#ေခါက္ဆြဲေျခာက္တစ္ပတ္၂ထုပ္ႏွင့္ #၂ထုပ္ထက္ပုိစားပါက ဘာျဖစ္​ႏုိင္​သလဲ??

#ေခါက္ဆြဲေျခာက္တစ္ပတ္၂ထုပ္ႏွင့္

#၂ထုပ္ထက္ပုိစားပါက
=====================

တစ္ပတ္ကို ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ၂ ထုပ္ႏွင့္ ၂ ထုပ္ ထက္ပုိ စားေသာက္ျခင္းဟာ ေရရွည္မွာ ႏွလံုး က်န္းမာေရ ကုိ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္မွ ေလ့လာသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္တဲ့ ဓာတုေဗဒ၊ ထုတ္ပုိးတဲ့အခါ တာရွည္ခံေစရန္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားဟာ လူတို႔ စားသံုးတဲ့အခါ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစတဲ့ အခ်က္ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ကုိ တစ္ထပ္ေလက္ စားတာက မသိသာေပမယ့္ ယင္းထပ္ ပုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ က်န္းမာေရး အတြက မေကာင္းေတာ့ ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္မွာ ဆုိရင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ႏွလံုးေရာဂါ ဆိုင္ရာ ပိုမို ခံစားရ လြယ္ ႏုိင္ေခ် ရွိေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါ၊ ေသြးခ်ိဳ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ မ်ား ကို ျဖစ္ထြန္းရန္ အလြယ္တကူ ျဖစ္ေစျပီး ကေလးရရန္ ခက္ခဲတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အေနနဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္းေတာင္ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

အေၾကာငး္ကေတာ့ သူဟာ ဟိုမုန္းဓာတ္ကိုပါ အေႏွာင့္အယွက္ေပးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ယင္းသုိ႔ဆုိလိုက္လို႔ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကို မေကာင္းလိ႔ုလည္း မဆုိလိုပါ။

သူဟာ အစားအေသာက္ လြယ္တကူ နဲ႔ ခပ္ျမန္ျမန္ စားခ်င္သူမ်ားအတြက္၊ ေစ်းသက္သက္သာသာ စားခ်င္သူမ်ားအတြက္ ထုပ္ပုိး ေပးထားတဲ့ အစားအေသာက္ ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္ကို ၁ ထုပ္ေလာက္စားရင္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။

ယင္းထပ္ ပုိတဲ့ အၾကိမ္အေရအတြက္ အားျဖင့္ စားမိရင္ေတာ့သာ က်န္းမာေရးအတြက္ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

Credit to Yoeyarlay

41 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *