ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ေနၾကတ္မည္

ေန ႏွင့္ ကမၻာ အၾကားကို လ ေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါ (တနည္း) လကြယ္ေန႔သို႔ ေရာက္ရွိတဲ့အခါမွာ တခါတရံ လရဲ႕ အရိပ္ဟာ ကမၻာပၚသို႔ က်ေရာက္ၿပီး… အရိပ္က်ေရာက္တဲ့ ေနရာမွာရွိတဲ့ ေဒသခံမ်ားဟာ ေနကို လက ဖံုးကြယ္သြားျခင္း (ေနၾကတ္ျခင္း) ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ေနၾကတ္ျခင္းဟာ လကြယ္ေန႔မွာသာျဖစ္ၿပီး.. လၾကတ္ျခင္းကေတာ့ လျပည့္ေန႔မွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

နတ္ေတာ္လကြယ္ေန႔ျဖစ္တဲ့ ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚမွာျဖစ္ၿပီး ႐ုုရွား၊ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ဂ်ပန္ နဲ႔ ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံတို႔ကေန တစိတ္တပိုင္း ေနၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေျမပံု)။ အမ်ားဆံုး ဖံုးအုပ္ျခင္းကို ႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ဝက္ေက်ာ္ (၆၂%) ေလာက္အထိ ဖံုးအုပ္တာကို ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ယခုေနၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရမွာမဟုတ္ပါ။ ေနၾကတ္မည့္အခ်ိန္ကေတာ့..ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန ႏွင့္ လ တို႔ တည္ရွိေနတဲ့ ၾကယ္တာရာကေတာ့ Sagittarius လို႔ေခၚတဲ့ ဓႏုရာသီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု နတ္ေတာ္လကြယ္ေန႔မွာ ေနၾကတ္ၿပီးလွ်င္ေတာ့.. ျပာသိုလျပည့္ေန႔ျဖစ္တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ လအျပည့္ၾကတ္ျခင္းႏွင့္ စူပါမြန္းျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ျပကၡဒိန္ရက္နဲ႔ တစ္ရက္စီကြာပါတယ္။)

အနာဂတ္ ပညာေရးအတြက္..

Credit – သန္႔ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ)

19 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *