၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္အလွဴ ေငြသိန္း(၂၀)လွဴ ေပးခဲ့ေသာအဘ မီဒီယာဥပေဒျဖင့္အမႈဖြင့္ခံထားရ

၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ NLDပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္NLDပါတီလက္႐ွိပါတီဥကၠဌဥဦးေအာင္ဆန္းလင္းထံသို႔အလွဴ ေငြငါးသိန္းလက္႐ွိကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးစည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးသန္းႏိုင္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္အလွဴ ေငြငါးသိန္းNLDေအာင္ႏိုင္ေရးတီ႐ွပ္အတြက္အလွဴ ေငြငါးသိန္းNLDပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးသီးခ်င္းေခြအတြက္အလွဴ ေငြငါးသိန္း စုစုေပါင္းသိန္း၂၀ကုန္က်ခံလွဴ ဒါန္းေပးခဲ့ေသာဘားအံၿမိဳဳ႕မွမ႐ွိမျဖစ္အဘ(ခ)ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ထျဖစ္သူဦးေက်ာ္မင္းစိန္အား ဘားအံစည္ေကာ္ေရြးခ်ယ္ပြဲအား LIVEလႊင့္သည္ဟုဆိုကာ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဦးေဇထက္ေအာင္က မီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ၂၅(ခ)ျဖင့္ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲခံထားရပါတယ္။


အဆိုပါအဘဦးေက်ာ္မင္းစိန္သည္ ေဒါေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာၿပီး သာမညေတာင္ ဆရာေတာ္အားလာေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ စဥ္ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္းပို႔သူတဦးျဖစ္ခဲ့သလို ၂၀၁၅ ခုနစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘားအံေအာင္သံလြင္ကြင္း ေအာင္ႏိုင္ေရးခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လံုျခံဳေရးကိုစိုးရိမ္သည္ဟုဆိုကာ CCTV(၈)လံုးအတြက္ေငြ(၁၈)သိန္းကႈအလွဴ ခံဝယ္ယူေပးခဲ့ၿပီးNLDပါတီသို႔လွဴ ဒါန္းခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းမီဒီယာဥပေဒသည္ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ျခင္းခံရလ်ွင္ဒါဏ္ေငြသံုးသိန္းမွအမ်ားဆံုးဆယ္သိန္းအထိျပစ္ဒါဏ္႐ွိေၾကာင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားပါသည္။
အဆိုပါအဘသည္ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ေသာစာေရးဆရာ၊မီဒီယာ၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ဧည့္ခံျခင္း၊သြားလိုသည့္ေနရာမ်ားအားလိုက္ပို႔ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဘLIVEလႊင့္သည္ဟုဆိုကာတရားစြဲဆိုခံေနရေသာေနရာသည္ ဘားအံၿမိဳ႕ စုေပါင္းရံုးအမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ့ရံုး(OSS)ရံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Credit မူရင္​း

5 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *