ေရႊသားစစ္စစ္ ၁ပိႆာ၂၀သားရွိတဲ့ ေရႊအက်ႌ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ မံုရြာကအလွဴဒါယကာမ

မုံရြာအလႉပြဲ ႀကီိးအတြက္ဝတ္ဆင္ဖို႔ တထည္လုံး ကို ေရႊသားစစ္စစ္န႔ဲ ဖန္တီးထားတ့ဲ ေရႊအက်ႌ(၁၅ပဲရည္) ၁ပိႆ၂၀သား န႔ဲ ေရႊလက္ကိုင္အိတ္ ေရႊတဆင္စာ ေရႊပုဝါ ေတြ အားေပးလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မုံရြာ က အကိုန႔ဲအမေရလိုအပ္တ့ဲ ေနရာေတြအတြက္ လႉဒါန္းတ့ဲ အတြက္လည္းအထူးဂုဏ္ယူပါတယ္ေရႊသင္တန္းလည္းတတ္ပီး ေအာင္သမာဓိက အမ်ားန႔ဲ မတူ ပိုမိုယုံၾကည္မူ႔ရွိပီး အားေပးတ့ဲအတြက္လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။ဒီထက္မက လႉဒါန္းႏိုင္ပါေစ ရွင့္

Credit to Ma Phyu Phyu Aung

252 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *