ဝဲႏွင္း ခူ အစို လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ ေဆး

ကြၽန္ေတာ္ ပညာ လႉပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္လႉမည့္ ပညာသည္ ဝဲႏွင္းခူအစို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ေဆးနည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆးသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ား၏

ေျခသလုံးတြင္ ေပါက္တတ္ေသာ ဝဲႏွင္းခူအစိုကို ေ႐ႊဖ႐ုံ႐ြက္ မီးရႈိ႕ျပာခ်ၿပီး ၎ျပာကို အုန္းဆီႏွင့္ ေဖ်ာ္စပ္၍ လူးလိမ္းေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆး ကုေဆးလိမ္းခ မယူဘဲ ကုသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းၾကသူ မနည္းေတာ့ပါ။ ဤစာပိုဒ္ကို ဖတ္ရႈမိသူမွတဆင့္ ဝဲႏွင္းခူရွိသူအား နည္းစနစ္တဆင့္ ေျပာျပေစလိုပါသည္။

ဤေဆးနည္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ ေျခေထာက္မွ ဝဲႏွင္းခူ အစိုအား ကုသေပးသူ အေဒၚအား အၿမဲကန္ေတာ့ပါသည္။ သူ၏နာမည္ကို မသိလိုက္ရေတာ့ပါ။

အားလုံး က်န္းမာ႐ႊင္လန္းပါေစ။

Crd:ဆရာေရႊ(စစ္ျပန္)

46 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *