သက္ထားသူဇာ ကမာ႓႕အဆင့္ တစ္ဆင့္ျမင့္တက္ (ဂုဏ္​ယူစရာပါဗ်ာ)

သက္ထားသူဇာ ကမာ႓႕အဆင့္ တစ္ဆင့္ျမင့္တက္
==========================
ကမာ႓႕ၾကက္ေတာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္(၁၉)ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္း ကမာ႓႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ ျမန္မာၾကက္ေတာင္မယ္ သက္ထားသူဇာသည္ ကမာ႓႕အဆင့္ (၁၃၃)တြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က အဆင့္(၁၃၄)တြင္ ႐ိွေနခဲ့ျပီး ယခုအပတ္တြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ထားသူဇာသည္ ဧျပီ လတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ International Challenge ျပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္႐ိွေနသည္။

243 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *