စာက်က္လြန္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အိမ္ထိ လိုက္လံ ေခၚယူ

စာက်က္လြန္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အိမ္ထိ လိုက္လံ ေခၚယူ

စာက်က္လြန္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က အိမ္အထိ လိုက္လံေခၚယူၿပီး စာစစ္ဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာေျဖဆိုသည့္ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါပံု အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ လာေရာက္မေျဖသျဖင့္ ေက်ာင္းမွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ ဆက္သြယ္ၾကည့္ရာ ေက်ာင္းသားမွာ ညပိုင္းစာက်က္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္ေန၍ ေနာက္က်ေၾကာင္း သိ႐ွိရသျဖင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မွ မီးတန္းဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေနထိုင္ေသာ ေဒါပံုၿမိဳ႕ ယမံုနာ ၂ ရပ္ကြက္ ကမ္းနားလမ္းရိွ သြားေရာက္ေခၚယူျပီး ေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသုိ႔ အခ်ိန္မီေျဖဆိုႏုိင္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ ျမန္မာစာေျဖဆိုသည့္ မတ္ ၆ ရက္တြင္လည္း စာစစ္ဌာန မွားယြင္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ မီးတန္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

■ Photo : Yangon Traffic Police

132 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *