နာမည္​အရမ္​းႀကီး​ေနတဲ့ အပူပုိင္​း​ေဒသရဲ႕ အုိ​ေအစစ္​​ေလး

မ​ေကြးတိုင္​း​ေဒသႀကီးမွ
စလင္းဝက္သည္းကန္ဆီသုိ႔ အေရာက္တစ္ေခါက္လာခဲ့ေစခ်င္သည္
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

စစ္ၾကည္(စလင္း)

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ေျမလတ္ေဒသျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အားျဖင့္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္အနက္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ စလင္းၿမိဳ႕ေလးတြင္ ထူးျခားစြာ တည္ရွိေနသည္ကေတာ့ ဝက္သည္းကန္ မဂၤလာပင္ျဖစ္ ေပသည္။ စလင္းၿမိဳ႕ကေလးသည္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အေနာက္ ဘက္ကမ္းေမးတင္လ်က္ သာယာလွပစြာ တည္ရွိေနသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္ ၄ဝ ခန္႔ကြာေဝးၿပီး ေခ်ာက္ – ဆိပ္ျဖဴ လမ္းကေလးမွ လွမ္းလာရင္လည္းစလင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါ သည္။ ေခ်ာက္မွလာမည္ဆိုလွ်င္ ၃၅ မုိင္ခန္႔သာကြာေဝးသည္။သြားလမ္းသာ၍လာလမ္းေျဖာင့္ျဖဴးသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးကလည္း အထူးေကာင္းမြန္လွပါသည္။

ဝက္သည္းကန္ႀကီးသည္ စလင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ တြင္ကပ္၍ တည္ရွိသည္။ ဤဝက္သည္းကန္ႀကီးကို သကၠရာဇ္ ၁၁၉၄ ခုႏွစ္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၅၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂံျပည့္ရွင္ နရပတိစည္သူမင္းႀကီးက စလင္းၿမိဳ႕ကို တုိင္းခန္းလွည့္လည္ လာစဥ္ မင္းႀကီး၏မိဖုရားငယ္ရွင္ေစာဝက မင္းႀကီးထံ ခြင့္ေတာင္း၍ တူးေဖာ္ေပးခဲ့ေသာကန္ႀကီးျဖစ္သည္။ မူလ ကန္ႀကီးကို တူးေဖာ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိဖုရားငယ္ ရွင္ေစာဝ၏ အေျ>ြခအရံသင္းပင္းမ်ား လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ စလင္းေဒသသည္ မုိးေခါင္ရပ္ဝန္းေဒသျဖစ္၍ စိုက္ေရးပ်ဳိးေရးကုိ ရာသီမေရြးလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍တူးေဖာ္ခဲ့ဟန္တူပါသည္။
ဤသို႔တူးေဖာ္ရာတြင္ ေရွးျမန္မာတို႔၏ထုံးစံအယူအဆမ်ား အတိုင္း ကြၽန္းကႏၷား၊ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ဆိုင္ရာပိုင္ရာ နယ္ေတာ္ရွင္၊ ပါယ္ေတာ္ရွင္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္ၿပီးဗလိနတ္စာမ်ား ေကြၽးေမြးပူေဇာ္ခဲ့ရာ စြန္ရဲတစ္ေကာင္သည္ ဝက္အသည္း တစ္ခုကို အေရွ႕အရပ္မွကိုက္ခ်ီကာ စလင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ကုန္းတန္းတစ္ေလွ်ာက္ဝဲပ်ံၿပီး တစ္ခုေသာေနရာတြင္ ဝက္အသည္းကို လႊတ္ခ်ခဲ့ေပသည္။ ယင္းအတိတ္နိမိတ္ကို ယူ၍စြန္ရဲမွ ဝက္အသည္း လႊတ္ခ်ခဲ့သည့္ေနရာအား မဂၤလာ ယူကာ ကန္ေတာ္မဂၤလာကို တူးေဖာ္ခဲ့သည္။ ကန္၏အက်ယ္အဝန္းကိုလည္း စြန္ငွက္ဝဲပ်ံသည့္ ေနရာအတိုင္း တူးေဖာ္ခဲ့သျဖင့္ ကန္ႀကီးကိုဝဲသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ေနာက္မွ အသံညင္သာမႈကို လုိက္၍ ”ဝက္သကန္” ”ဝက္သည္းကန္”ဟု ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း သမိုင္းအဆိုအရ မွတ္သားရေပသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို ယုတၱိသင့္သည္ မွီမည္သုိ႔ပင္အယူအဆေကာက္ေကာက္မမွားႏုိင္ပါ။ ဤအခ်ိန္ မွစတင္၍ စလင္းတြင္ဝက္သည္းကန္ႀကီး ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ဝက္သည္းကန္ႀကီး၏ မူလအက်ယ္အဝန္းမွာ အေနာက္ ဘက္တြင္ ကန္ေဘာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာက္လႈိင္းေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဆင္က်ဳံးေက်းရြာအုပ္စု၊ တမာေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု မ်ား၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း ၁ ဒသမ ၇ စတုရန္းမုိင္၊ ဧကအားျဖင့္ ၁ဝ၈၈ ဧက က်ယ္ဝန္းသည္။ ထုိကန္ေတာ္ႀကီးကို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက သားငွက္ေဘး မဲ့ႀကိဳးဝိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္။ ဝက္သည္းကန္ႀကီးအား ေရႀကိဳးဝိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ၿပီး ကန္ႀကီးတြင္က်က္စားလ်က္ရွိေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးဆက္မသုဥ္းရေအာင္ ႀကိဳးဝိုင္းသတ္မွတ္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ စလင္းၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီး ဌာနမွ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ကန္ႀကီး အတြင္းသို႔ မုိးရာသီအခ်ိန္တြင္ လင္းဇင္းဆည္မွ စပါးစိုက္ ပ်ဳိးရန္လႊတ္ေသာေရမ်ားမွ ေရပိုမ်ားစီးဝင္ေစျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မုိးရြာသြန္းသျဖင့္ ေခ်ာင္းေခ်ာက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးဝင္ေသာေရမ်ားျဖင့္ လုံေလာက္ေသာကန္ေရရရွိေပသည္။ ကန္ႀကီး၏ေတာင္ဘက္တြင္ ေရတံခါးတစ္ခု ျပဳလုပ္ထားၿပီး ပိုလွ်ံေရမ်ားကိုအဆိုပါေရတံခါးမွ ေဖာက္ထုတ္ေပးသည္။ ကန္ႀကီး၏ေရပိုေရမ်ားျဖင့္ ဆင္က်ဳံးကြင္း၊ ရွမ္းစုကြင္း၊ ကူျဖဴကြင္း၊ ကူတိုကြင္း၊ မက်ီးပင္ကြင္း စသည္တို႔မွ လယ္္ဧက ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ကိုလည္း ေရသြင္း၍စပါးစိုက္ပ်ဳိးၾက သည္။

သို႔ေသာ္ကန္ႀကီးမွာ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၈၂၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္၍ အဘက္ဘက္မွ ပ်က္ယြင္းလ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔ သိသေလာက္ဆိုလွ်င္ ကန္ႀကီးကို အႀကီးစားျပင္ဆင္တူး ေဖာ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ကန္ႀကီး၏ေရျပင္အက်ယ္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဧက ၅၃ဝ ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ အခုအစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကန္ႀကီးမ်က္ႏွာစာ ေရထိန္းအုတ္႐ိုးႏွင့္ ေလွ်ာက္လမ္းေပ ၅ဝဝ အတြက္ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ၁၄၆၄၄၂၂၃ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္မွစတင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး မတ္လတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ ကန္ႀကီးအတြင္း တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔က သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ ေရႊမုေ႒ာေစတီတည္ရွိ ေပသည္။

ကန္ႀကီးအတြင္းတြင္ ေစာင္းတန္းတံတားမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားရွိသည္။
ဝက္သည္းကန္ႀကီးႏွင့္မနီးမေဝးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ ေရွးေဟာင္း႐ုပ္စံု ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရွိ၍ ကန္ႀကီးကိုေရာက္ပါက တစ္ဆက္တည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ သည္။ ယခုအခါတြင္ ကန္ႀကီးအတြင္းသို႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ အေပ်ာ္စီးစက္ေလွမ်ားလည္းရွိေနၿပီျဖစ္၍ ကန္၏ေရျပင္အလွ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို စက္ေလွျဖင့္ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။
စလင္းၿမိဳ႕မွ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားသုိ႔လည္း အခ်ိန္တို အတြင္း သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ သာယာသည့္ ေႏြဦးကာလအတြင္း စလင္းၿမိဳ႕သမုိင္းဝင္ ဝက္သည္းကန္ႀကီးသို႔ တစ္ခါတစ္ေခါက္လာေရာက္ လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ရေပသည္။

https://www.facebook.com/groups/233891547282167/

86 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *