မန္​း​ေလးသားတုိ႔သိထားဖုိ႔ပါ

တစ္လမ္းေမာင္းမွႏွစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ရက္ေန႔မွ စတင္သတ္မွတ္မည့္လမ္းမ်ား။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
၁။ ၈၁လမ္း ၄၂လမ္းႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီး အေရွ႕မုခ္ၾကား

၂။ ၄၂လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းၾကား

၃။ ၄၅လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းၾကား

၄။ ရတနာပူရျပတိုက္လမ္း၊ ရန္-မန္းလမ္းႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီး အေရွ႕မုခ္ၾကား

ဇန္န၀ါရီလ ၂ရက္ေန႔ စမွာပါ။

ပထမအဆင့္ပါ။

ဌာနေပါင္းစံု ေဆြးေႏြး ကြင္းဆင္းၾကည့္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္တာပါ။
Credit ဦးရဲလြင္​acc

9 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *