ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးကန္ေတာ့နည္း

ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)
ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးအားဝန္ခ်ကန္ေတာ့ရန္”(အက်ဥ္း) (ေန႔စဥ္ရြတ္သင့္သည္)

(၁)သဗၺညဳ တ ဘုရား႐ွင္မ်ားတို႔၏အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

(၂)ပေစၥကဗုဒၶါ အ႐ွင္ျမတ္မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

(၃)အဂၢသာဝက အ႐ွင္ျမတ္မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

(၄)ရဟႏၱာအ႐ွင္ျမတ္မ်ားတို႔အေပၚ၌လည္ေကာင္း၊

(၅)ပစၥဳပၸန္၌ေတာ္စပ္ေသာမိခင္ႀကီးႏွင့္သံသရာ၌ေတာ္စပ္ ခဲ့ေသာမိခင္မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

(၆)ပစၥဳပၸန္၌ေတာ္စပ္ေသာဖခင္ႀကီးႏွင့္သံသရာ၌ေတာ္စပ္ ခဲ့ေသာဖခင္မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

(၇)တရားအသိထူးရေအာင္ေဟာေျပာေပးၾကေသာ ေလာကုတၱရာ ဆရာသမားမ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

(၈)သီလဝႏၱသူေတာ္စင္(အေလးဂ႐ုျပဳထိုက္သူ)အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

(၉)ေလာကီပညာမ်ားကိုသင္ၾကားေပးၾကကုန္ေသာ ဆရာသမားမ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

(၁၀)မိမိတို႔အခက္အခဲ႐ွိစဥ္ကစားဝတ္ေနေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ ေပးဖူးကုန္ၾကေသာေက်းဇူး႐ွင္တို႔အားလည္းေကာင္း၊

ဤခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးတို႔အေပၚ၌ဘုရားတပည့္ေတာ္ သည္ပစၥဳပၸန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း၊သံသရာဘဝ၌၎၊သိ၍ျဖစ္ ေစ၊မသိ၍ျဖစ္ေစ ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မေနာကံတို႔တြင္တစ္ပါးပါး ေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွား ၊က်ဴးလြန္၊ၾကံစည္ျပဳလုပ္မိျခင္းကိုသိ႐ွိ နားလည္စြာျဖင့္ဝန္ခံပါ၏၊ဝန္ခ်ပါ၏၊ေတာင္းပန္ပါ၏၊ကန္ေတာ့ပါ၏။…

ဤကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ဆိုးက်ိဳးေပးဆဲ၊ဆိုးက်ိဳး ေပးလတၱံ့ေသာ အကုသိုလ္မွန္သမ်ွ အနႏၱတို႔သည္ပိန္ၾကာ ဖက္တြင္ေရမတင္ေလ်ွက်ဘိသကဲသို႔ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္မထိ ေရာက္ေတာ့ဘဲေကာင္းက်ိဳးအနႏၱျဖစ္ထြန္းရပါလို၏ ျမတ္စြာဘုရား။

(၃-ႀကိမ္) ေကာင္းက်ိဳးအနႏၱျဖစ္ထြန္းရ၍အားထုတ္ဆဲ၊အား ထုတ္လတၱံ့ျဖစ္ေသာ ဒါန၊သီလ၊ေစတနာကံႏွင့္တကြ ဝိပႆ နာဥာဏ္သည္မဂ္ဥာဏ္သို႔ေက်းဇူးျပဳ၍နိဗၺာန္ကိုမ်က္ ေမွာက္ျပဳရပါလို၏ ျမတ္စြာဘုရား…

မွတ္ခ်က္- ေလာကမွာဤမျပစ္မွားထိုက္တဲ့ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးကိုျပစ္မွားမိပါက ေဘးအတန္တန္၊ရန္အသြယ္သြယ္ျဖစ္တတ္ၿပီး စီးပြားေရးပ်က္ဆီးျခင္း၊တရားအားထုတ္ေပမယ့္တရားရခါ နီးမွာအထိတ္တလန္႔ျဖစ္၍ရင္တေမာေမာျဖစ္ေနၿပီးတရား မရဘဲျဖစ္ေနတတ္တယ္ ။

မဂ္တား၊ဖိုလ္တား၊အႏၱရယ္မွန္သ မ်ွကင္းေဝးေစရန္ စိတ္သန္၍ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းတရားအား ထုတ္ခါနီးရြတ္ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္တစ္ပါးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမွကင္းေဝးေစေၾကာင္းေမတၱာေလာင္း၍ေ႐ွ႕အရိယာသူေတာ္တို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

“ေသာကခပ္သိမ္းၿငိမ္းေအးၾကပါေစ…မဂၤလာ႐ွိေသာေန႔ရက္ တိုင္းကိုကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကပါေစ”…

Credit: Myanmarlatest news

139 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *