ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ ျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းမွာ Fiber Network လိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္႐ွင္းလင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ ျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းမွာ Fiber Network လိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္႐ွင္းလင္း

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔ က်င္းပေနမႈမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ MRTV လႊတ္ေတာ္ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္းျခင္း အေပၚ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ မွ ၂၅ မိနစ္အထိ ၅ မိနစ္ခန္႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနမႈ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျပတ္ေတာက္၍ ေတးသီခ်င္းမ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျပတ္ေတာက္မႈမွာ Fiber Network လုိင္းက်ျခင္းေၾကာင့္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့မႈ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ MOI Webportal Myanmar တို႔၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားမႈကို ေတြ႕ရွိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့အသံအၾကား ဆက္သြယ္ထားေသာ Fiber Network လိုင္းက်ျခင္းအား MRTV (တပ္ကုန္း) မွ ဆက္သြယ္မႈ တာဝန္ခံက ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ တပ္မေတာ္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တာဝန္ခံ အရာရွိသို႔ ဖုန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား လာခဲ့သျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္ နံနက္ ၈ နာရီမွစ၍ စစ္ေဆး ျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္လည္း MRTV (တပ္ကုန္း)မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တို႔ အျပန္အလွန္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၎ေန႔ ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ျပင္ဆင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

စစ္ေဆးျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း Fiber Network လိုင္းအား အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ MRTV မွ နံနက္ ၁ဝ နာရီေနာက္ပိုင္း ထုတ္လႊင့္ေနေသာ ထုတ္လႊင့္မႈ အားလုံးသည္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္သာ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ MRTV မွ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ မွ ၂၅ မိနစ္အထိ ႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္မႈ ျပတ္ေတာက္ ျခင္းမွာ Fiber Network လိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအ႕ #တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး #Fiber Network #MRTV

2 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *