ဥပေဒအထက္မွာ ဘုရင္ကိုပင္ မထားတတ္တဲ့ မင္းတုန္းမင္း ရဲ႕ ငယ္ဆရာ ပခန္းမင္းႀကီး ဦးရန္ေဝး အေၾကာင္း

ဥပေဒအထက္မွာ ဘုရင္ကိုပင္ မထားတတ္တဲ့ မင္းတုန္းမင္း ရဲ႕ ငယ္ဆရာ ပခန္းမင္းႀကီး ဦးရန္ေဝး အေၾကာင္း

<><><><><><><><><><><><>

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မွာဝန္ႀကီး ရွစ္ပါးရွိပါတယ္။ ဒီအထဲက အဓိကဝန္ႀကီးကေတာ့ သတိုးမင္းႀကီး မဟာမင္းလွစည္သူ ဦးရန္ေဝး ပါပဲ။ ဦးရန္ေဝးဟာ မင္းတုန္းမင္း လႊတ္တက္မင္းသား ဘဝတည္းက ဆရာေတာ္ ဦးဝိသုဒၶ အျဖစ္သီလမွန္မွန္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ တာေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ ငယ္ဆရာလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။

 

( ဦးရန္ေဝးဟာ ကင္းဝန္မင္းႀကီးဦးေကာင္းရဲ႕ ဆရာလည္းျဖစ္ပါတယ္) ။ မင္းတုန္းမင္း ေ႐ႊဘိုကိုတိမ္းေရွာင္စဥ္မွာ အတန္တန္ေတာင္းပန္တာေၾကာင့္ ဦးဝိသုဒၶဟာ လူဝတ္လဲၿပီး အႀကီးေတာ္အျဖစ္လိုက္ပါခဲ့ပါတယ္။ မင္းတုန္းမင္း ဘုရင္ျဖစ္ေတာ့ အတြင္းဝန္၊ ေသနတ္စုဝန္၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ဝန္ႀကီး ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး စသည္ျဖင့္ ထိပ္ဆုံးရာထူးႀကီးမ်ားကို ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ မင္းတုန္းမင္း ကလည္း ဆရာကို အလြန္သိတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဆရာလူထြက္ဝန္ႀကီးကို သာယာဝတီမင္းရဲ႕မိဖုရားငယ္ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕စားမိဖုရားနဲ႔ လက္ဆက္ေ စၿပီး လစာရိကၡာ ၂၀၀၀ က်ပ္ ခ်ီးျမႇင့္ကာ ပခန္းဝန္ႀကီးအိမ္ကို ပြဲေတာ္အုပ္ပို႔ေပးတဲ့အထိ ပါပဲ။

တစ္ႀကိမ္ေတာ့ ဦးရန္ေဝးရဲ႕ႏွမျဖစ္သူ ေဒၚနီဟာ ဦးရန္ေဝးထံလာၿပီး အေထာက္အပံ့ေတာင္းပါတယ္။ ဦးရန္ေဝးအေနျဖင့္လည္း ရသည့္ လစာ ၂၀၀၀ တြင္ ဝန္ကေတာ္အတြက္ ၁၀၀၀၊ ငယ္သားမ်ားအတြက္ ၅၀၀ ၊ သူ႔အသုံးစရိတ္အတြက္ ၅၀၀ သုံးစြဲၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အပိုအလွ်ံ မရွိတာေၾကာင့္ အခက္ႀကဳံရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေ႐ႊပန္းတိမ္ ဆီမွာ မင္းတုန္းမင္းေ႐ႊပုခက္လုပ္ရာမွာ ပိုလာတဲ့ ေ႐ႊ ၄၅ က်ပ္သား တစ္တုံး ကိုေတြ႕တာေၾကာင့္ ယူၿပီး ႏွမျဖစ္သူကိုေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းမင္းတုန္းမင္း ၾကားေတာ့ ဟုတ္မဟုတ္ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလႈိင္ ကို ေစလႊတ္ကာ ဦးရန္ေဝးကို ေမးေစေရာ ဦးရန္ေဝးက ” ငါယူတာမွန္တယ္ ၊ ငါ့ႏွမဒုကၡသည္ကိုေထာက္ပံ့ရန္တာဝန္ရွိသည္။ တံစိုးလက္ေဆာင္လည္း ငါမယူ။ ထို႔ေၾကာင့္ ခိုးခ်င္ခိုး ကိုယ့္ဘုရင္ ပစၥည္းသာခိုးသည္။ ေနာင္သံသာရာတြင္ ဒီအျပစ္အတြက္ အတုံ အလွည့္ခံရလည္း ကိုယ့္ဘုရင္အိမ္မွာ ေခြးျဖစ္ျဖစ္ ခံရတာျမတ္တယ္ လို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး ငါယူခဲ့တယ္ ” ဟု ဆိုပါတယ္။ ဒီစကားမင္းတုန္းမင္း ၾကားေတာ့ အလြန္သေဘာက်ေတာ္မူၿပီး ေ႐ႊတုံးကို ၁၀၀၀ ျဖင့္ျပန္ ေ႐ြးေစကာ ၊ ေဒၚနီကိုလည္း အေနာက္ေဆာင္မိဖုရားမ်ားမွေစာင့္ေရွာက္ေစပါတယ္။

 

မင္းတုန္းမင္းႀကီးဟာ ဘာသာတရားကို ၾကည္ညိဳလြန္းသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္သာသနာေရးကိစၥမ်ား အသုံးျပဳရန္ အခြန္ေကာက္ခံလိုေၾကာင္း ဦးရန္ေဝးအား တိုင္ပင္ပါတယ္။ ဒီအခါ ဦးရန္ေဝးေျဖလိုက္သည္ကား “မဟာသမၼတမင္း လက္ထက္မွစကာ ေရွးမင္းအဆက္ဆက္တို႔သည္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ၊ ဆယ္ခိုင္တစ္ခိုင္သာ ေကာက္ယူသည့္ထုံးစံရွိေၾကာင္း ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ ပိုမိုေကာင္ခံရန္မသင့္ေၾကာင္း ၊ ေကာက္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ေရွးအစဥ္အလာကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္အတြက္ ဥယ်ာဥ္ကို ေမ်ာက္ဖ်က္သည္ ႏွင့္ တူေၾကာင္း ” ေလွ်ာက္တင္ရာ မင္းတုန္းမင္း လက္ေလွ်ာ့ရျပန္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္က ကရင္နီနယ္ အေရးပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ မင္းတုန္းမင္းေတာ္ေတာ္ေလး ေဒါသထြက္သြားပုံပါပဲ။ ျဖစ္ပုံက ကရင္နီေစာ္ဘြားက သူ႔နယ္ကိုလာသိမ္းဖို႔ မင္းတုန္းမင္းအား စာပို႔ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ မင္းတုန္းမင္းကလည္း သိမ္းယူမည္ဟု ဆိုကာ လႊတ္ေတာ္အားအမိန႔္ျပန္ေစဖို႔ ေစခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ဦးရန္ေဝးက အမိန႔္စာကို ဆုတ္ၿဖဲ၍ “မင္းတို႔ျမင္တဲ့အတိုင္း ေလွ်ာက္တင္လိုက္” ဟုမင္းခ်င္းတို႔အားေျပာလိုက္ပါတယ္။ မင္းတုန္းမင္းလည္း အမ်က္ႀကီးစြာထြက္ကာ ဦးရန္ေဝးအား ဆင့္ေခၚေစပါတယ္။ ဦးရန္ေဝးကလည္း ” တိုင္းေရးျပည္မႈေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အလုပ္ရႈပ္ေနတယ္ ။ အမိန႔္နဲ႔ ဆင့္ေခၚတိုင္း မလာႏိုင္ဘူး ေလွ်ာက္လိုက္ ” ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ တုံ႔ျပန္ပါတယ္။ တကယ့္ ဦးရန္ေဝးပါေပ။

မင္းတုန္းမင္းမွာလည္း ေဒါသထြက္ေပမယ့္ ဆရာလည္းျဖစ္ အလြန္ေလး စားသူလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာမွမေျပာပဲ ၾကည့္ေနရပါတယ္။ ငါးရက္ၾကာမွ အခစားဝင္ရာ မင္းတုန္းမင္းက အဘယ္ေၾကာင့္ အမိန႔္ကို ဖ်က္သနည္းဟု ေမးရာ “ကရင္နီသည္ ယိုးဒယားနယ္စပ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ပိုင္နက္နယ္စပ္မွာ ရွိလာလွ်င္ ကုလားျဖဴပိုင္နက္ႏွင့္လည္း နီးစပ္ကာ အယွက္အတင္အေထြးအေရာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကုလားျဖဴတို႔ ထႂကြလာႏိုင္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဆက္သၿမဲ လက္ေဆာက္ပ႑ာေတာ္ကို သာ ေအးေအးေဆးေဆး ယူသည့္သည္။ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ပိုမ်ားမည္။ ၿပီးေတာ့ မင္းမည္သည္ မင္းႏွင့္တူေအာင္ က်င့္ရသည္။ သူတစ္ပါးေျပာတိုင္း မလုပ္သင့္။ လႊတ္ေတာ္ကိုမတိုင္ပင္ပဲ အမိန႔္ေတြထုတ္လိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္ကို ထားဦးမည္နည္း။ ဖ်က္သိမ္းလိုက္လွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ ” ဟုရွင္းလင္း ေလွ်ာက္တင္ရာ အလုံးစုံမွန္ေနသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းမွာ ဆိုဖြယ္ရာမရွိ ၊ နားေထာင္လို႔သာ ေနရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုတြင္လည္း မင္းတုန္းမင္းက “ငါ့အမူထမ္းမ်ား မယားမ်ား စြာယူေနၾကလို႔ လစာရိကၡာ မေလာက္မငျဖစ္၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတြ စားျဖစ္ေနၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ ရာထူးအလိုက္ မယားဦးေရကန႔္ သတ္လွ်င္ေကာင္းမည္” ဟုဆိုရာ ဦးရန္ေဝးၾကားေသာ္ “ေအး၊ တိုင္းျပည္မွာ ဘုရင္ဟာ မယားအမ်ားဆုံးယူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲ ၊ ဒီေတာ့ ဘုရင္ကိုပါ ထည့္သြင္းပညတ္မွ ဒီအမိန႔္ဥပေဒဟာ တရားမွ်တ မွန္ကန္မယ္” ဟု ဆိုရာ မင္းတုန္းမင္းဟာ သူ႔အႀကံကို လက္ေလွ်ာ့ရျပန္ပါတယ္။ ဦးရန္ေဝးဟာ ဘုရားပြဲတစ္ခုသြားရင္း ဝန္ကေတာ္ေလးတစ္ဦး က ေျခာက္ေထာင္စလွည္းယာဥ္ နဲ႔ ေ႐ႊထီးေဆာင္းလို႔ အေဆာင္ကိုင္မ်ားနဲ႔ တခမ္းတနားသြားေနတာ ျမင္ရေတာ့ သူ႔လည္းသမားအား
” ဒီဝန္ကေတာ္ကို ႀကိမ္လုံးနဲ႔႐ိုက္စမ္း” လို႔ေစခိုင္းလိုက္ပါေရာ။ ဝန္ ကေတာ္ခဗ်ာမွာလည္း ေၾကာက္လန႔္ၿပီး အိမ္ျပန္ေျပးရပါတယ္။ ဒါကို မင္းတုန္းမင္းက ဘာေၾကာင့္႐ိုက္သနည္းဟု ေမးရာ “ဝန္ကေတာ္ဟာ သူ႔လင္ရတဲ့လခထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုသုံးစြဲကာ တေဆာင္တေယာင္ လုပ္တယ္။ ဒါကိုျပည္သူေတြကျမင္လွ်င္ ဝန္ကေတာ္ဟာ တံစိုးလက္ေဆာင္ရလို႔ ဒီလိုခမ္းခမ္းနားနား သြားႏိုင္တာပဲလို႔ ထင္ၾကမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္မေတာ္ မသိတဲ့ဘဝင္ကို ခ်ႏွိမ္ဖို႔ ႐ိုက္ဆုံး မခိုင္းတာပါ ” လို႔ ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။

 

ေနာက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္လာတဲ့ ရာထူးခန႔္အပ္ေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔စာခြၽန္လႊာကို ဦးရန္ေဝးက ခ်ိဳးဖ်က္ျပန္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုရာ ထူးမ်ားမွာ မိဖုရားငယ္တို႔ အႀကိဳက္ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ခန႔္ထားေစရန္အတြက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ မင္းတုန္းမင္းေမးေသာ္ ” လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔ ဘုရင့္အမိန႔္ေတာ္ကိုသာ နာခံၿပီး အမႈေတာ္ထမ္း႐ြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ မိဖုရားမ်ားအမိန႔္ကိုေတာ့ နာခံဖို႔မရွိပါ” ဟု ျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ ဦးရန္ေဝးကလည္း ဦးရန္ေဝး ၊ မင္းတုန္းမင္းကလည္း မင္းတုန္းမင္းပါပဲ ။ မင္းတုန္းမင္းေနရာမွာ အျခားမင္းတစ္ပါးသာဆိုရင္ ဦးရန္ေဝး ဟာ ေစာေစာစီးစီး အမ်က္ေတာ္သင့္ႏိုင္ပါတယ္။

ဦးရန္ေဝးဟာ မ်က္ႏွာျဖဴအရာရွိမ်ားရဲ႕ ေလးစားျခင္းကိုလည္း ခံရသူပါ။ အီးဘီစေလဒင္က “ဝန္ႀကီးဟာ ပြင့္လင္းသူ ၊ တရားမွ်တသူ ” လို႔အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ‘ဖိုက္’ ရဲ႕ မႏၲေလးသြားမွတ္တမ္းမွာလည္း ‘ပခန္းမင္းႀကီးဟာ အလြန္ဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝေၾကာင္း ၊ သံႀကီး တမန္ႀကီး လကၡဏာမ်ားနဲ႔ အျပည့္စုံဆုံး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အေရးႀကီးျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ သူျဖစ္ေၾကာင္း ” ခ်ီးက်ဴးေရးထားပါတယ္။ ‘ဝွီးလား’ ကလည္း “အသက္ေျခာက္ဆယ္ခန႔္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ပခန္းဝန္ႀကီးသည္ နဖူးက်ယ္က်ယ္၊ ေက်ာက္ေပါက္မာ သက္သက္ ၊ ကြမ္းစားထားေသာ သြားမ်ားက မည္းနက္လ်က္ရွိၿပီး သိကၡာ သမာဓိႏွင့္ အျပည့္ရွိေသာ အသြင္ကိုေဆာင္သည္ ” ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘုရင္ကို ေက်ာ္လြန္တတ္လို႔ ျပည္သူမ်ားက ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ ‘ပခန္းရွင္ဘုရင္ႀကီး’ ဟုအေခၚခံရသူ ၊ မင္းတုန္းမင္းက ‘ဆရာႀကီး’ ဟု ေခၚေလ့ရွိသူ ဦးရန္ေဝးဟာ ၁၂၃၇ ခု ၊ ေတာ္သလင္းလ အသက္ ၆၃ ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးရန္ေဝးကြယ္လြန္ေတာ့ မင္းတုန္းမင္းကိုယ္တိုင္ အိမ္ေတာ္ကို ႂကြလာၿပီး မ်က္ရည္စို႔စို႔နဲ႔ ” ဆရာႀကီးသည္ တိုင္းေရး ျပည္မႈမွစ၍ ကြၽႏု္ပ္အက်ိဳးကို မ်ားစြာေဆာင္ပါေပသည္။ ဆရာႀကီးေက်းဇူး ကြၽႏု္ပ္အေပၚမွာ ရွိပါေပသည္။ ဆရာႀကီး၏ ေက်းဇူးကို ကြၽႏု္ပ္က ႀကီးက်ယ္ေသာ ေက်းဇူးျပန္၍ မဆပ္ႏိုင္၊ မခ်ီးေျမႇာက္ႏိုင္ ေႂကြးတင္လ်က္ ရွိခဲ့ေလသည္ ။ ဆရာႀကီးကဲ့သို႔ ကြၽႏု္ပ္အေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ဆုံးမမည့္ မင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာမည္ မထင္ေပ ” လို႔ ျမည္တမ္းရွာပါတယ္။ မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ စကားဟာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမွာ ျမစ္ဖ်ားခံေပမယ့္ ပခန္းဝန္ႀကီးရဲ႕ သီလ၊ မသာဓိဂုဏ္ နဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ ဆိုဆုံးမလြယ္ သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့စကားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ရင္း ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူမွ်မထားတဲ့ ေလးစားဖြယ္ ပခန္းမင္းႀကီး ဦးရန္ေဝးအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

Ref:
သမိုင္းမတြင္ သမိုင္းတြင္ သမိုင္းဝန္ေနတဲ့စကားမ်ား – ခ်စ္ဦးညိဳ

Credit:

2 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *