လင္ နဲ႕ မယား အခြီ​ေတြ

လင္ နဲ႕ မယား😄😃😀
————————-

*စစ္သားလင္မယား*

က်ား ။ ။ ျခင္ေထာင္ထဲဝင္ခြင့္ျပဳပါ။
မ ။ ။ အျမန္ဝင္ ျပီးရင္သတင္းပုိ႕။
က်ား ။ ။ ဟုတ္။

—————————–*—————————-

*ေရွ႕ေနလင္မယား*

က်ား ။ ။ ျခင္ေထာင္ထဲဝင္ရန္အေႀကာင္း
ေပၚေပါက္ပါျပီမုိ႕
ဝင္ခြင့္ေလ်ာက္ထားျခင္း။
မ ။ ။ ေလ်ာက္လြဲခ်က္မွန္၍ ခြင့္ျပဳသည္။
က်ား ။ ။ ေကာင္းပါျပီ။

——————————*—————————

*လႊတ္ေတာ္အမတ္လင္မယား*

က်ား။ ။အျပင္မွာျခင္မ်ားပါသျဖင့္
ျခင္ေထာင္ထဲေပးဝင္ႏုိင္ရန္
အစီစဥ္ရွိ မရွိ သိလုိပါတယ္။
မ ။ ။ ခေလးမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သြားသည့္
အခ်ိန္တြင္ ဦးစားေပးစဥ္းစားမည္
က်ား ။ ။ ယုံႀကည္ခ်က္ျဖင့္ေစာင့္ပါမည္။

—————————–*—————————-

*ဆရာဝန္လင္မယား*

က်ား ။ ။ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ
ျဖစ္မွာစုိးရိမ္မိတယ္။
မ ။ ။ ျခင္ေထာင္အျပင္မွာ ျခင္ေဆး
အေခြထြန္းျပီး ဝင္ခဲ႕ ဒါလင္။
က်ား ။ ။ Yes.

——————————-*————————–

*မီးသတ္လင္မယား*

က်ား ။ ။မိန္းမေရ ငါဝင္လာျပီေဟ့
ေဝါ —ေဝါ —-ေဝါ ပီးေပၚ ပီးေပၚ
မ ။ ။ အင့္ အမေလးရွင့္ ေသပါျပီေတာ့
ရွင္ကလည္း ေျဖးေျဖးေပါ့
ျခင္ေထာင္ထဲ မီးမေလာင္ပါဘူး။
က်ား ။ ။ ေလးစားပါတယ္။
ဆက္လုပ္ခြင့္ျပဳပါ။

—————————–*—————————-

*ရဲလင္မယား*

က်ား ။ ။တာဝန္ နဲ႕ ဝတၲရားအရ
ျခင္ေထာင္ထဲဝင္မယ္။
မ ။ ။ဆူပူမႈမျဖစ္ရန္ နဲ႕တည္ျငိမ္မႈရွိ
ဖုိ႕ဆုိရင္ ဝင္ခဲ႕။
က်ား ။ ။ ဟုတ္ ။

——————————*—————————

*အင္ဂ်င္နီယာလင္မယား*

က်ား ။ ။ ျခင္ေထာင္အသစ္လဲသင့္
မလဲသင့္ စစ္ေဆးရမယ္။
မ ။ ။ အေသးစားျပင္ဆင္ဖုိ႕သာလုိတယ္
ျခင္ေထာင္ႀကဳိးခုိင္မခုိင္စစ္ခဲ႕ျပီးမွ
ဝင္ခဲ႕။
က်ား ။ ။ ok

———————————-*———————–

*ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ လင္မယား*

က်ား ။ ။ ဝင္ခြင့္ျပဳပါတီခ်ယ္။
မ ။ ။ ဘာသံမွ မႀကားခ်င္ဘူး။
က်ား ။ ။ ဟုတ္ကဲ႕တီခ်ယ္။

——————————[email protected]————————-

ရယ္ေမာျခင္းျဖင့္ ရႊင္လန္းႏုိင္ႀကပါေစ။

credit

70 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *