ဘာသာေသြး ေႏြးခ်ိန္ေရာက္ၿပီ

၁။ ေက်းရြာေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမရွိေတာ့ပါ။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းေစာင့္ဘုန္းႀကီးပင္ မရွိေတာ့ပါ။

၂။ ၿမိဳ႕ငယ္ျမိဳ့ႀကီးမ်ား၌ ကေလးေတြကား အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ေက်ာင္းမွာခ်ည္း ေနႀကပါသည္။ပစၥည္းဥစၥာတတ္နိုင္ေလ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းမွာ ေနေလျဖစ္ေနေလျပီ။

၃။ ထိုအဂၤလိပ္ေက်ာင္းထြက္မ်ားသည္ပင္ ေနာင္အခါ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၄။ ထိုအဂၤလိပ္ေက်ာင္းထြက္မ်ားသည္ သူတို့ဆရာသမားမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိသာသိ၍ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ သိခြင့္မရေတာ့ပါ။

၅။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ မသိရလ်ွင္ သာသနာေတာ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ မသိမျမင္နိုင္ဘဲ သာသနာေတာ္ကုိလည္းေကာင္း ရဟန္းသံဃာကုိလည္းေကာင္း (နိုင္ငံမွာ တာဝန္အပိုတက္ေနေသာ အစုအေဝး) ဟု ယူဆစရာ ျဖစ္လာပါေတာ့မည္။

၆။ ယခုလည္း လူတို့အနီးမွာ ရွိေနႀကေသာ တေစၧသူရဲႏွင့္ ရုကၡစုိးနတ္မ်ားကုိပင္ ျမင္ေအာင္မႀကည့္္ႏုိင္သူတို့က သူတို႔ မျမင္နိုင္ရံုမွ်ျဖင့္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္မရွိ နတ္ျပည္မရွိ ငရဲျပည္ မရွိဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာေနႀကပါျပီ။

၇။ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရာဝယ္ ဆရာဖက္က နာယကအဖဲြ႔ ဒကာဖက္က ေဂါပကအဖြဲ႕ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္သြားမွသာ အဆက္ဆက္ တည္တ့ံတိုးတက္စရာ ရွိပါသည္။

၈။ ထို့ေႀကာင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာစေသာ ပညာမ်ားကုိ သင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေတာရြာေက်ာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းနိုင္မည္ဟု လည္းေကာင္း, ဘာသႏၲရသင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆရာႏွင့္ခဲြ ၍ ဘာသႏၲရသင္ေနႀကေသာ စာခ်နိုင္စြမ္းရွ္ိေသာ ရဟန္း ေတာ္မ်ားကုိ ပိဋကလက္မလြတ္ေစဘဲ သဒၶါတရား မပ်က္ မစီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းနိုင္မည္ဟုလည္းေကာင္း,ထိုသုိ့ထိန္း သိမ္းျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းေက်ာင္းတိုက္မ်ားကုိ အဓြန့္ရွည္စြာ တည္ေစနိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္းေကာင္း ေမ်ာ္လင့္ပါသည္။

၉။ ယခုအေျခအေနမွာ အေတာ္မ်ားစြာေသာ စာခ်တန္း ေအာင္ ပုဂၢိဳလ္တို့တြင္ ဘာသႏၳရသင္သူကသင္, စာသင္ တိုက္မဟုတ္ေသာေနရာ၌ ျဖစ္သလိုသာမညေနသူကေန ျဖစ္ရကား သမင္ေမြးရင္း က်ားစားယင္းဆိုသလို စာခ် တန္းေအာင္ျပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ေက်ာ င္းတိုက္၌ ထိန္း၍မထားနိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ဘာသ ႏၲရ သင္ေပးနိုင္ပါမူ အားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ့ကုိ ထိန္းထားနိုင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

၁၀။ ဂဏန္းသခ်ာၤ ဘာသႏၲရကုိ သင္ေပးရာ၌ သင္ခ်င္သူတိုင္းကုိ သင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ဝိနည္းသိကၡာကုိ ေလးစား၍ သာသနာျပဳလိုေသာ ဆႏၵရွိသူမ်ားကုိသာေရြးခ်ယ္လက္ခံ၍ သင္ေပးပါမည္။

၁၁။ ဓမၼာစရိယ အဆင့္အတန္းရွိသူကုိသာ အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးရာ၌ အတန္းမထားဘဲ ဗဟုသုတျဖစ္ရံု သက္သက္သာ သင္ေစပါသည္။(အတန္းထားလ်ွင္ အထက္တန္းကုိ အစုိးရစာေမးပြဲမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို၍ ေအာင္ျမင္ေသာ အခါ လူထြက္လိမ့္မည္ဟု လူဒါယကာမ်ားက သံသယျဖစ္ ႀကပါသည္။ဒါယကာ အကူအညီမပါလ်ွင္ မျဖစ္နိုင္ေသာ သာသနာျပဳကိစၥဝယ္ လူဒါယကာတို့၏ သဒၶါတရားကုိ မင့ဲလ်ွင္ မျဖစ္နိုင္ပါ။)

၁၂။ အဂၤလိပ္စာသင္ေနစဥ္ ပိဋကက်မ္းစာကုိ ပို့ခ်ေစ၍ မ သင္ရေသးေသာ နိကာယ္ႀကီးမ်ားကုိ သင္ယူေစပါမည္။ ထိုသုိ့ ပိဋကနွင့္ အဆက္မျပတ္မွသာ သဒၶါတရား ျပယ္မ သြားဘဲ တိုးလာလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

(အခန္း ၁၃ ဆရာေတာ္မ်ားထံ ခြင့္ပန္ျခင္း-မွ)

အရွင္ဇနကာဘိဝံသသည္ ဤဘာသာေသြးက်မ္းစာကုိ ၁၃၂၁ခုႏွစ္က ေရးသားခ့ဲသည္ ျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ အနွစ္ ၆၀ ရွိေပျပီ ေခတ္ေရွ႕ေျပး အျမင္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ဘာသာေသြး ေႏြးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကပါေစ . . . . .

8 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *