သုသာန္ဓုတင္ေဆာင္ အေတြ႕အႀကဳံ – ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵ

ၿပိတၱာမ်ားႏွင့္ရဟန္း

ဤအရွင္သည္ သုသာန္ေပါင္း ၂၀ မွာ တရားအားထုတ္ခဲ့ ဖူးသည္။ ဤအရွင္သည္ ေၾကာက္တတ္သူ ျဖစ္သည့္အတြက္ “လန႔္ဖြယ္ ထိတ္ဖြယ္ ပုံသ႑ာန္ေတြ အသံေတြ မၾကားရ မျမင္ရပါေစနဲ႔” ဟု အဓိ႒ာန္တင္ၿပီး တရားအားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားအားထုတ္သည့္အခါ ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ အမွ်ေဝျခင္းကိုလည္း အထူးအာ႐ုံစိုက္ၿပီး လုပ္သည္။ အခ်ိန္လည္း ေပးသည္။ တရားအားထုတ္သူမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရေလ့ရွိသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အာ႐ုံမ်ား ေတြ႕ရမည္ဟုလည္း တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေပၚလာသည့္ အာ႐ုံမွန္သမွ်ကို အဖ်က္ေတြဟုသိၿပီး မသိမ္းပိုက္ထားမိဖို႔ ကမၼ႒ာန္းျပဆရာမ်ား၏ ဆုံးမသြန္သင္မႈမ်ားကလည္းနားထဲ စြဲေနသည္။

သုသာန္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဓုတင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကာလကမူမတူ။ တခ်ိဳ႕သုသာန္၌ ခုႏွစ္ရက္၊ တခ်ိဳ႕သုသာန္၌ ဆယ္ရက္၊ တခ်ိဳ႕သုသာန္၌ ဆယ့္ငါးရက္၊ အခ်ိဳ႕မွာတစ္လ စသည္ျဖင့္ရွိသည္။

လန႔္စရာ ထိတ္စရာ အာ႐ုံေတြ အသံဗလံေတြ မျမင္ရ မၾကားရပါေစနဲ႔ဟု အဓိ႒ာန္ထားေသာ္လည္း ျမင္ရသည့္ အာ႐ုံေတြကလည္း မ်ားလွသည္။ ညည္းညဴေနသံ၊ ညည္းတြား ေအာ္ဟစ္သံေတြကလည္း ေအာ္ဂလီ ဆန္ခ်င္စရာေကာင္းသည္။ ျမင္ရသည့္ အာ႐ုံေတြကလည္း ထိတ္လန႔္ ေခ်ာက္ခ်ားစရာ ျဖစ္သည္။

မည္းမည္းအေကာင္ႀကီးေတြ သုသာန္တိုင္းလိုလိုမွာ ေတြ႕ရသည္။ လူလိုလိုအေကာင္ေတြ၊ အခ်ိဳ႕က ေခါင္းမပါ၊ အခ်ိဳ႕ကေခါင္းသာျမင္ရသည္ ကိုယ္ကို မေတြ႕ရ၊ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ သတၱဝါေတြလည္း မ်ိဳးစုံသည္။ အဝတ္မပါဗလာ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမေတြ စုံသည္။

မိန္းမေတြက ဆံပင္ဖားလ်ားခ်လို႔၊ ဤအရွင္၏ေရွ႕မွ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က တိုတို၊ အခ်ိဳ႕က ရွည္ေမ်ာေမ်ာ၊ အေပၚပိုင္းခႏၶာ ရွည္ၿပီး ေအာက္ပိုင္းေျခေထာက္ေတြတိုတို ပုံမ်ိဳးပါလို႔၊ အေပၚပိုင္းခႏၶာက ပုတိုတိုေအာက္ပိုင္း ေျခတံရွည္လ်ားလ်ားလည္း ပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္က အခြၽန္အတက္ေတြ ထြက္ေနေသာ သတၱဝါေတြလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေတြ႕ရသမွ် သတၱဝါမ်ားသည္ ဤအရွင္အား ေက်ာခိုင္းထိုင္ေနၾကသည္သာ မ်ားသည္။

ႏြားေတြလို ခ်ိဳႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ သတၱဝါေတြလည္း ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေကာင္မ်ား၏ မ်က္လုံးေတြက စေကာေလာက္ႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕အေကာင္ေတြ၏ ပါးစပ္က တအားက်ယ္သေလာက္ အသံက်ေတာ့ ေသးေသးေလးျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕အေကာင္ေတြ၏ ပါးစပ္က်ျပန္ေတာ့ သံမႈိပြင့္ေလာက္ပဲရွိသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ဤအရွင္၏အနားမွ ေျမႀကီးထဲက ထိုးထြက္လာသလိုမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။ သစ္ပင္ ပင္စည္ႀကီးထဲ လူေခါင္းေတြ ျပဴထြက္လာၿပီး ဤအရွင္အား မ်က္လုံးျပဴး ၾကည့္ေနသည္ကိုလည္း ျမင္ရသည္။

သုသာန္တစ္ခုမွာေတာ့ သခ်ႋဳင္းဂူႀကီးတစ္လုံးက လႈပ္လာၿပီး မည္းမည္းအေကာင္ႀကီးတစ္ေကာင္ ထြက္လာသည္။ ဤအရွင္အား လာၾကည့္ၿပီး သူ႔ဂူထဲ ျပန္ဝင္သြားသည္။ ဂူထဲမွထြက္လာေတာ့လည္း အေပါက္ဟူ၍မရွိ၊

ျပန္ဝင္သြားေတာ့လည္း အေပါက္မေတြ႕။
သင္းပိုင္းအစုတ္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးလိုလို ၿပိတၱာႀကီးကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရဖူးသည္။ ထိုဘုန္းႀကီး၏ ပါးစပ္မွာ ေလာက္ေတြကအျပည့္၊ ႏွာေခါင္းအရင္းကေန ေမးေလာက္အထိ ေလာက္ေတြက တဖြားဖြား ကိုက္စားေနသည္။

ဤမေကာင္းေသာ အနိ႒ာ႐ုံေတြကို ျမင္တိုင္း ျမင္တိုင္း ဤအရွင္သည္ ဘဝသံသရာ အဆက္ဆက္က ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ေလမလားဟု ဆင္ျခင္မိ၏။

“သစၥာမသိ၊ ဒိ႒ိမက်၊ ပုဂၢိဳလ္မွာလွ်င္၊ လူေတြစၾကာ၊ နတ္မွာသိၾကား၊ မိုးဖ်ားျဗဟၼာ၊ ျဖစ္တုံပါလည္း၊ ခႏၶာၿပိဳကြဲ၊ ကုသိုလ္စဲက ေဖာက္လြဲပယ္႐ြာ၊ ေရာက္ၿမဲသာတည္း”

ဒိ႒ိ မျပတ္ေသးသေ႐ြ႕ အပါယ္ေဘးမွ မလြတ္ႏိုင္ေၾကာင္းဘုရားရွင္က ဆိုမိန႔္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္တို႔၏ အၿမဲေနရမည့္ စံအိမ္သည္ အပါယ္ေလးပါးဘုံသာ ျဖစ္သည္ဟု ႏွလုံးပိုက္ထားဖို႔ သင့္ၾကသည္ မဟုတ္လား။

ဤအရွင္ နားလည္မိသည္မွာ ျပဳမွားမိခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ကံေတြက “ေခါင္း” အမ်ိဳးစုံေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေပတဝတၱဳတိုေတြ ထဲမွာလည္း ပါသည္။ ေန႔စံ၊ ညခံ၊ ေန႔ဘက္မွာ သုခ စံရသူေတြ ဒုႏွင့္ေဒးျဖစ္သည္။ ယခု ဤအရွင္ကိုျပေသာ အာ႐ုံေတြကို ၾကည့္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ ဆင္းရဲဒုကၡေတြက ႀကီးလြန္းလွသည္။

ဤအရွင္သည္ ေပၚလာသမွ်ေသာ အနိ႒ာ႐ုံ အာ႐ုံမ်ားကို ေပၚတိုင္း ေပၚတိုင္း ေဖ်ာက္ပစ္ပါ၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ အာ႐ုံမ်ားက ဤအရွင္ ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝ လိုက္သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္သြား၏။ အခ်ိဳ႕က မေပ်ာက္၊ အေတာ္ႀကီး ၾကာၾကာ ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝေတာ့မွ ေပ်ာက္သြားသည္။

အာ႐ုံမ်ားက ေပ်ာက္သြားၾကသည္။ အသစ္အသစ္ အာ႐ုံေတြလည္း တိုး၍ တိုး၍ ေပၚလာသည္။ တရားအမွတ္ ပ်က္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝလိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ေပၚလာလိုက္ ေမတၱာပို႔လိုက္ လုပ္ေနရသည္။

တစ္ခါတစ္ရံေတာ့လည္း ဤအရွင္သည္ ေပၚလာသမွ်ေသာ အာ႐ုံမ်ားကို သံသရာ ေဆြမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မည္၊ အမွ်ေဝတာကို သာဓုေခၚခ်င္လို႔ လာၾကတာ ျဖစ္မည္ဟူေသာ အေတြးႏွင့္ “တရားေဟာေပးမည္၊ တရားနာလာၾကကုန္ေလာ့” ဟု ဖိတ္ၾကားကာ ပရိတ္ႀကီး ၁၁ သုတ္ ဓမၼစၾကာသုတ္၊ အနတၱလကၡဏာသုတ္၊ ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵတို႔ကို ႐ြတ္၊ သရဏဂုံေပးၿပီး ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ကုသိုလ္တို႔ကို အမွ်ေပးေဝခဲ့သည္၊

သံသရာ ေဆြမ်ိဳးေတြကို ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ ရေနသည့္အတြက္ ဤအရွင္မွာ ေက်နပ္ေနပါသည္။
အခ်ိဳ႕သုသာန္ေတြက အေတာ္ၾကမ္းသည္၊ အနံ႔အသက္ေတြကလည္း မေကာင္း၊ အသက္ရွဴရ ခက္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ ျမင္ရသည့္ အာ႐ုံေတြကလည္း ဆိုးမွဆိုး၊ စစ္ေတြသုသာန္မွာ ႀကဳံရသည္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

လူေလးေယာက္ လူေသေခါင္းႀကီးတစ္ခုကို ေရွ႕ႏွစ္ေယာက္ ေနာက္ႏွစ္ေယာက္ ထမ္းလာေနၾကသည္။ ဤအရွင္နားေရာက္သည့္အခါ အေခါင္းႀကီးကိုခ်ၿပီး “ေကာက္ထည့္ကြာ၊ ေကာက္ထည့္” ဟု တစ္ေယာက္က အမိန႔္ေပးသည္။

ဤအရွင္ကို “အေခါင္း” ထဲ ေကာက္ထည့္ ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အမိန႔္သာေပးသည္ တစ္ေယာက္မွ ေကာက္မထည့္၊ ေနာက္ေတာ့ “မထည့္လွ်င္လဲ ေနကြာ” ဆိုၿပီး ထိုအေခါင္းႀကီးကို ျပန္ထမ္းသြားၾကသည္။

တစ္ရက္မွာလည္း ဤအရွင္ တရားမွတ္ေနတုန္း လက္ေမာင္း တစ္ဖက္ကို ေအးစက္စက္ အရာႀကီးႏွင့္ အကပ္ခံလိုက္ရသလို ျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားေသာ လွ်ာႀကီးႏွင့္ အယက္ခံလိုက္ရသလို ခံစားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရွင္ တရားအမွတ္ ပ်က္ေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ရသည္။

ဤအရွင္အား ေက်ာက္တုံးႀကီးႏွင့္ ဖိသတ္ရန္လာေသာ ၿပိတၱာႀကီး တစ္ေကာင္ကိုလည္း ေတြ႕ဖူသည္။ ေက်ာက္တုံးႀကီးတစ္တုံးကို လွိမ့္ကာ လွိမ့္ကာႏွင့္ လာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရွင္နား ေရာက္လာသည္။ ေမတၱာပို႔ၿပီး အမွ်ေဝေတာ့ ေပ်ာက္သြားသည္။

ေတြ႕ရသမွ်၊ ျမင္ရသမွ်ေသာ အာ႐ုံမ်ားကို ေရးရလွ်င္ မ်ားစြာရွိေသးသည္။ အကုသိုလ္၏ အက်ိဳးေပးကို သံေဝဂယူႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး အနည္းငယ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

Crd:☆Buddhavasa Tiloka☆

104 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *