လမ္းမေလွ်ာက္နိုင္တဲ့ ဒူးနာေရာဂါအတြက္

မိႆလင္ဥၾကပ္ထုပ္မိနစ္ပိုင္းသက္သာ

ဒူးနာသူမ်ားဖတ္ၾကည္ပါ တိုက္ဆိုင္မႈ႕ရွိပါကအက်ိဳးမ်ားပါမည္ ။ဒူးနာေနသည္မွာၾကာၿပီျဖစ္သည္။အထူးကုေဆးခန္းျပခဲ့ရာ စားေဆးေပးျခင္းႏွင့္အျမင့္မတက္ရ။အနားယူေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္မဟုတ္ နာလိုက္ေကာင္းသြားသလိုရွိလိုက္ႏွင့္သာရွိသည္။ဒူးနာေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ပုံမွန္သြားလာ လႈပ္ရွားနိုင္သည္ အျမင္က နာေနမွန္းမသိၾက။ဒီလို ဒူးေရာဂါ ျပင္းထန္လာလို႔မိႆလင္ဥၾကပ္ထုပ္ထိုးရမည္။

မိႆလင္ဥသည္ဂ်င္းႏွင့္တူေနသျဖင့္ခြဲျခားပုံေလးကေတာ့ထိပ္ကိုလွီးၾကည့္လွ်င္ ဂ်င္းကအဝါေရာင္အသမ္းနည္းသည္။

နမ္းၾကည့္လွ်င္ ဂ်င္းက ဂ်င္းနံ႕ရၿပီး မိႆလင္ဥက စိမ္းေ႐ႊေ႐ႊ အနံ႕ျဖစ္သည္။မိႆလင္တဥယူလာၿပီး ျပင္ဆင္ရသည္။ၾကပ္ထုပ္ ထိုးျခင္းကို ကရိကထ မ်ားသည္ဟုထင္ၾကသည္။သမရိုးၾက မွာေျမအိုးကိုအသုံးျပဳ အဝပိတ္အဝတ္ထူထူူေဆးထုပ္ကိုလည္းအဝတ္ထူထူ သုံးသည္ အေၾကာင္းက

အပူ ၾကာၾကာခံေအာင္ပါ။ေျမအိုးမရွိ ဘယ္နားေရာင္းမွန္းမသိေတာ့ရွိတဲ့ ဒန္ အိုးအငယ္ေပါ့ အအုပ္အတြက္ အဝတ္စထူထူ

မရွိေတာ့ စြပ္က်ယ္အေဟာင္း ေဆးထုပ္အတြက္လည္းစြတ္က်ယ္စ ေရေႏြးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ ေရေႏြးတည္အိုး။မိႆလင္ဥကို ျငဳတ္ဆုံျဖင့္ေက်ေအာင္ေထာင္းမညက္ေစနဲ႕ ညက္သြားက အရည္ေတြထြက္မည္

ဥအေက်ေတြကို အနည္းဆုံးႏွစ္ပုံ ပုံစြတ္က်ယ္စႏွင့္ အထုပ္ေလးလုပ္ ႀကိဳးနဲ႕စည္းထား ေဆးႏွစ္ထုပ္ေပါ့။ဒန္အိုးအဝကို စြတ္က်ယ္စျဖင့္ ပိတ္ ႀကိဳးနဲ႕ခိုင္ေအာင္ပတ္ထား လွ်ပ္စစ္ေရေႏြးအိုးတည္ ေရဆူလာရင္ဒန္အိုးထဲ အဝတ္ေပၚက ေလာင္းထည့္ေဆးထုပ္ တင္ထားလိုက္ၾကပ္ထုပ္ ထိုးေတာ့။

ၾကပ္ထုပ္ ထိုးရာတြင္ေၾကာရိုးမဟုတ္ပါက

ကိုယ္တိုင္ထိုးရသည္ အပူအေအး ထိန္းနိုင္ေအာင္ပါေရေႏြးအတြက္ ေနာက္တအိုး အသင့္ျပန္လုပ္ထား။ၾကပ္ထုပ္ ထိုးတာမိနစ္(၂၀)ခန႔္ဆို တႀကိမ္အတြက္ေတာ္ၿပီ။နားေတာ့။မိနစ္ပိုင္းနဲ႕ လမ္းမေလွ်ာက္နိုင္ဒူးနာျခင္းကိုၾကပ္ထုပ္ထိုးကုသျခင္းျဖင့္ကုၿပီးပါပီ။

ဒူးနာျခင္းသည္ အေၾကာ ညပ္။အေၾကာကပ္။အေၾကာတင္။ေလခို စသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ေနာင္ ဒူးနာသည္ဆိုလွ်င္ ေဆးနည္းသိၿပီ။မိႆလင္ဥၾကပ္ထုပ္ထိုး မက်က္တက်က္႐ုံးပတီသီးကင္စားေတာ့။

Credit:realpostnews

5 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *