( ႏြားေရြးနည္း ပညာ )

၁။ ႏြားနီကြမ္းေသြး ရုိက္နိင္မွေျပး ။
၂။ ႏြားျပာနီတုတ္ေမႊး ရုိက္နိင္မွေျပး ။
၃။ ႏြားျပာခ်ိဳ တုတ္ ထမ္းပိုးထမ္းနႈတ္ ။
၄။ႏြားျပာနီ ရွဥ္႔ေမႊး ရိုက္နိင္မွေျပး ။
၅။ ေဇာ္နီကြမ္းေသြး ေသေအာင္ေျပး ။
၆။ ႏြားဝါဖြဲႏု ေသေအာင္ထု ဂရုမထားတတ္။
၇။ႏြားဝါမ်က္ကြင္း ေသေအာင္ဖ်င္း စင္းစင္းခံေနတတ္ ။
၈။ ႏြားဝါမ်က္ကြင္းျဖဴ ႀကိမ္မကူ ကမူမတက္ဘူး ။
၉။ ႏြားဝါဖင္ျဖဴ ႀကိမ္မကူ ကမူမတက္ဘူး။
၁၀။ ႏြားညိဳ သံေရာင္ တုတ္မေဆာင္ရ ။
၁၁။ ၿမီးစြပ္ေရွ႕တက္ ထိပ္ကြက္ေနာက္ဆုတ္ စုံမွဟုတ္။
၁၂။ ေမႊးတိုေမႊးၾကမ္း ထမ္းပိုးထမ္း အစြမ္းေကာင္းလွ၏ ။
၁၃။ ေဗြဆင့္မ်က္ျခား အဝယ္မွား အိမ္ကမယား ေသလတၲံ႕ ။


( ေဗြမ်ား )
**********
( ၁ ) ေဗြဆင့္ေဗြ
ခိ်ဳ ႏွစ္ေခ်ာင္းစပ္ၾကား၌ နွစ္ခုဆင့္လ်ွက္ရွိေသာ ေဗြ။(မယားေသ)

( ၂ ) မ်က္ျခားေဗြ
မ်က္လံုးနွစ္ခုၾကား၌ တစ္လုံးတည္းရွိေသာ ေဗြ ။ (မယားေသ)

( ၃ ) ေဗြထီးေဆာင္း
ခိ်ဳ ႏွစ္ေခ်ာင္း စပ္ၾကား၌ ရွိသည္။ ထိုေဗြသည္
ႏြား၏ထိပ္၌ ထီးကဲ့သို႔ မိုးေဆာင္းထား၍ ေဗြထီးေဆာင္းဟုေခၚသည္။ပထမတန္းစား ေဗြျဖစ္သည္။

( ၄ ) ျမခေနာက္ေဗြ
ႏြားေခါင္း၏ ေရွ႕နဖူးျပင္ထိပ္ အလယ္က်ေသာေနရာ၌ ေဗြသုံးလုံး ဖိုခေနာက္ဆိုင္တည္ရွိ၍ ေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္သည္။ေဗြေကာင္းျဖစ္သည္။

( ၅ ) သံလ်က္ေဗြ
ႏြားလည္ပင္းတစ္ဖက္ (သို႔မဟုတ္) နွစ္ဖက္စလုံး ပါတတ္သည္။ လည္ပင္းမွ ခရုပတ္ရစ္၍ ေဗြ၏အဖ်ားသည္ ႏြားဦးေခါင္းဖက္သို႔ အညြန္႔ျဖာလ်ွက္တက္ခဲ့ေသာ္ သံလ်က္ေဗြဟုေခၚသည္။အက်ိဳး ေပးမထက္သန္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္းလည္းမရွိ။

( ေျခာက္ကြက္လွႏြား )
၁။ ၿမီးစြပ္ျခင္း အကြက္ေကာင္းတစ္ကြက္
၂။ ထိပ္ကြက္ျခင္း အကြက္ေကာင္းတစ္ကြက္
၃။ ေျခေလးဖက္စလုံး ဒူးဆစ္ထိ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴ ျခင္း အကြက္ေကာင္း ေလးကြက္

( ထိုႏြားမ်ိဳးရွိလ်ွင္ ခိုက္တတ္ေသာႏြားဝယ္မိပါကလည္း အႏၱရာယ္ မျဖစ္ပါ )

** ေျမာက္သုံးသြယ္ က်ယ္သုံးလီ
နီသုံးခ်က္ တစ္ေန႔တစ္ျခား စီးပြားတက္ ။

( ေျမာက္သုံးသြယ္ )
ဦးေခါင္းေမာက္ေမာက္ေထာင္ေထာင္ရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းတေမာ့ေမာ့ရွိျခင္း။

( က်ယ္သုံးလီ )
ခ်ိဳ ႏွစ္ခုစပ္ၾကား ထိပ္အင္းက်ယ္ျခင္း
ရင္အုပ္က်ယ္ျခင္း နွင့္ တင္ပါးဆုံက်ယ္ျခင္း ။

( နီသုံးခ်က္ )
လ်ွာနီျခင္း နွာနီျခင္း ခြာေလးဖက္နီျခင္း

(ထိုအခ်က္တို႔ႏွင့္ျပည့္စုံေသာႏြားကို လာဘ္ႏြားဟုေခၚသည္။စီးပြားဥစၥာ တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးတက္လာသည္။

** ႏြားျပာနီ ေၾကာင္စြယ္
ေမွာင္ကြယ္ရာဝယ္ မမွားနိင္ ။
ႏြားျပာ ႏြားနီ ႏြားျပာနီ ႏွင့္ ႏြားေၾကာင္စြယ္ တို႔သည္ ေမြးထိုက္ေသာႏြားျဖစ္၍ ေမွာင္ကြယ္ရာဝယ္ဦးေတာ့ မမွားနိင္ဟုဆိုလိုသည္။
ႏြားေၾကာင္စြယ္ …..နွာေရာင္ေမွာင္ေမွာင္ လက္မဲမဲ ဒူးမဲမဲ ရွိေသာႏြား ။

( ႏြား၏ခိ်ဳ )
**********
ဘယ္လဲ ညာေထာင္ ဥစၥာေျပာင္
ဘယ္ေထာင္ညာလဲ တက္တက္မြဲ ။
** တစ္ဖက္ေထာင္ တစ္ဖက္လဲႏြားသည္ ဥစၥာဆုတ္ယုတ္တတ္၏ ။

တယ္လူးခ်ိဳ …..နုတ္ေသာခ်ိဳ နဲ႔ေသာခ်ိဳ ။ (အက်ိဳးမေပး)

ၾကက္တူေရြးခ်ိဳ …..ၾကက္တူေရြးနႈတ္သီးပမာ ေရွ႕သို႔ေကြးညြတ္ေသာ ခ်ိဳ ေကြး ။
(အက်ိဳးမေပး)

(မွတ္ခ်က္)
*********
ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ေရွးပညာရွင္တို႔၏ ႏြားေရြးနည္းပညာမ်ားကို
လြန္ခဲ့ေသာ ( ၃၀ )နွစ္ခန္႔က မွတ္စုစာအုပ္ထဲ
မွတ္ထားမိသမ်ွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

credit…original

( ဖတ္မိၿပီးသေဘာေတြ႕ရင္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ share ေပးေစခ်င္ပါတယ္ )

43 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *