ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းတဲ့ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္ သတင္းေထာက္ ဝရိမ္မိုးအဖြဲ႕ကို ဆင္းရဲသား႐ြာသားမ်ားမွ႐ိုက္ႏွက္

အမ်ားသိေအာင္ ကူညီမွ်ေဝေပးပါ

ဝရိမ္မိုး ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္ အဖြဲ႕ေတြ႐ိုက္ႏွက္ခံရေၾကာင္းနာမည္ႀကီးေန၍အေထာက္ေတာ္အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္

ဝရိမ္မိုး၏ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္အဖြဲ႕က သစ္သမားမ်ားကိုတစ္ေယာက္လွ်င္ ငါးသိန္းေပးရန္ေငြမေပးလွ်င္ဖမ္းမည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္သျဖင့္ ဝမ္းစာအတြက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း

ဆင္းရဲသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေသာ္လည္းမရပဲ

ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္းသတင္းေထာက္မ်ားမွ ဓာတ္ပုံေတြ႐ိုက္ ၿပီးရဲတိုင္မည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္သျဖင့္

ဆင္းရဲသားလက္လုပ္လက္စားသစ္သမားမ်ားက ႐ိုက္ႏွက္လႊတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္သတင္းေထာက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ သံတုတ္မ်ားဓားမ်ားကိုင္၍ ၿခိမ္းေျခာက္စိန္ေခၚသျဖင့္
႐ိုက္ႏွက္လိုက္ေၾကာင္း၊

ဝရိမ္မိုးအဖြဲ႕သည္ခဏခဏအခုလိုလာေတာင္းၾကေၾကာင္း၊

ဝရိမ္မိုးကသူ႔တစ္ပည့္မ်ားသည္ေငြေတာင္းျခင္းမဟုတ္ပဲ သတင္းယူရန္လာေရာက္သည္ဟု ရဲစခန္းတြင္လိမ္လည္ ေျပာဆိုအမႈဖြင့္သည္ဟုသိရေၾကာင္း

၎တို႔အေနျဖင့္ ဝရိမ္မိုး၏ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္သတင္းေထာက္အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း သံတုတ္ ဓားမ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းတာအျဖစ္မွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းကိုေျပာျပ၍ျပန္လည္အမႈဖြင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သစ္လုပ္သူမ်ား၏အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဦးလွဝင္းကေျပာၾကားပါသည္

အုတ္ရွစ္ပင္ရဲစခန္းသို႔ေမးျမန္းရာတြင္ သတင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း

ဝရိမ္မိုးကအမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း၊

ဦးလွဝင္းအဖြဲ႕မွအမႈဖြင့္လွ်င္ လက္ခံၿပီးအမႈဖြင့္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဝရိမ္မိုး ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္အဖြဲ႕မွ အခုအုတ္ရွစ္ပင္သို႔လာရာတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုသူ ဦးလႈိင္ေဌးဆိုသူမွာ လိမ္လည္မႈျဖင့္ ထြက္ေျပးေနေသာ မိုးညိဳၿမိဳ႕မွ တရားခံေျပးျဖစ္၍ဖမ္းဆီးထားၿပီး က်န္ေသာ ဝရိမ္မိုးအဖြဲ႕ကိုလႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

႐ိုက္ႏွက္ခံရေသာ ဝရိမ္မိုးအဖြဲ႕စာရင္းမွာ

တြင္ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္း(မ္) မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံမွ မီဒီယာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ

မ်ိဳးေဇာ္ဦး (၂၈)ႏွစ္(ဘ)ဦးေဇာ္ဦး၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ ၇/ပတန (ႏိုင္)၁၄၇၅၅၈၊ ႐ြာသစ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ထုံးဘိုၿမိဳ႕၊

ေဇာ္ဦး(၅၂)ႏွစ္(ဘ)ဦးဟန္ေသာင္း၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ ၇/ပတန (ႏိုင္)၀၆၄၂၉၈၊ ႐ြာသစ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ထုံးဘိုၿမိဳ႕၊

ဓဝၿဖိဳးေအာင္ (၃၄)ႏွစ္(ဘ)ဦးေအာင္ဝင္း၊ ဗမာ/ဗုဒၶ ၊ မပတ(မမွတ္မိ)၊ကြၽန္းကေလးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊

ေဇယ်ာလင္း(ခ)လႈိင္ (၅၁)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးထြန္းၾကည္၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ မပတ(မမွတ္မိ)၊ ငွက္ေပ်ာေတာေက်း႐ြာ၊ ေညာင္ဝိုင္းအုပ္စု၊
မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္၊

ျမင့္ႏိုင္(ခ)ကရင္ (၄၇)ႏွစ္(ဘ)ဦးျမသိန္း၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ ၁၂/တတန (ႏိုင္) ၀၁၅၃၁၈၊ ႐ြာသစ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ထုံးဘိုၿမိဳ႕၊

ေက်ာ္မင္းထက္ (၁၈)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးလွမင္းစိုး၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ မပတ(မမွတ္မိ)၊ တဲႀကီးကုန္းေက်း႐ြာ၊ ထုံးဘိုအုပ္စု၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊

ဦးမ်ိဳး (၄၅)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဝင္း၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ မပတ(မမွတ္မိ)၊ ေဈးကုန္းရပ္ကြက္၊ ထုံးဘိုၿမိဳ႕၊

ထက္ေနလင္း (၂၁)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးစန္းလြင္၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ မပတ(မမွတ္မိ)၊ ေက်ာက္ေျမာင္း႐ြာ၊ ေသာၾကာ အုပ္စု၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္၊

ေဇာ္မင္းလႈိင္(၄၅)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးတင္သိန္း ၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ မပတ(မမွတ္မိ)၊ ေက်ာက္ေျမာင္း႐ြာ၊ ေသာၾကားအုပ္စု၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္၊

ေက်ာ္လင္းထြန္း (၂၂)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးစန္းတင္၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ မပတ(မမွတ္မိ)၊ ေက်ာက္ေျမာင္း႐ြာ၊ ေသာၾကာဒူးအုပ္စု၊
ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔(၁၀)ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း။

အခင္းျဖစ္ရပ္ေနရာမွာ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခ႐ိုင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥသွ်စ္ပင္နယ္ေျမရဲစခန္းနယ္ေျမေျမါင္ရွည္တဲတိုက္အလြန္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္ သတင္းေထာက္ ပိုင္ရွင္ ဝရိမ္မိုးဆိုသူမွာ ဂန႔္ေဂါက က်န္းမာေရးဆရာမကို သားမယားျပဳက်င့္ကာမလိမ္လည္လို႔ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာတရားခံျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဆရာမေလးထံမွ ေငြမ်ားစြာလိမ္လည္မႈျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊

ဆရာမေလးကို မူးယစ္ေဆးပစ္ဖမ္းရန္ စီစဥ္သူျဖစ္၍ဆရာမေလးမွတရားစြဲရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွဝိုင္းဝန္းကူညီေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

Crd:သတင္းတံခါး

121 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *