လမ္းခင္းတဲ့ ကတၱရာေစးကုိ ဘယ္ကေန ဘယ္လုိထုတ္လုပ္ ရ႐ွိတယ္ဆုိတာ သင္သိပါလား…?

💢 ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပပါ့မယ္..

💢 ကတၱရာေစးကုိ”Bitumen”လုိ႔ေခၚပါတယ္။

💢 ကတၱရာေစးထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာက ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း”Raw Bitumen”ကုိ “Canadian Oil Sands”ကေနၿပီးမွ ထုတ္လုပ္ရ႐ွိပါတယ္။


💢 Canadian Oil Sands ကုိ အဆင့္ဆင့္ “Refineries”ျပဳလုပ္သန္႔စင္၍ က်ဳိခ်က္ၿပီးမွ ရ႐ွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။
Raw Bitumen ျဖစ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း”Oil sands”ကုိ ကေနဒါႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ အဓိက မွာယူတင္သြင္းရပါတယ္။

💢 ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလုိ ကတၱရာေစးထုတ္ယူလုိ႔ရတဲ့”Oil Sands”ကုိ ႐ွိ/မ႐ွိ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။အဲဒါက တ႐ုတ္ႀကီး ေမးၾကည့္မွ သိပါလိမ့္မည္။

Credit ဘဝခါးခါး

96 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *