ေအာင္ျမင္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ခါနီးမွ လမ္းေခ်ာ္ သြားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းရင္းတခ်ိဳ႕

ေအာင္ျမင္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ခါနီးမွ လမ္းေခ်ာ္ သြားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းရင္းတခ်ိဳ႕။

လူတိုင္းလိုလို နယ္ပယ္အလိုက္ ထူးခြ်န္းထက္ျမတ္တဲ့အစြမ္းအဆေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေရးပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လမ္း႐ုန္းကန္ေနခဲ့ၾကတယ္။ ေအာင္ျမင္လုနီးပါးေရာက္ခ်ိန္မွာပဲ
ဆံုးရွံဴးမူႀကီးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

အဓိက ေခ်ေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ျဖစ္တဲ့ အခ်က္မ်ားကေတာ့
၁။ လုပ္ငန္းအတြင္း ကိုယ္တိုင္ၾကည့္ၾကပ္မူ ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း။
၂။ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္း၊ေဆြမ်ိဳး မိသားစုဝင္မ်ားအား လုပ္ငန္းအတြင္းဆြဲေခၚလာကာ ကြ်မ္းက်င္မူမရွိတဲ့သူေတြကို ယံုၾကည္ရပါသည္ဆိုေသာအခ်က္ျဖင့္ အလုပ္ရာထူးမ်ားခန္႔အပ္မိျခင္း။
၃။ မိသားစုဆန္စြာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းတနီးေနမိျခင္း၊လြန္မင္းစြာ စေႏွာက္ေနတတ္ျခင္း။
၄။ လုပ္ငန္းေငြမ်ားအား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အသံုးျပဳမိျခင္း။

၅။ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းဝိုင္းႏွင့္အဆင္မေျပမူေၾကာင့္ လူတခ်ိဳ႕၏ မနာလိုမုန္းတီးမူမ်ားကို ခံေနရျခင္း။
၆။ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္မူ မလုပ္ပဲ ေစာ္ကားမူမ်ားေၾကာင့္ အဆိုးေတြႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း။

၇။ ဦးတည္းခ်က္ေတြ အေျခေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရျခင္း။

17 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *