ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ျပန္လည္အင္အားျဖည့္တင္းလာသည့္ လာအို ေလ တပ္မေတာ္

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ျပန္လည္အင္အားျဖည့္တင္းလာသည့္ လာအို ေလ တပ္မေတာ္
………………
လာအို ေလ တပ္မေတာ္ကို ၁၉၅၅ ဇန္နဝါရီ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လာအိုၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအဖြဲ႔အျဖစ္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လာအိုဘုရင့္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ လာအိုေတာ္ဝင္ ေလ တပ္မေတာ္အျဖစ္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ T 6,T 28,AC 47,Mig 21 ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လာအိုျပည္တြင္းစစ္၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ ၊ လာအို ထိုင္း နယ္စပ္အေရးအခင္း၊ ခမာျပည္တြင္းစစ္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

လာအိုဘုရင့္အစိုးရျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ လာအိုကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစိုးရလက္ထက္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ လာအိုျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး ေလ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးအေျခအေနအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးစရိတ္ေလ်ွာ့ခ်သံုးစြဲရန္ လာအိုျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လာအို ေလ တပ္မေတာ္၏ Mig 21 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အနားေပးခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လာအိုေလတပ္တြင္ တိုက္ခိုက္ေရးဂ်က္ေလယာဥ္ဟူ၍ မ႐ွိေတာ့ဘဲ T 28 D ပန္ကာတပ္ေလယာဥ္ ၅ စီးသာ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္အေျခအေန႐ွိခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္တိုးတက္လာမႈတို႔ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးစရိတ္ကိုလည္းျပန္လည္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ႐ု႐ွားႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ကင္းလွည့္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ကာ ေလတပ္အင္အားကို ျပန္လည္တိုးခ်ဲ့ခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ႐ု႐ွားႏိုင္ငံထံမွ Yak 130 အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးေလယာဥ္ ၄ စီးလက္ခံရ႐ွိခဲ့ျခင္းသည္ အဓိကတိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မရွိေသးသည့္ အိမ္နီးခ်င္းကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံနွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအျကား လာအို ေလ တပ္၏ျပန္လည္အင္အားျဖည့္တင္းျခင္း အခ်က္ျပမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ Yak 130 ေလယာဥ္ ၄ စီးလက္ခံၿပီး သီတင္းႏွစ္ပတ္အၾကာမွာပဲ လာအို ေလ တပ္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ J 10A တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား လက္ခံရ႐ွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လာအိုအစိုးရပိုင္မီဒီယာမွ တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး လာအို ေလ တပ္မေတာ္ တံဆိပ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထားေသာ J 10A တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီး ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းမႈ ပံုမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ စစ္လက္နက္မ်ားတိုးျမႇင့္ဝယ္ယူျဖည့္တင္းလာမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း လာအို ေလ တပ္မေတာ္သည္လည္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ အဆင့္တစ္ခုထိျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။…

Sources from Internet

Blueseasktmm

10 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *