ေဆာင္းရာသီမွာ အပူကန္လည္ေခ်ာင္းေတြနာေနၿပီလား

အခုေသာက္ ညဆိုေပ်ာက္တဲ႔ လည္ေခ်ာင္းနာ ေဆးနည္း
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
အပူလြန္ အေအးလြန္ ရာသီ ေရာက္လာတဲ့ အခါတိုင္း၊ ခႏၵာကို္ယ္တြင္း အပူ ဓာတ္မ်ား သူေတြမွာ အပူကန္ ထြက္လာျပီး လည္ေခ်ာင္း နာေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

လည္ေခ်ာင္းနာတယ္ ဆိုတာကလည္း လူေတြ ခံစားရေလ့ရွိတဲ့ ေဝဒနာေတြထဲမွာ ထိပ္ပိုင္းက ပါဝင္ေနမယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေတြမွာေတာ့ ပိုၿပီးေတြ႕ရတတ္ ပါတယ္။ လည္ေခ်ာင္းနာ တိုင္းကေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေပမယ့္ အခံရေတာ့ ခက္တာပါပဲ။

လည္ေခ်ာင္း နာမယ္၊ ႏွာရည္ေတြ က်မယ္၊ ေခ်ာင္းဆိုးမယ္၊ အသံဝင္မယ္၊ မ်က္စိေတြနီမယ္ ဆိုတာေတြက ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္တာေတြ မ်ားၿပီး ေဆးဝါးမလိုဘဲ ေပ်ာက္ကင္းတတ္တာ မ်ိဳးပါ။

ဒီ ရာသီမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ လည္ေခ်ာင္းနာအတြက္…အခုေသာက္လိုက္ ညေပ်ာက္ၿပီ
လည္ေခ်ာင္းနာ အျမန္ေပ်ာက္နည္းေလမ်ွေဝေပပါရေစ…

ေဆးနည္းေလးေျပာျပမယ္။ဖြားကအျမဲလိုလည္ေခ်ာင္းနာတက္တယ္။

ေရခဲေရေသာက္တာနဲ႔ နာေတာ့တာဘဲ။အိမ္မွာဆို ပဲပင္ေပါက္အျမဲေဆာင္ထားရတယ္။

ေဆးနည္း
★★★★
လည္ေခ်ာင္းနာရင္ ပဲပင္ေပါက္ေရေႏြးနဲ႔စိမ္ေသာက္ ။ မနက္ေသာက္ ညေနေပ်ာက္ပဲ။
ဒီနည္းမသိခင္က ေဆးခန္းသြားပိုးသတ္ေဆးေသာက္မွလည္ေခ်ာင္းနာေပ်ာက္တာ။

ခုျမန္မာေဆးနည္းတစ္ကယ္စြမ္းလို႔မ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ခုပဲေသာက္လိုက္ပါ။

ညဆိုေပ်ာက္ျပီ။

Credit ျမန္မာေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား

Blueseaskt

အခုေသာက္ ညဆိုေပ်ာက္တဲ႔ လည္ေခ်ာင္းနာ ေဆးနည္း
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
အပူလြန္ အေအးလြန္ ရာသီ ေရာက္လာတဲ့ အခါတိုင္း၊ ခႏၵာကို္ယ္တြင္း အပူ ဓာတ္မ်ား သူေတြမွာ အပူကန္ ထြက္လာျပီး လည္ေခ်ာင္း နာေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

လည္ေခ်ာင္းနာတယ္ ဆိုတာကလည္း လူေတြ ခံစားရေလ့ရွိတဲ့ ေဝဒနာေတြထဲမွာ ထိပ္ပိုင္းက ပါဝင္ေနမယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေတြမွာေတာ့ ပိုၿပီးေတြ႕ရတတ္ ပါတယ္။ လည္ေခ်ာင္းနာ တိုင္းကေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေပမယ့္ အခံရေတာ့ ခက္တာပါပဲ။

လည္ေခ်ာင္း နာမယ္၊ ႏွာရည္ေတြ က်မယ္၊ ေခ်ာင္းဆိုးမယ္၊ အသံဝင္မယ္၊ မ်က္စိေတြနီမယ္ ဆိုတာေတြက ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္တာေတြ မ်ားၿပီး ေဆးဝါးမလိုဘဲ ေပ်ာက္ကင္းတတ္တာ မ်ိဳးပါ။

ဒီ ရာသီမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ လည္ေခ်ာင္းနာအတြက္…အခုေသာက္လိုက္ ညေပ်ာက္ၿပီ
လည္ေခ်ာင္းနာ အျမန္ေပ်ာက္နည္းေလမ်ွေဝေပပါရေစ…

ေဆးနည္းေလးေျပာျပမယ္။ဖြားကအျမဲလိုလည္ေခ်ာင္းနာတက္တယ္။

ေရခဲေရေသာက္တာနဲ႔ နာေတာ့တာဘဲ။အိမ္မွာဆို ပဲပင္ေပါက္အျမဲေဆာင္ထားရတယ္။

ေဆးနည္း
★★★★
လည္ေခ်ာင္းနာရင္ ပဲပင္ေပါက္ေရေႏြးနဲ႔စိမ္ေသာက္ ။ မနက္ေသာက္ ညေနေပ်ာက္ပဲ။
ဒီနည္းမသိခင္က ေဆးခန္းသြားပိုးသတ္ေဆးေသာက္မွလည္ေခ်ာင္းနာေပ်ာက္တာ။

ခုျမန္မာေဆးနည္းတစ္ကယ္စြမ္းလို႔မ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ခုပဲေသာက္လိုက္ပါ။

ညဆိုေပ်ာက္ျပီ။

Credit ျမန္မာေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား

#သိုး

9 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *