ဦးႏုျပန္ေျပာျပတဲ့ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔အေၾကာင္း ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~
မ်ိဳးသန္႔ထြန္း (စစ္ကိုင္း)

ကမၻာ့လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေကာင္းက်ဳိးသာမက တစ္ကမၻာလံုးကိုေတာင္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳသြားခဲ့သူမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွာ တစ္ဦးဟာ ျမန္္မာႏိုင္ငံသား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔ကို တစ္ကမၻာလံုးက ေလးစားခ်ီးက်ဴးရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကသူမ်ားအထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္လည္းျဖစ္၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းလည္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဦးႏုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုနဲ႔အတူ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ေလာက္က ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ အတူတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ပန္းတေနာ္သား ဦးသန္႔ဟာ အသက္အား ျဖင့္ ဦးႏုထက္ ႏွစ္ႏွစ္ငယ္ပါသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက တစ္ဦးအေၾကာင္းတစ္ဦး သိခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရး ဝါသနာပါေသာ၊ စာအလြန္ဖတ္ေသာ ဦးသန္႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဦးႏုက အစိုးရ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွာ ဒုၫႊန္ၾကားေရးဝန္အျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတြင္းဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းသံအမတ္ႀကီး ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုမွ ၁၉၆၁ ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးသန္႔ အေၾကာင္း အနည္းငယ္တင္ျပရလွ်င္ ဦးသန္႔သည္ စာအလြန္ဖတ္သူပီပီ ”ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး စစ္တမ္း”ကို ညလံုးေပါက္ဖတ္ခဲ့သူဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ (၁၉၅၄-၅၈)ခုေလာက္က ဦးသန္႔ေရးသည့္ ”ျပည္ေတာ္သာခရီး” က်မ္းစာအုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေရးသမိုင္းအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ၌ အလြန္သံုးဝင္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ကို (ပထမပိုင္း၊ ဒုတိယပိုင္း၊ တတိယ ပိုင္း) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္းမွ ၁၉၆၁ ခုေလာက္က ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးသည္။ ¤င္းစာအုပ္ကို အဲဒီအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဦးႏု၏ တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားသည့္ၾကားက ေရးသားျပဳစုႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ဆရာႀကီး ဦးေသာ္ေကာင္းႏွင့္ ေမာင္ေဇယ်ာတို႔ စီစဥ္ေသာ”ဦးသန္႔ လက္ေရြးစင္စာမ်ား (၂ဝဝ၉)” စာအုပ္မွာလည္း ဦးသန္႔ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္း ပါးမ်ားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးအတြက္သာမက လူတိုင္းဖတ္သင့္ေသာ၊ မွတ္သားသင့္ေသာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ လို႔ ၫႊန္လိုက္ရပါသည္။ ဦးႏုနဲ႔ ဦးသန္႔တို႔ သည္ စာေရးစာဖတ္ အလြန္ ဝါသနာခ်င္း တူညီၾကပါသည္။

၁၉၆၁ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးရွိ ျပည္ေထာင္စု ကလပ္တြင္ ပန္းတေနာ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာေဟာင္းမ်ားကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ ၾကသည္။ ထိုအခမ္းအနားမွာ ဆရာေဟာင္း ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ားကို ဆံုးမ ၾသဝါဒေပးခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ၾသဝါဒေပးရာတြင္– ”တပည့္တို႔ ယခုေခတ္ ဘယ္ေနရာ မွာပဲၾကည့္ၾကည့္ ေက်းဇူးသိတတ္သူက ရွားတယ္။ ေက်းဇူးသိတတ္သူေတြဟာ တိုး တက္ႀကီးပြားေနၾကတယ္” လို႔ ဦးသန္႔ကို ရည္ရြယ္ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာတပည့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေျပာၾကားရာ ”ငယ္စဥ္က ဆရာတို႔ရဲ႕ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမမႈေတြလည္း အာဃာတ မထားၾကဖို႔ လိုတယ္၊ အာဃာတတရားဟာ သံသရာအထိ လိုက္ ဒုကၡေပးတတ္တယ္” လို႔ ဆိုပါ၏။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဦးသန္႔ နည္းကို ယူပါတဲ့။ ”ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကေန႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ ဦးသန္႔ကိုအတုခိုး နည္းယူတတ္ဖို႔လိုေၾကာင္း- ဦးသန္႔ ဟာ ပန္းတေနာ္သား ဆရာေကာင္းတစ္ဦး လည္းျဖစ္တယ္။ ဦးသန္႔ဟာ ငယ္ငယ္တုန္း က ထည္ထည္ဝါဝါ ေက်ာင္းမေနခဲ့ရဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ လံု႔လဝီရိယေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ရခဲ့တဲ့ ရာထူး (ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)ကို ရတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕လူထုက ၾကည္ညိဳမႈရရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ လြယ္သေလာက္ ကုလသမဂၢမွာ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တစ္ကမၻာလံုးက ၾကည္ညိဳမွ ဒီရာထူးရႏိုင္တာမို႔ပဲ” အဲဒီအခ်ိန္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို ေျပာခဲ့တာက ”ကေန႔ ကမၻာမွာ အေရွ႕အေနာက္ အုပ္စု၊ အေနာက္ အုပ္စု၊ ၾကားေနအုပ္စု ဆိုတဲ့ အုပ္စုေတြဟာ ၾကက္ေခါင္းဆိတ္ မခံၾကဘူး။ အားလံုး ကမၻာ့ဗိုလ္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီအထဲမွာ ဦးသန္႔ဟာ ဗိုလ္ေတြထဲမွာ အားလံုးအားလံုးအႀကိဳက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဂုဏ္ယူရမယ္” လို႔ ေျပာၿပီး ဦး သန္႔ စိတ္ဓာတ္ ဆက္ေျပာတာက- ”ဦးသန္႔ ဟာ သည္းခံမႈမႈရွိတယ္။ စကားေတာင္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း မေျပာဘူး။ လံု႔လ ဝီရိယလည္း ရွိတယ္”လို႔ ေျပာခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ခါ ဦးႏုက ဦးသန္႔ဟာ ဘြဲ႕ရသူေတြထက္ေတာ္ေၾကာင္းကို ေျပာ ၾကားရာတြင္ ”ဦးသန္႔ဟာ ကေန႔အထိ ဘီေအ မေအာင္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ လံု႔လဝီရိယေၾကာင့္ ဘီေအ ေအာင္သူေတြထက္ ေတာ္ေနလို႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြက ဦးသန္႔ကို တကယ္ ႀကီး က်ယ္တဲ့ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြက ဘြဲ႕ထူးႀကီး ေတြ ရထားတယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကေန႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁ဝ၄ ႏိုင္ငံတို႔ (၁၉၆၁ ခုက ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ မွာ ႏိုင္ငံေပါင္းကို ဆိုလိုသည္) က သေဘာ ကြဲလြဲျခင္း မရွိဘဲ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရတာ ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပည့္တို႔ဟာ ဦးသန္႔ ကို နည္းယူအတုခိုးၿပီး ဦးသန္႔လို ႀကိဳးစား ၾကပါလို႔” တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသြားပံုကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဦးသန္႔ လိုျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔က လြယ္ေသာ္ လည္း ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ရျခင္း မွာ ႀကိဳးစားမႈ၊ သည္းခံတတ္မႈ၊ ဝီရိယရွိမႈတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အထူး မွတ္ သားသင့္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ဦးသန္႔ လိုလူမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထပ္မံေပၚေပါက္ လာေစဖို႔ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါ သည္။

မ်ဳိးသန္႔ထြန္း(စစ္ကိုင္း)
၁၅-၁၂-၂ဝ၁၆
စာကိုး ၁။ သူတို႔ျမင္ေသာဦးသန္႔။ ေရႊဥေဒါင္းႏွင့္ အျခား— (ဒု-ႀကိမ္) ရန္ကုန္၊ ႏွစ္ကာလ မ်ားစာေပ၊ ၂ဝဝ၄
၂။ လက္ေရြးစင္စာမ်ား။ ဦးသန္႔။ ဂန္႔ေဂၚ ၿမိဳင္စာေပ၊ ရန္ကုန္၊ ၂ဝဝ၉။
၃။ ျပည္ေတာ္သာခရီး (ပ၊ ဒု၊ တ) ။ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္း။ ၁၉၆ဝ-၆၁။

The Speaker News Journal အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၅
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂-၂၈)

28 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *