“လုိခ်င္ေနတဲ့သူကို ေပးလုိက္ပါ။ စိတ္ေကာက္ေနတဲ့သူကို ေခ်ာ့လုိက္ပါ။

“လုိခ်င္ေနတဲ့သူကို ေပးလုိက္ပါ။
စိတ္ေကာက္ေနတဲ့သူကို ေခ်ာ့လုိက္ပါ။
မလိမၼာတဲ့သူကုိ ခြင့္လႊတ္လုိက္ပါ။”

#လုိခ်င္ေနတဲ့သူကို ေပးလုိက္တာဟာ ကိုယ္ေလ်ာ့သြားတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ရလုိက္တာ။ လိုခ်င္ေနတဲ့သူရဲ႕စိတ္ကို လႊမ္းမုိးအႏုိင္ရလုိက္တာပါ။ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း အႏုိင္ယူလုိက္တာပဲ။ ေပးႏုိင္တာဟာ မေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ကုိ အႏုိင္ယူလုိက္တာပဲေလ။

#စိတ္ေကာက္တယ္ဆုိတာ အေခ်ာ့ခံခ်င္လို႔ပဲ မဟုတ္လား။ စိတ္ေကာက္ေနတဲ့သူကို ေခ်ာ့ေပးလုိက္တာဟာ ကိုယ္အေလ်ာ့ေပးလိုက္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္မာနကုိ ကိုယ္ကအႏုိင္ရလိုက္တာပါ။ မေက်နပ္တဲ့သူရဲ႕ စိတ္ကို ေက်နပ္ေစတာဟာ သူ႔ေဒါသကို ကိုယ္ကအႏုိင္ယူလုိက္ႏုိင္တာပဲ။ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္မာနကို ကိုယ့္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လုိ္က္တာျဖစ္ျပီး အျပိဳင္ေဒါသကို ခႏၲီတရား၊ ေမတၱာအားနဲ႔ အႏုိင္ယူလုိက္တာပဲေလ။

#မသိမလိမၼာတဲ့သူကို ခြင့္လႊတ္လုိက္တာဟာ ကိုယ္အ႐ံႈးေပးလုိက္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္္လုပ္ရပ္မွန္သြားတာ။ ကိုယ္အမွန္ရလုိက္တာပါ။ မသိတာကိုက သူ႔အတြက္ မွားၿပီးသား။ ကိုယ္ကပါ လုိက္ၿပီးမုိက္မိရင္ ကိုယ္လည္းမသိမလိမၼာသူ ျဖစ္သြားမွာပဲေပါ့။

#အရင္းစစ္ေတာ့ ဘယ္သူမွာမွ အျပစ္မရွိဘူး။ ေလာဘေၾကာင့္ လုိခ်င္သြားရတာ၊ ေဒါသေၾကာင့္ စိတ္ေကာက္လုိက္မိတာ၊ ေမာဟေၾကာင့္ မသိမလိမၼာျဖစ္မိတာ။ ဒီသေဘာကုိယ္သိျပီး ကိုယ့္စိတ္ကုိယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့သူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အႏုိင္ရလုိက္သူပဲေပါ့။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပ ဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ

10 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *