အေမမရွိပဲသားတုိ႕ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္ရမွာလဲ

✏ လိုက္ခဲ့ပါ အေမရယ္….
ဒီစစ္ပြဲေတြရဲ႕ ဟိုးတဖက္မွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေနရာ ႐ွိခ်င္႐ွိေနမွာ……။

✏ လိုက္ခဲ့ပါ အေမရယ္….
ဒီငတ္ျပတ္မႈေတြရဲ႕ ဟိုးတဖက္မွာ
ပေဒသာပင္ေပါက္ရာအ႐ပ္ ႐ွိခ်င္႐ွိေနမွာ….။

✏ လိုက္ခဲ့ပါ အေမရယ္….
ဒီေဘးဒုကၡေတြရဲ႕ ဟိုးတဖက္မွာ
သာယာတဲ့ေနရာတစ္ခု ႐ွိခ်င္႐ွိေနမွာ….။

✏ လိုက္ခဲ့ပါဦး အေမရယ္….
သား ေက်ာင္းသြားဖို႔ အေမ့ကို လိုအပ္ေနေသးတယ္။

သား မွားခဲ့ရင္ ဆံုးမမယ့္ အေမ့ကို လိုအပ္ေနေသးတယ္။

သား မွန္ခဲ့ရင္ ဂုဏ္ယူေနမယ့္ အေမ့ကို လိုအပ္ေနေသးတယ္။

သား ၀မ္းနည္းေနရင္ အေမ့ရင္ခြင္ထဲမွာ ငိုခ်င္ေသးတယ္။

သား ေပ်ာ္တဲ့အခါ အေမ့လက္ကိုဆြဲၿပီး ကခုန္ခ်င္ေသးတယ္။

အေဖမ႐ွိေတာ့တဲ့ဘဝမွာ အေမသာ သားအတြက္အရာရာပါ
✏ အေမေ႐……….

✏ အေမ့ကို သား လို အပ္ ေန. ေသး တယ္…။

136 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *