အသက္ ၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ကမၻာေက်ာ္ Oxford တကၠသို္လ္ ရဲ႕Cyberလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကိုေထာက္ျပခဲ့။

41 Shares

အသက္ ၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ကမၻာေက်ာ္ Oxford တကၠသို္လ္ ရဲ႕Cyberလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကိုေထာက္ျပခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အသက္ ၁၈ႏွစ္ရြယ္လူငယ္တစ္ဦးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံOxfordတကၠသို္လ္ရဲ႕ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကို ေထာက္ျပခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္…
ဒီအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာဟာ XSS ေပါက္ေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယင္းလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကို ျမန္မာဟက္ကာတစ္ဦးျဖစ္သူ
ေမာင္ ဟိန္းXXX က ေထာက္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္…

ယင္းလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈအားေထာက္ျပခဲ့ျခင္းကို အသိမွတ္ျပဳတဲ့အေန နဲ့ Oxfordတကၠသို္လ္မွ အသိမွတ္ျပဳ Emailအား အဆိုပါ ဟက္ကာရဲ႕ Mailထံသို႔ ေက်းဇူးတင္ သ၀ဏ္လႊာကိုပို႔ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္…
ဒီေထာက္ျပမႈအတြက္လဲ ထိုက္တန္တဲ့ဆုေၾကးေငြမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္…

41 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *