အျပဳံးနဲ႔အႏုိင္​ယူတက္​ပါ​ေစ

အျပဳံးန႔ဲ အႏုိင္ယူတတ္​ပါေစ
☺☺☺☺☺ ☺☺

၁။ မတရား တာ ခံရတဲ့ အခါ မွာ…………..
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျပံဳးပါ ။ ဒါဟာ သေဘာထား ႀကီး ျခင္းပါ ။

၂။ နစ္နာ ဆံုးရွံုး ရတဲ့ အခါ ………….
ဆႏၵ ရွိစြာ ျပံဳး ပါ ။ ဒါ ဟာ နားလည္ခြင့္လႊတ္ တတ္ျခင္း ပါ ။

၃။ မလႈပ္သာ မလြန္႔သာ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ၾကံဳ လာတဲ့ အခါ……
ခပ္ယဲ့ယဲ့ ေလး ေတာ့ ျပံဳး လိုက္ပါ ။
ဒါ ဟာ ထက္ျမက္ျခင္း ရဲ႕ သေကၤတ ေလး ပါ ။

၄။ အကူညီ မဲ့ ေန တဲ့ အခါမွာ…………..
ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း သာ ျပံဳး ပစ္ လိုက္ပါ ။
ဒါ ဟာ ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ခြန္အား ေမြးယူႏိုင္ျခင္း မ်ိဳး ပါ ။

၅။ ေဘး ဒုကၡ နဲ႔ ၾကံဳ လာ ရ တဲ့ အခါ……….
တည္ၿငိမ္ စြာ ျပံဳး ႏိုင္ ပါ ေစ ။
ဒါ ဟာ စိတ္အင္အား ႀကီးမား ျခင္း ရဲ႕ အမွတ္အသား ပါ ။

၆။ အျပစ္တင္ တာ ကို ခံ ရ တဲ့ အခါ မွာ…………
ေအးေဆး စြာ ျပံဳး လိုက္ ပါ ။
ဒါ ဟာ ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ယံု ၾကည္ မႈ ရွိ ျခင္း ပဲ။

၇။ အသဲကြဲ တဲ့ အခါ ၊ ပစ္ထား ခံ ရတဲ့ အခါ မွာ…………
ခပ္ ေပါ့ ေပါ့ ေလး ျပံဳး ႏိုင္ ပါ ေစ ။
ဒါ ဟာ တင္းမာ မႈ မရွိတဲ့ လြတ္လပ္ေပါ့ပါး မႈ တမ်ိဳး ပါ ။

ဒီအျပဳံးေတြက ကိုယ့္အတြက္ အနိုင္ရလိုက္တ့ဲ
ရန္သူကိုတိုက္ခိုက္တ့ဲ အျပဳံးပါ ။
နာက်င္မႈေတြကို လစ္လ်ဴရႈရေတာ့
နည္းနည္းေတာ့ပင္ပန္းပါလိမ့္မယ္ ။
လုပ္နိုင္လိမ့္မယ္လိုေမ်ာ္လင့္ပါတယ္ ။

…… သ်ွီ…..

241 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *