ရကၡိဳင္ျပည္​နယ္​အလံအဓီပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

1 Shares

ရကၡိဳင္ျပည္​နယ္​အလံအဓီပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

ရကၡိဳင့္ျပည္​နယ္​အလံေတာ္ကို
ေအာက္ခံအျဖဴေရာင္ႏွင့္အနီေရာင္တို႔ျဖင့္
ေရာစပ္ထားၿပီးအလည္ဗဟိုတည့္တည့္
တြင္သီရိဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္ကိုထည့္သြင္း
ထားၿပီးရကၡိဳင့္ဘုရင္မ်ားထီးနန္းစိုးစံခဲ့ေသာ
ပထမဓညဝတီေခတ္ကတည္းက
ႏိုင္ငံေတာ္အမႇတ္တံဆိပ္အျဖစ္
သံုးစြဲလာေသာရကၡိဳင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏
က်က္သေရေဆာင္အမွတ္သေကၤတ
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္

ရကၡိဳင့္ျပည္​နယ္​အလံတြင္
ေရးဆြဲထားေသာသေကၤတတစ္ခု
စီ၏ဆိုလိုရင္းအဓီပၸါယ္ေဖာ္ျပရေသာ္

(၁)အလံ၏အထက္ပိုင္း၌႐ွိေသာ
ေအာက္ခံအျဖဴေရာင္မွာရခိုင္လူမ်ိ ဳးတို႔၏
စိတ္ထားျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းေသာမ်ိ ဳးေစာင့္
တရားျဖဴစင္ျခင္း၏အဓီပၸါယ္ကိုေဆာင္
သည္

(၂)အလံေတာ္၏ေအာက္ဖက္၌႐ွိေသာ
ေအာက္ခံအေရာင္အနီေရာင္မွာရခိုင္
လူမ်ိ ဳးတို႔သည္စစ္ေရးစစ္ရာတြင္ရဲ႕ရင့္မႈ့
႐ွိၿပီးတိက်ျပတ္သားစြာလုပ္ေဆာင္တတ
္ေၾကာင္းသေဘာအဓီပၸါယ္ကိုေဆာင္သည္

(၃)အလံ၏သိရီဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္၏
အေပၚဆံုးတြင္႐ွိေသာေနႏွင့္လ
တံဆိပ္၏အဓီပၸါယ္မွာဓညဝတီျပည့္႐ွင္
မဟာစနၵသူရိယမင္းတရားႀကီးကို
ေမြးဖြားေသာမဂၤလာအခ်ိန္ေနအထြက္
လအဝင္အခ်ိန္(စနၵာဆိုသည္မွာလ
သူရိယဆိုသည္မွာေန)ကိုအစြဲျပဳ၍
စနၵသူရိမင္းႀကီးေမြးဖြားခ်ိန္ကို
အမွတ္သေကၤတအျဖစ္
အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္

(၄)သီရိဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္၏
ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီေသာ႐ွိေသာ
ေတာ္ဝင္သဇင္ပန္းခက္အမွတ္တံဆိပ္
သည္ရခိုင္လူမ်ိ ဳးတို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ့ကို
ကိုယ္စားျပဳေသာအမွတ္သေကၤတ
အျဖစ္ပင္ျမင့္စံပန္းသဇင္၏ဂုဏ္ႏွင့္
အညီရခိုင္တို႔သည္ျမင္ျမတ္ျကီးက်ယ္
ခန့္ျငားေသာဂုဏ္ကိုေဆာင္ေသာ
လူမ်ိ ဳးျဖစ္ေၾကာင္းအဓီပၸါယ္ကို
ေဆာင္သည္

(၅)သီရိဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္၏
အလယ္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္႐ွိေသာ
ခ႐ုသင္းအမွတ္တံဆိပ္သည္ရကၡိဳင့္ဘုရင့္
တပ္မေတာ္မွစစ္သည္ေတာ္တို႔စစ္ခ်ီရာ
တြင္အသံုးျပဳမႈတ္ေလ့႐ွွိေသာေၾကာင့္
ခ႐ုသင္းမႈတ္ၿပီးစစ္ခ်ီခဲ့၍ေအာင္ျမင္မႈ့
သေကၤတအျဖစ္အျဖစ္အဓီပၸါယ္ကို
ေဆာင္သည္

(၆)သီရိဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္၏
အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္ေဖာ္ျပထား
ေသာသံလ်ွက္အမွတ္တံဆိပ္သည္
ရခိုင္ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔စစ္ခ်ီရာတြင္
လက္ဆြဲေတာ္အျဖစ္အသံုးျပဳေသာ
သံလ်ွက္ဓါးေတာ္အျဖစ္အဓီပၸါယ္ကို
ေဆာင္သည္

(၇)သီရိဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္၏
ေအာက္နားတြင္႐ွိေသာလျခမ္း
(ပေစာက္)သ႑န္အမွတ္အသားသည္
ရခိုင္ဘုရင္မင္းျမတ္တိုဦးေခါင္းတြင္႔
​ေဆာင္းေလ့႐ွိေသာက်က္သေရေဆာင္
ဦးေသ်ွာင္မ႑ိုင္မဂိုဋ္​အျဖစ္အဓီပၸါယ္ကို
ေဆာင္သည္

(၈)သီရိဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္၏
ေအာက္ဆံုးအနားတြင္႐ွိေသာဝလံုး
အဝိုင္းသ႑န္ခုႏွစ္ခုသည္ရကၡိဳင့္နိဳင္ငံ
ေတာ္၏ဝတီခဳနႇစ္ရပ္ကိဳကိဳယ္စားျပဳ
ေဖာ္ျပေသာအမႇတ္သေကၤအျဖစ္
၎ျဂိဳလ္ခုႏွစ္လံုးအျဖစ္၎အဓီပၸါယ္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးေဘးအနၱရယ္ကို
ကာကြယ္ေစတတ္ေသာအကာအရံ
အတားအဆီးအျဖစ္အဓီပၸါယ္ကို
ေဆာင္သည္

(၉)သီရိဝစၦာအမွတ္တံဆိပ္၏
​ေအာက္ခံအေရာင္ခရမ္းေရာင္မွာ
ရကၡိဳင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိ ဳးတို႔၏
ေအးခ်မ္းျခင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလကၡဏာ
ကိုေဆာင္ေသာသေကၤတအျဖစ္
အဓီပၸါယ္ကိုေဆာင္သည္

မိမ္ိလူမ်ိုးတို့၏​အလံ​ေတာ္​ကို
​ေလ်ွာ္​ကန္​သင္​့ျမတ္​စြာ
သုံးစြဲျခင္​းျဖင္​့ လူမ်ိဳးဂုဏ္​ကို
ထိမ္​းသိမိးႏိုင္​ၾကပါ​ေစ

Cridet ဦးညီ
Edit Blueseasktmm

1 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *