၀ိသာခါကို သူ႔အေဖဆံုးမတဲ့စကား (၁၀)မ်ိဳး

၀ိသာခါကို သူ႔အေဖဆံုးမတဲ့စကား (၁၀)မ်ိဳး
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( ၁ ) အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရ။
.
( ၂ ) အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရ။
.
( ၃ ) ျပန္ေပးမည့္သူကုိသာေပး။
.
( ၄ ) ျပန္ မေပးမဲ့သူကုိ မေပးနဲ႔။
.
( ၅ ) ေပးသင့္သူကုိလည္း ေပး။
.
( ၆ ) ခ်မ္းသာစြာထုိင္။
.
( ၇ ) ခ်မ္းသာစြာ စား။
.
( ၈ ) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္။
.
( ၉ ) မီးကုိ ရုိေသစြာလုပ္ေကြ်း။
.
( ၁၀ ) အိမ္တြင္းနတ္ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္။
.
တို႔ျဖစ္ပါသည္။
.
═══════════════════════
.
( ၁ ) အိမ္တြင္း မီး အျပင္ မထုတ္ရ ဆုိတာ .. အိမ္တြင္း မွာ
ရွိတဲ့ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာ ကိစၥ အဝဝ ကုိ အျပင္ ေဖာက္သည္
မခ် နဲ႔ လို႕ ဆုိလုိ တာပါ။
.
( ၂ ) အိမ္ျပင္ မီး အတြင္း မသြင္းရ ဆုိတာ…ျပင္ပမွာ ျဖစ္လာတဲ့
ျပႆနာ ေတြ ကိုလည္ အိမ္တြင္း သယ္မလာ နဲ႔ လုိ႔
ဆုိလုိတာ ပါ။
.
( ၃ ) ျပန္ေပးမယ့္ သူကုိ ေပးဆုိတာ.. ေခ်းငွား တဲ့ အခါ
ျပန္ေတာင္း ရမည့္ သူ ကုိသာ ေခ်းငွား လုိ႔ ဆုိတာပါ။
.
( ၄ ) ျပန္မေပး မယ့္ သူကို မေပးနဲ႔ ဆုိတာ… ပစၥည္း ဥစၥာ ေခ်းငွား
တဲ့ အခါ ျပန္ေတာင္းရမ္း လု႔ိ မရမည့္ သူ ကုိ မေခ်းငွား နဲ႔လုိ႕
ဆုိလုိ တာပါ။
.
( ၅ ) ေပးသင့္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေပးသင့္ သည္ ျဖစ္ေစ ေပးပါ
ဆုိတာက… မိမိေဆြမ်ဳိး အသုိင္းအဝုိ္င္း ထဲမွာ .. ဘဝေပးအရ
မျပည့္စုံတဲ့ သူေတြ ကိုေတာ့ ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တ မေနပဲ
ေထာက္ပ့ံ လုိက္ပါ ဟု ဆုိလုိတာပါ။
.
( ၆ ) ခ်မ္းသာစြာ ထုိင္ပါ ဆုိတာ.. မိမိ လင္ေယာက်္ား၊ ေယာကၡမ
ေတြရဲ့ အထက္ အရပ္၊ ေလညာ အရပ္ စေသာ မျပစ္ မလြတ္ ေသာ
ေနရာ မွာ မထုိင္ဘဲ အျပစ္ကင္း ေသာ ေနရာ မွာ ထုိင္လုိ႔ ေျပာတာပါ။
.
( ၇ ) ခ်မ္းသာစြာ စားပါ ဆုိတာ… မိဘ၊ ေယာကၡမ၊ ခင္ပြန္း တုိ႔ကုိ
ေရွးဦးစြာ ေကြ်းၿပီး ေနာက္မွ စားပါလုိ႔ ေျပာ တာပါ။
.
( ၈ ) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ပါ ဆုိတာ.. မိဘ၊ ေယာကၡမ၊
လင္ေယာက်္ားတုိ႔ ကုိ သင့္တင့္ ေသာ ေဝယ်ာဝစၥ ျပဳၿပီးမွာ
အိပ္ပါ လုိ႔ ေျပာတာပါ။

( ၉ ) မီးကုိ ရုိေသစြာ လုပ္ေကြ်း ဆုိတာ.. ေယာကၡမ ေတြ ကုိ
ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ လုိ႔ ေျပာတာပါ။
.
( ၁၀ ) အိမ္ဦးနတ္ ကုိရုိေသ ဆုိတာ.. မိမိ လင္ေယာက်္ား ကုိ
အိမ္ဦးနတ္ ကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံ ရမယ္ လို ့ဆိုလုိ တာပါ။

.
Crd:bahuthuta

11 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *