စာက်က္လြန္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အိမ္ထိ လိုက္လံ ေခၚယူ

132 Shares

စာက်က္လြန္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အိမ္ထိ လိုက္လံ ေခၚယူ

စာက်က္လြန္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က အိမ္အထိ လိုက္လံေခၚယူၿပီး စာစစ္ဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာေျဖဆိုသည့္ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါပံု အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ လာေရာက္မေျဖသျဖင့္ ေက်ာင္းမွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ ဆက္သြယ္ၾကည့္ရာ ေက်ာင္းသားမွာ ညပိုင္းစာက်က္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္ေန၍ ေနာက္က်ေၾကာင္း သိ႐ွိရသျဖင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မွ မီးတန္းဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေနထိုင္ေသာ ေဒါပံုၿမိဳ႕ ယမံုနာ ၂ ရပ္ကြက္ ကမ္းနားလမ္းရိွ သြားေရာက္ေခၚယူျပီး ေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသုိ႔ အခ်ိန္မီေျဖဆိုႏုိင္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ ျမန္မာစာေျဖဆိုသည့္ မတ္ ၆ ရက္တြင္လည္း စာစစ္ဌာန မွားယြင္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ မီးတန္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

■ Photo : Yangon Traffic Police

132 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *