ကမ႓ာ့အဆင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ (Trust) ခံယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

ေခတ္မီ ဆန္းျပားတဲ့ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းေတြ
အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့
Rare Earth Element(႐ွားပါးျဒပ္စင္တြင္းထြက္ပစၥည္း)( REE)ကို ကမ႓ာႀကီးတခုလံုးအတြက္ ၈၅%ထိ
ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီလုပ္ငန္းဟာ
ကမ႓ာႀကီးတခုလံုးရဲ႕ GDP ၅%နဲ႔ညီမ်ွတဲ့ ေပါင္၃ထရီလီယံတန္ဖိုး႐ွိပါသတဲ့။

ဒီလို REE ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းက ဝင္တဲ့ေငြေၾကာင့္
တ႐ုတ္ဟာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းခဲ့ေပမယ့္
REE မိုင္းေတြတည္႐ွိရာ မြန္ဂိုလ်ေဒသ Baotouၿမိဳ႕မွာ
႐ွိတဲ့ လူႏွစ္သန္းခြဲဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈဒဏ္
ကိုအႀကီးအက်ယ္ခံစားေနရပါတယ္။

Rare Earth Element(႐ွားပါးျဒပ္စင္တြင္းထြက္ပစၥည္း)
သန္႔စင္တဲ့လုပ္ငန္းမွာ သိုရီယမ္ကဲ့သို႔ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ
ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳရတဲ့အတြက္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္
ေစတတ္တဲ့ carcinogenic toxins အဆိပ္ပစၥည္း ေတြနဲ႔ထိေတြ႔႐ွဴ႐ိႈက္ရတာေတြလည္း႐ွိပါတယ္။

Rare Earth Element(႐ွားပါးျဒပ္စင္တြင္းထြက္ပစၥည္း)
သန္႔စင္တဲ့ပစၥည္း တစ္တန္ရဖို႔အတြက္ အဆိပ္ျဖစ္ေစတတ္တဲ့စြန္႔ပစ္ပစၥည္း တန္၂၀၀၀ ထြက္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့
Rare Earth Element မိုင္းတြင္းေဒသ မြန္ဂိုလီးယား
ဟာ အဆိပ္သင့္ေရ ေလ ေျမတို႔နဲ႔ ညစ္ညမ္းေနပါၿပီ။

တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ကမ႓ာ့အႀကီးဆံုး Three Gorges Dam ဆည္ႀကီးက္ိုတည္ေဆာက္စဥ္ကလဲ ပတ္ဝန္း
က်င္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဒုကၡဆင္းရဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳ
ေတြ႔မႈကို လစ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တဘက္က စီးပြားေရးတိုးတက္
ေအာင္ျမင္မႈကို လုပ္ျပခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီေန႔ကမ႓ာ့ေဈးကြက္
မွာ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားလွတဲ့ REE ေခၚ
Rare Earth Element(႐ွားပါးျဒပ္စင္တြင္းထြက္ပစၥည္း)
ကိုလည္း လူသားအရင္းအျမစ္ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး စေတးကာ
စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္
လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ အစဥ္အဆက္ဟာ သူ႔ႏိုင္ငံ
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူ႔ႏိုင္ငံက သူ႔လူမ်ိဳး
(အေျခခံလူတန္းစား)ေတြကို စေတးဖို႔လည္း
ဝန္မေလးၾကဘူးဆိုတာ သတိထားၾကည့္ရင္ ျမင္ေတြ႔
ႏိုင္ပါတယ္။
တျခားႏိုင္ငံေတြ အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုဖြယ္ရာ
မ႐ွိေတာ့ပါဘူး။

ဒီလို အျပဳအမူ သေဘာထားေတြေၾကာင့္လဲ တ႐ုတ္
ဟာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ က႑မွာ ထိပ္တန္းေရာက္
လာခဲ့ၿပီး ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးကို စီးပြားေရးအရ
နယ္ပယ္သစ္ခ်ဲ့ထြင္ လႊမ္းမ္ိုးဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ
ႏိုင္ငံတကာက ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ အျပည့္အဝ မရ႐ွိပဲ
သံသယနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြား
တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဘက္စံုက ႀကိဳးစားလာၾကရမွာ
စီးပြားေရး စစ္ေရး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာက႑ေတြမွာ
အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ
အျမင္မွာေတာ့ untrustworthy (ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ
မ႐ွိေသာ) ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပါ။

မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္၁၅ႏွစ္ခ်မွတ္ထားၿပီးတာ အတန္ၾကာၿပီး
ကေနဒါႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို အယူခံဝင္ခြင့္ေပးမယ္
ဆိုၿပီး အထက္တရား႐ုံးကို ထပ္တက္ခြင့္ေပးကာ
အထက္တရား႐ုံးေတာ္ကို ေရာက္ခါမွ ေသဒဏ္အျဖစ္ အျပစ္ေပးလိုက္တာဟာ အင္မတန္ အ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ ျဖစ္
ရပ္တစ္ခုပါ။
ဒီကိစၥဟာ ဟြာေဝးရဲ႕ CFO တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီးကို
ကေနဒါက အေမရိကန္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း
ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္က ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ ကလဲ့စားေခ်တဲ့ လုပ္ရပ္ဆိုတာ ထင္႐ွားသိသာလွပါတယ္။

ကေနဒါအစိုးရကို သံတမန္ေရးရာအရ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ အေရးယူျခင္း မျပဳလုပ္ပဲ ခုလို ဥပေဒအရ
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးသား ျပစ္မႈတစ္ခုကို ခုလို ေျပာင္းလဲ
ခ်မွတ္ခဲ့တာဟာလည္း တ႐ုတ္ကို ႏိုင္ငံတကာက ယံု
ၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ က်ဆင္းသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္လဲ တ႐ုတ္ဟာ
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက ဗကပကို အင္အား
အျပည့္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို ဒုကၡေပးခဲ့တာ
ဟာ ယခုတိုင္ေအာင္ သူပုန္ေပါင္းစံုကို ေထာက္ပံ့
ေမြးျမဴၿပီး ဒုကၡေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု လတ္တေလာမွာ ျမစ္ဆံုဆည္ ကိစၥမွာ ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္ေနရတာဟာလဲ တ႐ုတ္အစိုးရကို
ျမန္မာျပည္သူေတြက untrustworthy (ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရမႈမ႐ွိေသာ) ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ထဲက ႏွလံုး
သားထဲက မွတ္ယူလ်က္ ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ဒီျပႆနာ
ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႏိုင္ငံေရး
စီးပြားေရး စစ္ေရးမွာ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လ်က္႐ွိ
ေနေစကာမူ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ (Trust)ကို မတည္
ေဆာက္ႏိုင္သ၍ ႏိုင္ငံတကာမွာ ပြဲလယ္တင့္တဲ့
ကမ႓ာ့ ထိပ္သီး နံပါတ္တစ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ
႐ွ္ိေနဦးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဗ်ာ။
Credit UThan Lwin O

7 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *