မီးလင္​းဖုိ႔အတြက္​​ေက်းရြာ​ေတြက သိန္​းရာခ်ီကုန္​က်ခံ​ေနရတာမျဖစ္​သင္​့ဟု​ေျပာ

ေက်းရြာမ်ားတြင္ မီးရရွိေရးအတြက္ သိန္းခ်ီေပး ကုန္က်ေနမႈ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေ၀ဖန္

မတ္ ၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မီတာခရရွိရန္ ေသာင္းဂဏန္းမွ်သာ ကုန္က်ေနေသာ္လည္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ မီးရရွိေရးအတြက္သိန္းခ်ီေပး၍ကုန္က်ေနမႈသည္ တရားမွ်တမငမရွိေၾကာင္း ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးကေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“မီးလင္းေရးေကာ္မတီေတြေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အဆင္မေျပမႈမ်ားစြာရွိပါတယ္။ဒီမီးလင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီးမွ အမ်ားျပည္သူသူရဲ႕ထည့္၀င္ေငြသည္ တစ္အိမ္ေထာင္ကို ၅ သိန္း၊၆ သိန္း၊၇ သိန္း ထည့္ရတယ္။တခ်ိဳ႕ဆို ဆယ္ဂဏန္းခ်ီၿပီးထည့္၀င္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ၿမိဳ႕ေပၚမွာ မီတာရဖို႔ ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ေပးလို႔ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ ေက်းရြာေတြကမီးလင္းခ်င္လြန္းလို႔ ဆိုၿပီး မရွိရွိတာ စုေဆာင္းၿပီးေတာ့ ေခ်းငွားၿပီးေတာ့ ဒီလိုကုန္ေေနရတာ လူမႈေရးအရ လံုး၀တရားမွ်တမႈမရွိဘူး”ဟု ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္ဟိန္းတင္သြင္းသည့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးက႑တြင္လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားထံ ရင္းနွီး၀င္ေငြထည့္ရန္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနရရွာသည့္ ဆင္းရဲသားအမ်ားျပည္သူမ်ား၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲနိုင္ရန္ ေနာင္အခါျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးေရး စသည့္ အဆို တြင္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးမွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပသနာတစ္စံုတရာျဖစ္ပြားပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ လွ်ပ္စစ္သည္ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနေၾကာင္း၊ ျပသနာအား အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း လည္း ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးကေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုရွင္တင္သြင္းသည့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ အခါ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန သင့္တင့္ေသာမီတာေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အရင္းေက်ကာလနွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကာလ သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔အား ခိုင္မာသည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ရင္းနွီး့ျမွပ္နွံမငျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေစသည့္ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္အား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ စသည့္ အခ်က္ကို မေထာက္ခံေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ လက္ရွိတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ NEP စီမံကိန္း ပထမအဆင့္တြင္ ၂ မိုင္အတြင္း အက်ိဳးျပဳေက်းရြာေပါင္း ၅၀၈၀ ရြာမီးလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ထို႔ျပင္ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၅ မိုင္အတြင္းရြာ ၇၆၃၉ ရြာ မီးလင္းနိုင္ေရးအတြက္ လ်ာထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။


CrdးTFWNews

24 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *