အိပ္ယာေထာင့္မွာ ထားမယ့္ သံပရာသီး၏ အစြမ္းမ်ား

လူေတြဟာ အိပ္ရာ ဝင္တဲ့ အခါ တစ္ခါ တစ္ရံ အခံရ ဆိုး တဲ့ ၾကမ္းပိုး ကိုက္ ျခင္း ကို လည္း ခံရ တတ္ ပါ သည္ ။ ပု႐ြက္ ဆိတ္ လို အ ေကာင္ အ ေသးစား မ်ိဳး လည္း အိပ္ရာ ေပၚတက္ လာ တတ္ သလို အဆင္ မသင့္ ရင္ အဆိပ္ ရွိ သတၱဝါ ေတြ လည္း ( ေနရာ ၊ ေဒသကို လိုက္လို႔) တက္ လာ တတ္ ပါ တယ္ ။

ဒီလို ျဖစ္ ရင္ ေတာ့ မိမိ အိပ္တဲ့ ခုတင္ အ ေပၚ ေထာင့္ ေလးေထာင့္ မွာ သံပုရာသီး လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ တစ္ လုံး စီ ထား ေပး ပါ ။ ၿပီးေတာ့ မိမိ အိပ္ရာ ေအာက္ ဖ်ာ (သို႔ မ ဟုတ္) ေမြ႕ရာ ေအာက္ မွာ အသုံး ျပဳ ၿပီးသား ( အရည္ညႇစ္ ၿပီး ) သံပုရာသီး အခြံ အျပင္သား ကို ဓားျဖင့္ ပါးပါး ႏႊာ ယူ ၿပီး အိပ္ရာ ေခါင္းရင္း ၊ ေျခရင္း ေတြ မွာ သင့္ ေတာ္သ လို ခင္း ထား ေပး ပါ ။ ခုတင္ ေပၚမွာ ထား တဲ့ သံပုရာသီး ေတြ ကို ညိဳးႏြမ္း သြား ရင္ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ နဲ႔ ျပန္ လဲ ေပး ပါ ။ အိပ္ရာ ေအာက္မွာ ခင္း ထား တဲ့ သံပုရာ ခြံ ပါးပါးေလး ေတြ ကို ေတာ့ ( ၆ ) လ တစ္ႀကိမ္ လဲ ေပး ပါ ။

အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြ က ေတာ့ သံပုရာနံ႔ ေၾကာင့္ ဘယ္ အခ်ိန္ အိပ္ရာ ဝင္ ဝင္ အမူး အ ေဝ ေပ်ာက္ ျခင္း ၊ အဆိပ္ရွိ သတၱဝါ ဆို တဲ့ ေႁမြကင္း ေတြ လုံးဝ အနား မကပ္ ႏိုင္ျခင္း ၊ အခံရ ဆိုး တဲ့ ၾကမ္းပိုး ကိုက္ ျခင္း လုံး၀ (လုံးဝ) မရွိ ျခင္း (၎ဥပါေပ်ာက္ျခင္း) ၊ အလြန္ ေသးငယ္တဲ့ ပု႐ြက္ဆိတ္လို အ ေကာင္ ငယ္ မ်ား လုံးဝ အနား မကပ္ ႏိုင္ ျခင္း တို႔ ပဲ ျဖစ္ တယ္ ။

Credit :original uploader

34 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *