သည္းခံျခင္းက ေအာင္ျမင္ျခင္းပါ

32 Shares

သည္းခံျခင္းက ေအာင္ျမင္ျခင္းပါ

မာန မ႐ွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္မာနေၾကာင့္ အျခားသူကုိ အေနက်ပ္မွာဆုိးလုိ႔ပါ။

ရန္မျဖစ္တတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ရန္ျဖစ္ျခင္းက ႏွစ္ဦးစလုံးကုိ ထိခုိက္ေစလုိ႔ပါ။

ေလာဘ မ႐ွိတာမဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားမ်က္ရည္ပါေနတဲ့ ထမင္းကုိ မစားခ်င္လုိ႔ပါ။

ေအာင္ျမင္မူွအႀကီးႀကီး မလုိခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားတကာကုိ နင္းၿပီး မတက္ခ်င္လုိ႔ပါ။

စုိးရိမ္စိတ္ေတြ မ႐ွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စုိးရိမ္ေနလုိ႔ေရာ အရာအားလုံးကၿပီးသြားမွာ မဟုတ္လုိ႔ပါ။

မလိမ္ညာတတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႐ုိးသားျခင္းက ပုိၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေစတယ္ ထင္လုိ႔ပါ။

မခ်စ္တတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သံေယာဇဥ္ရဲ႕ ပူေလာင္ျခင္းကုိ ေၾကာက္သြားလုိ႔ပါ။

ေဒါသ မ႐ွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္တုိမိရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အရမ္းပင္ပန္းလြန္းလုိ႔ပါ။

မယုံၾကည္တတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ယုံၾကည္မိရင္ အလိမ္ခံရလြန္းလုိ႔ပါ။

စကားမေျပာတတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ မုသားစကားေတြကုိ သုံးေနရတာ စိတ္ပ်က္လြန္းလုိ႔ပါ။

ကြက္ေက်ာ္႐ုိက္သြားတာ “အ”လုိ႔ခံလုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါတေလ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လုိက္ျခင္းက ကုိယ့္အတြက္ ေအးခ်မ္းတယ္ ထင္လုိ႔ပါ။

လူသားတုိင္းမွာ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ မာန ၊ ကိေလသာ … စသည္တုိ႔ ႐ွိေနေပမယ့္လည္း သည္းခံသင့္သည္ကုိ သည္းခံျခင္းက မိမိအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းေအးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

“သည္းခံျခင္းဆုိတာက အည့ံခံျခင္း မဟုတ္သလုိ အ႐ူံးေပးျခင္း လည္း မဟုတ္ပါ မိမိကုိယ္ႏွင့္ အျခားသူကုိ ေအာင္ႏူိင္ရန္ တုန္႔ျပန္တတ္တဲ့စိတ္ကုိ ဘရိတ္အုပ္ ထိမ္းသိမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။”

Credit..ဇင္းနစ္မေကြး

32 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *