ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစား မီလ်ွံနာ ျဖစ္သူမ်ား

မီလ်ွံနာ ၂၃၃ ေယာက္ကို ေလ့လာရာမွာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထဲက တူညီတဲ႕
အခ်က္ငါးခ်က္ ကိုရွာေဖြ ေတြ႕ရွိပါတယ္ ။ ဒါကိုပဲ စာဖတ္မိတ္ေဆြ မ်ားကို ျပန္
လည္ေဝမ်ွ ေပးမွာပါ။

(1) သူတို႕ဟာ ဝင္ေငြ ရလမ္းကို တခုထက္ ပိုမို ဖန္တီးထားပါတယ္။
*************************************

သူတို႕ဟာ ဝင္ေငြ တခုတည္းေပၚမွာ မမွီခို တတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အင္မတန္ အႏၱရယ္မ်ားပါတယ္။ လုပ္ငန္း သေဘာက လဲ အားလံုးသိက်တဲ႕ အတိုင္း
အျမဲမေကာင္းပါဘူး။ မေကာင္းတာနဲ႕ ဝင္ေငြနဲျပီး ဆင္းရဲတတ္ပါတယ္။

ထပ္ေျပာရရင္ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားမွ ခ်မ္းသာမွာပါ။ ဝင္ေငြ သံုးေလးခု ရွိေတာ့
တခုမေကာင္းရင္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြရနိုင္လို႕ပါ။ သိပ္မထိခိုက္ဘူး
ေပါ့။

(2) အိမ္မက္မ်ားကို အရင္ တည္ေဆာက္ျပီး မွ ရည္မွန္းခ်က္ခ်ေရးပါ။
**************************************

64% ေသာမီလ်ွံနာေတြ က အိမ္မက္ႀကီးႀကီး တခုသာမက္ျပီး ေနက္ကလိုက္တတ္
ပါတယ္။

အဆင့္(1) စကားလံုး ၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ေနာက္ ၁၀ , ၁၅ ႏွစ္ အတြင္းဘာျဖစ္
ျခင္သလဲ ဆိုတာခ်ေရးပါ။ သင့္ရဲ႕ အနာဂါတ္ပံု ရိပ္ ကို ေသခ်ာ ခ်ေရးရမွာပါ။ လံု
ေလာက္တဲ႕ ဝင္ေငြ ရွိရမွာပါ။ ဘယ္လို အိမ္မ်ိဳး ၊ ဘယ္လိုကားမ်ိဳး စသည္ျဖင့္
ေသခ်ာ ခ်ေရးပါ။ bank ထဲ မွာ ေငြသား ဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ေပါ့။

အဆင့္(2) ေသခ်ာတဲ႕ အနာဂါတ္ပံုေဖာ္မူ႕ နဲ႕ အတူ အဓိက အေရးပါတဲ႕ အခ်က္
မ်ားတခါထဲ ခ်ေရးပါ။ ဒါဟာသင့္ အနာဂါတ္ အတြက္ တိက်တဲ႕ အေျခအေနေတြပါ။
သေဘာက သင္လိုခ်င္တဲ႕ ကား ရ ရင္ အမွတ္ေပးပါ။ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ပါ
ရပါမယ္။

သင့္အိမ္မက္ မ်ားခ်ေရးျပီး ရင္ ခ်ီတက္ဘို႕ အစီအစဥ္မ်ား ခ်ေရးရပါမယ္။
55%ေသာ မီလ်ွံနာေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ ရည္မွန္ခ်က္မ်ားကို သူတို႕ အိမ္မက္အနီး
နားမွာ ထားေလ့ရွိပါတယ္။

ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေရးဆြဲရာမွာ ပန္းတိုင္အေသးေလးေတြထားရွိရမွာပါ
ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ရာ မွာ ေအာက္ပါေမးခြန္း၂ ခုကိုအရင္ေျဖႀကည့္ပါ။

Q-1 ငါ့အိမ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာဘို႕ ငါ ဘယ္အလုပ္နဲ႕ အံဝင္မလဲ??
ဘာအလုပ္လုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲေပါ့။

Q_2 ငါ ဒီအလုပ္ေတြ လုပ္နိုင္ပါ့မလား?? ဒီအတြက္ တျခား အရည္အခ်င္း နဲ႕
ဗဟုသုတေတြ လိုအံုးမလား??

ေမးခြန္း 2 ကိုသင္က Yes လို႕ေျဖရင္ ဒါဟာ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သြားပါျပီ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုရင္ ဒါေတြ အရင္ျဖည့္ဆီးရမွာျဖစ္
လို႕ပါ။ ဒါေတြ လုပ္ဘို႕ သင့္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြ ျပည့္စံု
ဘို႕လိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္မွာ ရွိတဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း ေတြ အေပၚ မွာရည္မွန္ခ်က္
ထားတာဟာ အေကာင္းဆံုးပါ မိတ္ေဆြ။

(3) သူတို႕ဟာ သူတို႕ အခ်ိန္လာျဖဳန္းမဲ႕သူမ်ားကို ေရွင္ရွားေလ့ရွိပါတယ္
***************************************

ေငြေႀကးဆိုင္ရာ နဲ႕ stock ေစ်းကြက္ေတြ မွာ ရင္းႏွီး ျမူိတ္ႏွံတာ risk ေတာ့
ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ ေလာင္းကစားမူ႕ နဲ႕ ထီကစားတာထက္ စာရင္ ေငြရလမ္းက
ေတာ့ရွိပါတယ္။

time risk ကမွ ေသခ်ာတဲ႕ risk ပါ ဒါေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရဲ႕ တန္ဘိုး မျဖတ္နိုင္တဲ႕ အခ်ိန္ေတြကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ျပီး လိုခ်င္တဲ႕ ပန္းတိုင္ဆီကို
ခရီးႏွင္ရမွာပါ။

လူဆိုတာ ျပိုမ်စ္နု႕ နယ္မူ႕ မွာ အိုမင္ျခင္းဆီသို႕ တေရြ႕ေရြ႕ သြားေနတာပါ။ ကြန္
လြန္သြားတဲ႕ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေတာ့ မွ ျပန္မရပါဘူး မိတ္ေဆြ။

အခ်ိန္ကို မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕
အေရာက္သြားဘို႕ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မူ႕ နဲ႕အတူ ေငြေႀကး လံုျခံဳ စိတ္ခ်
မူ႕လဲ ရွိျပီး တျခားသူမ်ားကို လည္းေပ်ာ္ရႊင္မူ႕ ေပးရပါမယ္။

(4) သူတို႕ဟာ အနဲဆံုး ေအာင္ျမင္မူ႕အေတြ႕ အႀကံဳ တခုေတာရယူတတ္ပါတယ္
********************************************

မီလ်ွံနာေတြ က အနဲဆံုး $4.3 မီလ်ံေတာ့ ပိုင္ဆိုင္ႀကပါတယ္။ ေတ႕ေတ႕ ဆိုင္ဆိုင္ ေျပာက်စတမ္း ဆိုရင္ ဘဝ မွာ မွန္ကန္တဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳဟာ $4.3
မီလ်ွံ သင့္bank acct: ထဲ ေရာက္ေနသလိုပါ။

93% မီလ်ွံနာေတြဟာ သူတို႕ေငြေႀကး ကို သူတို႕ရည္မွန္ခ်က္ အေပၚမွာသာ
ပံုေအာ တတ္ပါတယ္။ ေဘးစကား သိပ္နားမေထာင္တတ္ပါ။

ေအာင္ျမင္တဲ႕ လုပ္ငန္း အေတြ႕ အႀကံုးေတြက သင့္ဘဝ မွာ ႀသဇာ သက္ေရာက္
ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေတြ႕အႀကံုေတြက သင့္ကိုေျပာျပပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္အလုပ္ေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး။ ဘယ္အလုပ္ေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္ေပါ့။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ကာလမွ သင္
ခန္းစာမ်ား နဲ႕ အမွားမ်ားကို ေလ့လာဆန္စစ္ ရင္း သင္ခန္းစာယူနိုင္ပါတယ္။
အဲ႕ဒီ ကေန သင္ေအာင္ျမင္မူ႔ ရပါလိမ့္မယ္ မိတ္ေဆြ။

ကြ်န္ေတာ္ ရွာေဖြ ေတြရွိတဲ႕ အခ်က္ငါးခ်က္ရွိပါတယ္။

1) မိဘ ။ ။ ဘဝ မွာ လက္ဦးဆရာ ျဖစ္တဲ႕ မိဘ မ်ားက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္
မိဘေတြက ကေလးမ်ားကို ေကာင္းမြန္တဲ႕ ေန႕စဥ္ အေလ့အထ မ်ား ခ်ေပးသင့္ပါတယ္။နို႕မဟုတ္ရင္ ကေလးေတြ ဘဝ မွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္ျဖတ္ရ
ပါတယ္။

2) ဆရာ။ ။ ဆရာ ဆရာမ မ်ားရဲ႕ သြန္သင္ ပဲ႕ ကိုင္မူ႕ဟာ လည္းအလြန္အေရး
ႀကီးပါတယ္။

3) လက္ဆင့္ကမ္း မဲ႕ အႀကံညဏ္
အလုပ္ဝင္တဲ႕ အခါမွာလည္း ကိုယ္ေလးစားရမဲ႕ အရည္အခ်င္းရွိသူ ကိုရွာေဖြပါ။
ယံုႀကည္ပါ ေလးစားပါ သူ႕ဆီမွ အႀကံ ညဏ္မ်ားရယူပါ။

4) စာအုပ္စာေပ မွ အႀကံညဏ္ေကာင္းမ်ား

စာအုပ္စာေပ မွ အႀကံညဏ္ေကာင္းမ်ားရတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ဆိုရင္ အေကာင္း
ဆံုး အႀကံညဏ္ စာအုပ္ထဲမွ ရတာပါဆိုရင္ မိတ္ေဆြ ယံုမွား သံဒယ မျဖစ္လိုက္ ပါနဲ႕ တကယ္ပါ။ 58% ေသာမီလ်ွံနာေတြ ဟာ တျခားသူမ်ား ရဲ႕ အထုတ္ပတၲိ
ေတြ အျမဲ ဖတ္ျပီး သင္ခန္းစာ နဲ႕ ဘဝ ခြန္အား နဲ႕ ယံုႀကည္မူ႕ မ်ားရ ယူ တတ္ပါတယ္။

5) ဘဝ ဆုိတဲ႕ေက်ာင္း

အရြယ္ေရာက္လို ႕ အလုပ္လုပ္က်ရာဝယ္ သင့္ကိုယ္တိုင္ဟာ သင့္ဘဝ ရဲ႕ပဲ႕ကိုင္ရွင္ပါ။ မေကာင္းတာ မလုပ္ဘို႕ ေကာင္းတာလုပ္ဘို႕ ကိုယ္ဟာကို
ထိန္းသိမ္းရမွာပါ။ မိမိျပုလုပ္မိခဲ႕တဲ႕ အမွားေတြ ခြ်တ္ေခ်ာ္မူ႕ ေတြ ကိုအျမဲ
ျပန္သံုးသပ္ရင္ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေႀကာင္း ကို ရြက္အစံု ဖြင့္၍ မိုင္ကုန္ခရီး
ႏွင္ရမွာပါ။

(5) သူတို႕ဟာ သူတို႕ အိမ္မက္ကေန ဘယ္ေတာ့ မွ မေသြဖီတတ္ပါ။
**************************************

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မီလ်ွံ နာေတြဟာ သူတို႕ ဦးတည္ရာ လမ္းေႀကာင္း ခ်ီတက္
ရာမွာ ဆူးခင္းလမ္း ေတြ ေလ်ွာက္ရပါတယ္။ ” လဲက် ျပန္ထ လူ႕ဘဝ ” ဆိုတဲ႕
စကားနဲ႕ အညီ လဲက်ရင္ ျပန္ကုန္းရုန္း ထျပီး ဦးတည္ထားတဲဲ လမ္းေႀကာင္းအ
တိုင္း ယံုႀကည္မူ႕ အျပည့္နဲ႕ ဆက္သြားပါတတ္ပါတယ္။

ေျပာရ ရင္ေတာ့ မီလ်ွံနာမ်ားဟာ သဒၶါ ဝီရိယ ဇြဲနဘဲ အားေကာင္းက်ပါတယ္။

မီလ်ွံနာေတြ ေအာင္ျမင္တာလဲ မေျပာပါနဲ႕ သူတိုဟာ သူတို႕ခ်မွတ္ထားတဲ႕
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေရာက္ဘို႕ ဘယေတာ့မွ ေနာက္မဆုတ္
သလို ဘယ္ေတာ့ မွ ႏႈတ္မထြက္တတ္ပါဘူး။

နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာ ရ ႐င္ကိုယ့္ရဲ႕ ေန႕စဥ္ အမူ အက်င့္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေန
ရမွာပါ။ ျပင္စရာ ရွိသည္မ်ား ကို ျပင္ဆင္ျခင္း အားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႕ ဘဝ
မ်ားပိုင္ဆိုင္ျပီး ။ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕ အေရာက္ လွမ္းနိုင္မည္ မဟုတ္
ပါလားမိတ္ေဆြ။

အင္မတန္ေကာင္းတဲ႕ သုေတသန အခ်က္အလက္ေတြပါ။

ဒီေဆာင္းပါးေလးဖတ္ျပီ မိတ္ေဆြ တခုခု ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစာမိတယ္
ဆိုရင္ေတာ့ အပင္ပန္းခံ သုေတသနျပု ေရးသားရက်ိဳးနပ္ျပီလို႕ ဆိုပါတယ္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေန႕စဥ္ အေလအထ မ်ားကို ထိန္းသိန္းျပင္ဆင္နိုင္က်ပါေစ။

ေလးစားခင္မင္လ်ွက္ wns

128 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *