြျဖစ္တဲ ့ေမျမန္မာေခတ္ နဲ ့ေမျမန္မာသစ္ မိသားစုက က်ပ္ သိန္း၂၀၀ မတည္ျပီး ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုတည္ေထာင္

အဆုိေတာ္ လင္းလင္း ၊ ခ်စ္သုေ၀ နဲ ့ ့သမီးအမႊာေလးေတြျဖစ္တဲ ့ေမျမန္မာေခတ္ နဲ ့ေမျမန္မာသစ္ မိသားစုက က်ပ္ သိန္း၂၀၀ မတည္ျပီး ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုတည္ေထာင္လိုက္ပါျပီ။ မိသားစုပရိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္တဲ ့ ” ေခတ္နဲ ့သစ္တို ့ကမၻာ “ကိုအနုပညာေႀကးမယူဘဲ ၇ိုက္ကူးျပီး channel 7 မွာျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Crd:kumudra

4 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *