ဘဏ္​အတုိး​ေလးနဲ႔စားခ်င္​တယ္​ဆုိတဲ့သူမ်ားအတြက္​ ဘဏ္​အတုိးႏႈံးအ​ေၾကာင္​း

ဘဏ္တိုး အေၾကာင္း သိထားရန္
တစ္ႏွစ္က္ို .. ၈.၅%
တစ္လကို .. ၀.၇%
တစ္လအတြက္ အတိုးက
ေငြ ၁၀၀ ကို .. ျပား ၇၀
ေငြ ၁၀၀၀ ကို .. ၇က်ပ္
ေငြ ၁၀၀၀၀ ကို .. ၇၀
ေငြ ၁၀၀၀၀၀ ကို .. ၇၀၀
ေငြ ၁၀ သိန္းကို … ၇၀၀၀
ေငြ ၁၀၀ သိန္းကို … တစ္လ ၇ေသာင္း
ေငြ သိန္း၁၀၀၀ ဆို .. တစ္လ ၇သိန္း
ေငြ သိန္း ၁၀၀၀ ကို .. တစ္နွစ္ကို ၈၅သိန္း
ရပါမယ္ ..
စာရင္းေသ တစ္ႏွွစ္ အပ္ရင္ေတာ့ တစ္နွစ္ကို ၁၀% ရပါမယ္
၁၀သိန္း ကို .. တစ္ႏွစ္ ၁သိန္း
သိန္း၁၀၀ ကို .. တစ္ႏွစ္ ၁၀သိန္း ..
သိန္း ၁၀၀၀ ကို .. တစ္ႏွစ္ သိန္း ၁၀၀ အတိုးရပါမယ္ ..
(တစ္ႏွစ္ အတြင္းလံုးဝမထုတ္ရ )
(တစ္နွစ္ မျပည့္ဘဲ ျပန္ထုတ္ရင္ တစ္ျပားမွ မရေတာ့ပါ )
စာရင္းေသကို ..
၁လ .. ၃လ .. ၆လ .. ၉လ .. ၁၂လ ..
အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳး ထားလို့ ရပါတယ္ ..
အတိုးနႈန္း နဲနဲ စီ ေလ်ာ့သြားပါမယ္ ..
လ မျပည့္ဘဲ ျပန္ထုတ္ရင္ေတာ့ အတိုး တစ္ျပားမွ မရပါဘူး ..
၁လ – ၃လ – ၆လ – ၉လ – ၁နွစ္ အတြင္း လံုးဝမထုတ္တာ ေသခ်ာရင္ေတာ့ .. ၁လ – ၃လ – ၆လ – ၉လ – ၁၂လ
စာရင္းေသ ေငြ အပ္တာက အတိုးပိုရပါတယ္ ..
လၾကာေလေလ .. အတိုးပိုပိုမ် ားေလေလပါ ..


ဘဏ္ တစ္ခ ုနဲ႔ တစ္ခု ..
အတိုးနႈန္း အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈ ရွိပါတယ္ ..
မိမိ အပ္မည့္ ဘဏ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေသခ်ာ ေမးၾကည့္နိုင္ပါတယ္ ..
အတိုးလစဥ္ ထုတ္ေပးလား ?
အစိုးရ ဘဏ္က တစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါသာ – တစ္ႏွစ္စာအတိုးထုတ္ေပးပါတယ္ … အျပင္ဘဏ္ေတြကေတာ့ ၃လ တစ္ခါ ၃လစာ အတိုးထုတ္ေပးပါတယ္ .. လစဥ္ အတိုးရခ်င္ရင္ေတာ့ .. မိမိ ေငြကို ၃ ပံုပံုၿပီး ၁လစီ ၃လဆက္တိုက္ခြဲထည့္လိုက္ေပါ့ ။
ဒါမွ မဟုတ္ အသြင္း အထုတ္ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ .. စာရင္းေသ တစ္လ ထည့္ထားရင္ အတိုးလည္းပိုရ တစ္လျပည့္တိုင္း အတိုးေရာ အရင္းပါ ျပန္ထုတ္ေပးပါတယ္ ..
“Fixed account & Saving account ”
တစ္ႏွစ္ အတြင္းလံုးဝ မထုတ္ရတဲ့ .. Fixed account “စာရင္းေသ -တစ္ႏွစ္ ” အပ္ရင္ အတိုး ၁၀% ရပါတယ္ ..
သိန္း ၁၀၀၀ ကို တစ္ႏွစ္ သိန္း ၁၀၀ ရပါတယ္ ။
တစ္ႏွစ္ မျပည့္မခ်င္း လံုးဝ မထုတ္ရပါဘူး …
တစ္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ ၁ ရက္ အလိုမွာ ထုတ္ရင္ေတာင္ အတိုး တစ္ျပားမွ မရေတာ့ပါဘူး ။
႐ိုး႐ိုး စုေငြ Saving account ဆိုရင္ေတာ့ ၈၅ သိန္းဘဲ ရပါတယ္ ..


တစ္လကို …
Fixed account ၁ႏွစ္ထားရင္ ..
တစ္လ အတြက္ ..
ေငြ ၁၀၀ က်ပ္ ကို – ၈.၃၃ ျပား
၁သိန္း ကို = ၈၃၃
၁၀ သိန္း ကို = ၈၃၃၃
၁၀၀ သိန္း ကို = ၈၃၃၃၃
၁၀၀၀ သိန္း ကို = ၈.၃၃၃၃၃ သိန္း ရပါမယ္ ..
ရိုးရိုး ေငြစု စာအုပ္ Saving account ဆိုရင္ ..
တစ္နွစ္ကို – 8.25 or 8.5 % ဘဲရတာမို့ ..
တစ္လကို 0.6875% or 0.7083% မို့ ..
တစ္လ အတြက္
၁၀၀က်ပ္ = ၆. ၈၇ ျပား or ၇.၀၈ ျပား
၁ သိန္း = ၆၈၇.၅ / ၇၀၈ က်ပ္
၁၀ သိန္း = ၆၈၇၅ / ၇၀၈၃ က်ပ္
၁၀၀ သိန္း = ၆၈၇၅၀ / ၇၀၈၃၃ က်ပ္
၁၀၀၀ သိန္း = ၆.၈၇၅ / ၇.၀၈၃၃၃ သိန္း ရပါမယ္

Dr Nang Myint Thwe
Zy;
crd..
mmm

131 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *