ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္လ်ွင္ ေငြမကုန္ လြယ္ကူစြာ ကုသနည္း

ဆီး လမ္း ေျကာင္း တြင္ ေက်ာက္ တည္ သည္ဟု ဆရာ ဝန္ မွတ္ ခ်က္ ျပဳ လွ်င္ေငြ မကုန္ ။
လြယ္​ကူ စြာ ကုသနည္းျကက္ သြန္ နီ ျကီး ျကီး တ လုံး အား။
ေခါင္း နည္း နည္း ျဖတ္။ အခြန္ ပါး ခြါ။ ဓါး ျဖင့္မျပဳတ္ ထြက္ သြား ေအာင္။

ေလး စိတ္ စိတ္။ဖန္ ခြက္ ျဖင့္ ေရ ( ၂ ) နာ ရီ ခန့္ စိမ္။
ထိုစိမ္ ေရ ကို တရက္ သံုး ျကိမ္ ( ၃ )ရက္ ေသာက္ ပါ။ တခါ စိမ္ ျပီး တိုင္း ျကက္သြန္ အသစ္ လဲဲ ရ မည္။
ေဆး ျပန္ စစ္ ျကည့္ ပါ။ေက်ာက္ရွိပါက ေသး ေပါက္လ်ွင္ဆီးနဲ႕အတူ ပါ သြား မည္။ဘယ္ ေလာက္ ေသာက္ ေသာက္ အနၱရာယ္မရွိ ပါ။
( ၅ ) ေယာက္ တြင္ ( ၄ ) ေယာက္ ေပ်ာက္သည္။

Credit to original writer

50 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *