​ေရငုပ္​သ​ေဘၤာ မ်ား ပုိင္​ဆုိင္​လာ​ေတာ့မည္​​ တပ္​မ​ေတာ္​ (​ေရ)

တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္ အိႏိၵယ တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ ႐ွာေဖြေရးသံုး ဆိုနာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

အိႏိၵယ-ျမန္မာ သေဘာတူညီမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည့္ Sub ႏွင့္ Surface Ship ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ USHUS-2 ဆိုနာ တစ္မ်ိဳးအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္ေပးအပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ၎ USHUS-2 ဆိုနာသည္ ship-borne hull-mounted sonar ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး အိႏိၵယ DRDO မွ ထုတ္လုပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

အိႏိၵယဖက္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ USHUS ဆိုနာကို ႐ု႐ွထံမွ ဝယ္ယူထားသည့္ Kilo-Class ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ဦးပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ထားတာကို ေတြ႔ျမင္ရၿပီး အိႏိၵယအေနျဖင့္ ႐ု႐ွဆိုနာအေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ USHUS-2 ဆိုနာမ်ားကို အကုန္လဲလွယ္တပ္ဆင္ေနပါၿပီ ။
တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ၎ဆိုနာမ်ားကို Surface Ship မ်ားအတြက္သာမက Submarine အတြက္ပါ လက္ခံခဲ့ဖြယ္ရာ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။


တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေရတပ္ကုိ ျပည္တြင္း၌အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္အားျဖည့္ေနသည့္အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကိုပါ ျပည္တြင္း၌ တည္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေနသည့္အတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အိႏိၵယထံမွ ႐ု႐ွလုပ္ Kilo-Class (၂)စီးကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းထားၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ Akula Class ၂ စီးကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း လက္ခံရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ အိႏိၵယထံမွ ေရငုပ္သေဘၤာ ၄ စီးျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း Blue Water Navy အဆင့္သို႔လွမ္းခ်ီႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရင္းျဖင့္ ၎ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ တည္ေဆာက္မႈနညး္ပညာမ်ားကို ေလ့လာကာ ျပည္တြင္း dockyard မ်ား၌ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အမွီ ေရငုပ္သေဘၤာ ၄ စီးႏွင့္ ဖ်က္သေဘၤာ ၂ စီးပိုင္ဆိုင္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ Golden Sea Plan အရ ၁၃၅ မီတာအ႐ွည္႐ွိ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးတစ္စီးအား ေ႐ွ႕ေျပးပံုစံအျဖစ္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ၁၄၅ မီတာ ႏွင့္ ၁၆၀ မီတာအ႐ွည္႐ွိ ဖ်က္သေဘၤာမ်ားအား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္ ။

#မိုးႀကိဳး_Strike_Fighter
#Myanmar_Military_Observers

53 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *