တရုတ္လူမ်ိဳးတို့၏ ကံေကာင္းေစေသာ အႀကံေပးခ်က္ေလးမ်ား(မွတ္သားစရာေလးေတြပါ)

တရုတ္လူမ်ိဳးတို့၏ ကံေကာင္းေစေသာ အႀကံေပးခ်က္ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သင္ယံုခ်င္မွ ယံုပါလိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္ ယင္းတို ့သည္ တကယ္ ကံေကာင္းေစေသာ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

အားလံုးကို ဖတ္ႀကည့္သြားပါက မွတ္သားစရာ တစ္စံုတစ္ရာ ရႏိုင္ေကာင္းပါသည္။

၁။ လူေတြကို သူတို ့ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုျပီး ရႊင္လန္းတက္ႀကြစြာ ေပးကမ္းလိုက္ပါ။

၂။ သင္ႏွင့္ ေလေပးေျဖာင့္သူကို လက္ထပ္ပါ။ သင္အိုမင္းလာေသာအခါ သူတို့၏ စကားေျပာကၽြမ္းက်င္မႈသည္ တျခားအရာမ်ား ကဲ့သို့ပင္ အေရးပါလာ ပါလိမ့္မည္။

၃။ ႀကားသမွ်မယံု၊ ရိွသမွ်မသံုး၊ အိပ္ခ်င္သေလာက္မအိပ္ပါႏွင့္။

၄။ “မင္းကိုခ်စ္တယ္ ”ဟု ေျပာႀကားသည့္အခါ တကယ္ အေလးအနက္ ေျပာပါ။

၅။ “ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းပါဘူး” ဟု ေျပာႀကားသည့္အခါ ထိုသူ၏ မ်က္လံုးကိုႀကည့္ျပီးမွ ေျပာပါ။

၆။ အနည္းဆံုး ေျခာက္လ ေစ့စပ္ထားျပီးမွ လက္ထပ္ပါ။

၇။ ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္တတ္တာကို ယံုပါ။

၈။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိပ္မက္မ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ ျပက္ရယ္မျပဳပါႏွင့္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိပ္မက္မ်ား မရိွသူသည္ အမ်ားႀကီး မေအာင္ျမင္ႏိုင္။

၉။ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္းႏွင့္ ျပင္းျပင္းျပျပ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ။ သင္စိတ္ထိခိုက္နာက်င္ ( အသည္းကဲြ) ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်စ္သည္ ဘ၀မွာ ပိုျပီးျပည့္စံုစြာ ေနႏိုင္ရန္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

၁၀။ သေဘာထား ကဲြလဲြမႈမ်ားတြင္ တရားသျဖင့္ ျငင္းခံုပါ။ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

၁၁။ လူေတြကို သူတို ့၏ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ႀကည့္ျပီးအကဲမျဖတ္ပါႏွင့္။

၁၂။ ျဖည္းျဖည္းေျပာပါ။ သို ့ေသာ္ လွ်င္ျမန္စြာ စဥ္းစားပါ။

၁၃။ သင္မေျဖခ်င္သည့္ ေမးခြန္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ေမးလာသည့္အခါ ျပံဳးျပီးေမးလိုက္ပါ။ “ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္လို ့သိခ်င္တာလဲ” လို ့။

၁၄။ ထူးကဲေသာ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာနက္ရိႈင္းေသာစြန္႔စားမႈ ပါ၀င္ေနသည္ကို သတိရပါ။

၁၅။ သင္ဆံုးရံႈးရခ်ိန္တြင္ သင္ခန္းစာယူပါ။

၁၆။ အနည္းငယ္ သေဘာထား ကဲြလဲြမႈေႀကာင့္ ႀကီးမားေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို မထိခိုက္ပါေစႏွင့္။

၁၇။ အမွားလုပ္မိေႀကာင္းသိသိခ်င္း ျပင္ဆင္ဖို ့ႀကိဳးစားပါ။

၁၈။ တယ္လီဖုန္း ေကာက္ကိုင္ခ်ိန္မွာ ျပံဳးေနပါ။ ဖုန္းေခၚသူက သင့္အျပံဳးကိုသင့္ အသံထဲမွာ ႀကားရပါလိမ့္မယ္။

၁၉။ တစ္ခ်ိဳ ့အခ်ိန္ေတြမွာ တစ္ကိုယ္တည္းေနပါ။

Credit : Original Uploader

27 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *