ခ်င္​းျပည္​နယ္​သားတုိ႔ ​ေလယာဥ္​စီးႏုိင္​​ေတာ့မည္​

ခ်င္းေတာင္တန္း၏ ပထမဆုံးေသာ ေဝဟင္ဝင္ေပါက္ ဆူရ္ဘုန္ေလဆိပ္အသစ္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည္
=========================================

ဟားခါး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀
တိမ္ျဖဴေတြဆိုင္းသည့္ မႈိင္းၫို႔ၫို႔ ခ်င္းေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ဇလပ္၊ ခ်ယ္ရီ၊ သဇင္၊ သစ္ခြမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အလွတို႔ျဖင့္ သာယာလွပေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁ ဒီဂရီႏွင့္ ၂၄ ဒီဂရီ အၾကား၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ – ၃၅ ဒီဂရီရွိၿပီး စတုရန္းမိုင္ ၁၃၉၀၇ မိုင္က်ယ္ဝန္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။
ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္၊ ပလက္၀၊ မတူပီ၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ထန္တလန္၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဟားခါးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မတူပီ ျဖစ္သည္။ ကုလားတန္ ျမစ္ႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္မ်ားသည္ ခ်င္း ျပည္နယ္၏ ထင္ရွားေသာျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။
သြားလာရခက္ခဲ
ေတာင္စြယ္အထပ္ထပ္ သဘာ၀ အလွအပမ်ားျဖင့္ သာယာလွပေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို လာေရာက္မည္ဆိုပါက ကေလးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ကားလမ္းကို အဓိကအသုံးျပဳရသည္။ ပြင့္လင္း ရာသီတြင္ သြားလာရလြယ္ကူေသာ္လည္း မိုးရာသီတြင္ ေတာင္ၿပိဳမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚတတ္သျဖင့္ သြားလာရခက္ခဲၿပီး ေျမျပန္႔ေဒသႏွင့္ ကူးလူးဆက္သြယ္ သြားလာရာ၌ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း ရေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။


မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္
ေတာင္တန္း ထူထပ္ေပါမ်ားၿပီး သြားလာရခက္ခဲေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ သြားလာရလြယ္ကူရန္၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဆူရ္ဘုန္ေလဆိပ္သစ္ ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဆူရ္ဘုန္(ဖလမ္း) ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမပုံေလ့လာျခင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းမ်ားကို ေလ့လာ ျခင္း၊ ေဒသ၏အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္ကြင္းဆင္း တိုင္းတာျခင္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ လြတ္ကင္းမႈမ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ Caravan Cessna ေလယာဥ္ငယ္ျဖင့္ ပ်ံသန္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အနာဂတ္ ေလဆိပ္စီမံကိန္းအရ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ဝင္လမ္း၊ ထြက္ လမ္းႏွင့္ ပတ္လမ္းေၾကာင္း (Access & Circuit Pattern) အတိုင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ဆင္းတက္ ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ေလယာဥ္ဆင္း၊ တက္လမ္း ေၾကာင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ပတ္လမ္းအတြင္း ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ အရာဝတၳဳမ်ား တားဆီးပိတ္ဆို႔ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ အနီးဆုံးေလဆိပ္ႏွင့္ အကြာအေဝး၊ ျမင္ကြင္းရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ၊ ေလတိုက္ ႏႈန္းႏွင့္ ဦးတည္ရာအရပ္၊ လူဦးေရ အေရ အတြက္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ လိုအပ္လာမည့္ ၿမိဳ႕ျပ အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ဖလမ္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၁၂၈၉ ဒသမ ၅ ဧက တြင္ စီမံကိန္းကို ေငြက်ပ္ ၃၂ ဒသမ ၃၆ ဘီလီယံႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၉ သန္း အကုန္အက်ခံ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တာဝန္ယူေရးဆြဲ
ေလဆိပ္၊ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၊ ေလယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာမ်ား၏ Geometric ‘ဒီဇိုင္း၊ ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦ၊ ေလေၾကာင္းထိန္း ေမၽွာ္စင္ႏွင့္တြဲလ်က္ မီးသတ္အေဆာက္ အဦ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး Structure ဒီဇိုင္းလမ္းလႊာ ပုံစံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စီမံကိန္းစစ္ေဆး ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရး ဌာနခြဲႏွင့္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး òန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ ၿပီးစီးႏိုင္ေအာင္ လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
“ဆူရ္ဘုန္(ဖလမ္း) ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈ၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ အနီးကပ္òန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလယာဥ္ကြင္း စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ စစ္ေဆး ေရးဌာနခြဲမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးနဲ႔ နယ္ေလဆိပ္မ်ားဌာနခြဲ၊ ေလေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဌာနခြဲ၊ ေလေၾကာင္း လမ္းညႊန္ထိန္းသိမ္းမႈ စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ နဲ႔ ေလေၾကာင္းလုံၿခဳံမႈ စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ မ်ားပူးေပါင္းၿပီး စက္ယာဥ္ယႏၱရား ၁၆၆ စီး၊ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္း ၃၀၀ နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။


အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္
“ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ကို ATR -72 ေလယာဥ္မ်ား ဆင္း/တက္ အသုံးျပဳ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း အလ်ားေပ ၆၀၀၀၊ အက်ယ္ေပ ၁၀၀၊ ေလယာဥ္ဝင္/ထြက္လမ္းနဲ႔ ေလယာဥ္ ရပ္နားဖို႔ေနရာ အလ်ားေပ ၂၅၀၊ အက်ယ္ေပ ၂၅၀ တို႔ကို ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္း တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး Compaction Method ျဖင့္ Slope Stability Gabion Retaining Wall တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေလဆိပ္အေဆာက္အဦ အလ်ား ၁၅၆ ေပ၊ အက်ယ္က်ပ္ ၈၄ ေပ၊ ေလေၾကာင္းထိန္း ေမၽွာ္စင္ႏွင့္ ေလဆိပ္ဆိုင္ရာ အျခား ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
လြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္မည္
ေလယာဥ္ကြင္းမရွိသည့္ ခ်င္း ျပည္နယ္တြင္ ယခုတည္ေဆာက္လ်က္ရွိ သည့္ ဆူရ္ဘုန္ (ဖလမ္း)ေလဆိပ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ခ်င္းျပည္နယ္၏ အဓိက ေလေၾကာင္းဝင္ေပါက္ျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ ႏိုင္မည့္အျပင္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသအႏွံ႔အျပားသို႔ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဖလမ္းေလဆိပ္သည္ ခ်င္း ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ဖလမ္းၿမိဳ႕၊ လုံပီးေတာင္၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ တီးတိန္ႏွင့္ ရိဒ္ေရကန္ စသည့္ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလည္ပတ္ေနရာမ်ားကို အခ်ိန္ တိုအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေလဆိပ္ မ်ားသို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
“အခုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေလဆိပ္ ႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားမယ္ဆိုရင္ ခ်င္းျပည္နယ္က စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းေတြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ ဥပမာ- ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ကုသမႈမျပဳႏိုင္တဲ့ လူနာေတြကို အျခားၿမိဳ႕က ေဆး႐ုံႀကီး ေတြကိုပို႔ၿပီး အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။ ေဘးအၱရာယ္က်ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ ဆိုရင္လည္း အစိုးရနဲ႔လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းေတြက လိုအပ္တဲ့အကူအညီ ေတြကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေပးႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မယ္၊ အသက္ေတြကို ကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္က ေျပာသည္။


လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္
ဆူရ္ဘုန္(ဖလမ္း)ေလဆိပ္သစ္ ႀကီးသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မျခား တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သာတူညီမၽွဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကြာဟျခင္းကို ေလၽွာ႔ခ်ေရး စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳလာေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္က ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းေတြ ထူထပ္ ေပါမ်ားတဲ့အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးမွာ အျခားျပည္နယ္ေတြထက္ ပိုၿပီး ခက္ခဲပါတယ္။ အခုလို အစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္နယ္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနတဲ့ ေလဆိပ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေပးေန တာကိုေတြ႕ရေတာ့ ရင္ထဲမွာ ေျပာမျပ တတ္ေအာင္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ ေတာင္ေပၚနဲ႔ ေျမျပန္႔ အလွမ္းေဝးတဲ့ ခရီးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ ေအာင္ စီစဥ္ေပးသူေတြကို ဘုရားသခင္ က ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ ခ်င္းျပည္နယ္ လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ပါေစ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသကို ေလဆိပ္သစ္ႀကီးဖြင့္ၿပီးရင္ တစ္ခါတစ္ေခါက္ အေရာက္လာၾကပါလို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”ဟု ေဒသခံ ကိုပီးပုက ေျပာသည္။
Credit
သူရေဇာ္

ျမန္မာ့အလင္း

1K Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *