ေ႐ႊစက္ေတာ္ ေ႐ႊသမင္ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ကို ဘုရားပြဲေတာ္မတိုင္မီ ဖြင့္လွစ္မည္

မင္းဘူး ဇန္နဝါရီ ၁၈
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္၊မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားအဝင္ရွိေ႐ႊသမင္ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ကိုဘုရားဖူးလာျပည္သူ မ်ားဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ဘုရားပြဲေတာ္အမွီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွသိရသည္။


ေ႐ႊသမင္ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ကိုမန္းေ႐ႊစက္ေတာ္(၃)မိုင္လမ္းရွိေလွတင္တံတားအေနာက္ ေဆာက္လုပ္ထားရွိၿပီးဘုရားပြဲေတာ္ လာျပည္သူမ်ားအပမ္းေျဖၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္လြန္ခဲ့ေသာ(၈)ႏွစ္ခန္႔မွ
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခါေ႐ႊသမင္ေဘးမဲ့ဥယ်ဥ္တြင္ေ႐ႊသမင္အထီး(၁၀)ေအာင္၊အမ(၁၁)ေကာင္ႏွင့္ဂ်ီ(၁)ေကာင္တို႔ကိုေမြးျမဴထားရွိသည္။ ေ႐ႊသမင္ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္တြင္ေ႐ႊသမင္မ်ားကိုေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိၿပီးေ႐ႊသမင္မ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအားေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဆရာဝန္မ်ားမွလာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးေၾကာင္း
သိရသည္။

”ေ႐ႊသမင္ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ကေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားအဝင္ကားလမ္းေဘးမွာရွိတာေၾကာင့္ ဘုရားဖူးလာၾကတဲ႕ ျပည္သူေတြက အပမ္းေျဖရင္းေန႔စဥ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကပါတယ္၊ ဒီေ႐ႊသမင္ေလးေတြကေ႐ႊစက္ေတာ္
ေဘးမဲ့ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းႀကီးျပင္းေပါက္ဖြားတဲ့ရွားပါးတဲ့ေ႐ႊသမင္မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ပါတယ္၊အရင္တုန္းကေတာ့ ေ႐ႊသမင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့ေပမဲ့ခိုးယူသတ္ျဖတ္စားေသာက္တာေတြေၾကာင့္တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္း
လာလို႕ ေသခ်ာျပဳစုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတာပါ၊
အဲဒါေၾကာင့္ေ႐ႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းေ႐ႊသမင္မ်ားအားအမဲလိုက္ျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္းေတြ႕ရွိပါကသစ္ေတာ
ဥပေဒႏွင့္အညီဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္”ဟုၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းတစ္ဦးကရွင္းျပသည္။

ေမသူလြင္(မေကြး)

3 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *