မေကြးၿမိဳ႕အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

မေကြးၿမိဳ႕အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

မေကြးၿမိဳ႕ဆိုတဲ့နာမည္က ျမစ္ေကြ႕ၿမိဳ႕ဆိုတဲ့ နာမည္ကေန လာတယ္ဆိုတာ

မေကြးၿမိဳ႕နယ္က အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ စတုရန္း မိုင္ ၆၄၈ မိုင္ က်ယ္ဝန္းတယ္ဆိုတာ

မေကြးၿမိဳ႕က လတၱီက်ဳ (၂၀)ဒီဂရီ၊ (၈)မိနစ္ နဲ႔
ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၉၄)ဒီဂရီ၊ (၅၆)မိနစ္ မွာ တည္ရွိတယ္ဆိုတာ

မေကြးၿမိဳ႕မွာ တကၠသိုလ္ ၅ ခု ရွိၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ ပါဝင္တယ္ဆိုတာ

ဧရာဝတီတံတား(မေကြး)က အရွည္ ၈,၉၈၉ ေပ ရွိတယ္ဆိုတာ


*သင္သိတာေလးေတြကိုလည္း မသိေသးတဲ့သူေတြသိေအာင္ ေျပာျပေပးသြားပါဦးလို႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္

credit

57 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *