အသက္ ၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ကမၻာေက်ာ္ Oxford တကၠသို္လ္ ရဲ႕Cyberလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကိုေထာက္ျပခဲ့။

အသက္ ၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ကမၻာေက်ာ္ Oxford တကၠသို္လ္ ရဲ႕Cyberလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကိုေထာက္ျပခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အသက္ ၁၈ႏွစ္ရြယ္လူငယ္တစ္ဦးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံOxfordတကၠသို္လ္ရဲ႕ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကို ေထာက္ျပခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္…
ဒီအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာဟာ XSS ေပါက္ေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယင္းလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈကို ျမန္မာဟက္ကာတစ္ဦးျဖစ္သူ
ေမာင္ ဟိန္းXXX က ေထာက္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္…

ယင္းလံုၿခံဳေရးအားနည္းေနမႈအားေထာက္ျပခဲ့ျခင္းကို အသိမွတ္ျပဳတဲ့အေန နဲ့ Oxfordတကၠသို္လ္မွ အသိမွတ္ျပဳ Emailအား အဆိုပါ ဟက္ကာရဲ႕ Mailထံသို႔ ေက်းဇူးတင္ သ၀ဏ္လႊာကိုပို႔ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္…
ဒီေထာက္ျပမႈအတြက္လဲ ထိုက္တန္တဲ့ဆုေၾကးေငြမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္…

41 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *