ဘဂၤလားေဒခ့်္ႏိုင္ငံကို ျမန္မာဟက္ကာမ်ား တရားဝင္ နည္းပညာစစ္ပြဲေၾကာ္ျငာလိုက္ပါတယ္

ဘဂၤလားေဒခ့်္ႏိုင္ငံကို ျမန္မာဟက္ကာမ်ား တရားဝင္ နည္းပညာစစ္ပြဲေၾကာ္ျငာလိုက္ပါတယ္

လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒခ့်္ နည္းပညာတင္းမာမႈျဖစ္ေပၚလ်ာက္ရွိတာ ျဖစ္ျပီး

ယခင္ရက္ပိုင္းထဲက ျမန္မာဟက္ကာတစ္ခ်ိဳ႕မွ ဘဂၤလားေဒခ့်္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးWebsiteေတြကို တိုက္ခိုက္လာတာေတြ႔ရပါတယ္

ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ Union of Under ground Myanmar hackersလို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာဟက္ကာေတြနဲ႔ ဟက္ကာအဖြဲ႔ေတြ တစုတစည္းထဲေပါင္းထားတဲ့ အဖြဲ႔စည္းႀကီးမွ ဘဂၤလားေဒခ့်္ႏိုင္ငံကို နည္းပညာစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္းေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္

#OP_BD

ဘဂၤလီကိစၥဟာ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္အေရးႀကီးတ့ဲ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ကာက စြပ္စြဲေျပာဆိုေနသလိုမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဘဂၤလီေတြကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနျခင္းမဟုတ္တာကို က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြအသိဆံုးပါ။ သူတို႔ဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြလဲမဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဘဂၤလီေတြပါ။ ဒါကို ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏိုင္ငံက လက္မခံပဲ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားပါဆိုၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြလက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲေတြ က်ဆံုးသြားရပါတယ္။ ဒါကို ကမ႓ာကသိသိနဲ႔ မ်က္ကြယ္ျပဳထားပါတယ္။ ကုလကလဲ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကိုဖိအားေတြေပးပါတယ္။

ဒီအျဖစ္မွန္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ထက္ သတင္းမီဒီယာေတြကပိုသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ကမ႓ာကို သိေအာင္မေျပာႏိုင္ၾကဘူး။ မေျပာႏိုင္ၾကတာလား တမင္မလုပ္ၾကတာလားဆိုတာကေတာ့ သူတို႔ပဲသိပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔မလုပ္တ့ဲအလုပ္ကို က်ေနာ္တို႔က #OP တစ္ခုအေနနဲ႔ လူသိမ်ားဖို႔ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဘာသာေရး တိုက္ခိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးေရးတိုက္ခိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အမွန္ကို ကမ႓ာကသိဖို႔ တိုက္ခိုက္တာပါ။

က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုပါ။ မူစလင္ကိုးကြယ္သူေတြလဲရွိပါတယ္။ သူတို႔ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာကို က်ေနာ္တို႔အေလးထားပါတယ္။ တိုက္ခိုက္စရာမလိုပါ။ ခု OP ဟာ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစခ်င္ပါတယ္။ လြန္ခဲ႔ေသာ ရက္ပိုင္းကလည္း ျမန္မာမွ ဘဂၤလားေဒခ်္႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးWebsiteေတြကို သဖတစ္ကယ္လို႔ ဘဂႌလီေတြဟာ မူစလင္မဟုတ္ပဲ တစ္ျခားဘာသာျဖစ္ေနခ့ဲရင္လဲ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ေျမ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ တိုက္ခိုက္မွာပါပဲ။

#OP_BD အျဖစ္မၾကာခင္စတင္ပါမယ္။

Bangli issue had been very much concerned issue for our country. As, we, Myanmar are peacefully living people that we strongly know and believe that we are not doing ethnic cleaning but the news say (without any withnesses). Bengali are not citizen of Myanmar and they are NOT included in Myanmar’s National races. As they are called “Bangali”, they are the citizens of Bangladesh. But Bengalidesh keep telling that “Bangali” are citizen and race of Myanmar.

Because of “Bangali” Terrorists who attacked Myanmar Police Forces, many of Police Officers were killed. UN is also putting pressure on Myanmar Government. While we, Myanmar, are not doing ethnic cleaning but preventing our homeland from being devoured by “Bangali”; in turn of Bangladesh, we are not sure if UN and associated countries are INTENTIONALLY making it happen or not.

So, we, hereby, doing this “#OP Bangladesh 2019” to spread the world that we are being devoured by “Bangali”, who are NOT Myanmar’s National Race nor citizen. This will NOT be racial or religious attack. This will be the attack to let the world know the truth inside Myanmar.

In our country, there are many religions living together with their own devotions. We want to make it clear that truly give respect to their own belief on their specific religion. So, IF “Bangali” are not Muslims or any religion, we will do the attack; which means, our attacks will NOT be based on Religion. We fight for our mother land. We fight for our own country.

#OP_BD is coming soon.

Crd UGMH

73 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *