တပ္​မ​ေတာ္​​ေလမွ သင္​တန္​းသားအသစ္​မ်ား​ေခၚယူ​ေန

သင့္အား တပ္မေတာ္ ေလ မွ အလုိရွိသည္

၁။ တပ္မေတာ္(ေလ)တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စစ္သည္မ်ားအျဖစ္ အမႈထမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္-

ပညာသည္အုပ္စု ————-လုိအပ္ေသာပညာအရည္အခ်င္း

”က” အုပ္စု(စက္မႈလက္မႈ)

– တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ားျဖစ္ရမည္။
– ေအဂ်ီတီအုိင္ကုိ စက္မႈ(စြမ္းအား)၊ စက္မႈ(ပုံစံျပဳ)၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ အီလက္ထရြန္နစ္၊ စက္မႈ အီလက္ထရြန္နစ္ ဘာသာရပ္ မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအား ပညာသည္အတန္း(၁)သတ္မွတ္၍ တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ ခန္႔အပ္မည္။
– စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။

”ခ” အုပ္စု (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) – အ႒မတန္းေအာင္

”ဂ” အုပ္စု (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) – စတုတၳတန္းေအာင္

၂။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံရမည္-

(က) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား (အမ်ဳိးသား) ျဖစ္ရမည္။

( ခ) ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၂၅)ႏွစ္ထက္ မႀကီးေစရ။

( ဂ) အရပ္(၅)ေပ(၂)လက္မႏွင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္(၁ဝ၅)ေပါင္ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။

(ဃ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

၃။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာရမည္-

(က) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား (မူရင္း)။

(ခ) ပညာအရည္အခ်င္း ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း)။

(ဂ) မိမိေနထုိင္ရာရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတုိ႔မွ လတ္တေလာရယူ ထားေသာ ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(မူရင္း)။

(ဃ) အိမ္ေထာင္စုဝင္ စာရင္း(မူရင္း)။

(င ) လုိင္စင္ဓာတ္ပံု(၆)ပံု။

၄။ ရရွိႏုိင္မည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

(က) ေနအိမ္၊ ေရ၊ မီး၊ စစ္ဝတ္၊ ရိကၡာ၊ ေဆးကုသခြင့္ အခမဲ့ရရွိမည္။

( ခ ) တာဝန္ျဖင့္ ခရီးသြားပါက ေလယာဥ္၊ မီးရထား၊ သေဘၤာျဖင့္ အခမဲ့ စီးနင္းခြင့္ရွိသည္။

၅။ အနာဂတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

(က) တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ၿပီး စစ္သည္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ဘဲြ႕ရ စစ္သည္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ပါက ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း ေခၚယူသည့္အခါ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳမည္။

(ခ) ေလယာဥ္သား လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေလေၾကာင္းအခ်က္ျပ၊ ေလေၾကာင္း စက္ပစ္သမားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလမ္းျပ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိလွ်င္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္။

(ဂ) စက္မႈလက္မႈစစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ေခတ္မီေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ စက္မႈနည္းပညာရပ္မ်ားကုိ ဆည္းပူးေလ့လာခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ားကုိရရွိမည္။ ႏုိင္ငံျခားမွေခၚယူမည့္ သင္တန္းမ်ားရွိပါက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိလွ်င္ သင္တန္း တက္ ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္။

၆။ တပ္မေတာ္(ေလ)သို႔ ၀င္ေရာက္ အမႈထမ္းလိုသူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ စုံစမ္းလိုသူမ်ားသည္ စစ္သားစုေဆာင္းေရးတပ္(ေလ)
ဖုန္း ၀၃၁- ၃၅၀၆၉ ျပည္လမ္း၊ (ဘီအိုစီ မွတ္တိုင္ႏွင့္ ေဆးေက်ာင္းမွတ္တိုင္ၾကား) မဂၤလာဒုံႏွင့္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္/ ေလတပ္စခန္း/ အုပ္/ တပ္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ စုံစမ္း ေမးျမန္း ၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

၇။”ေတာင္ပံျဖန္႔ခ်ီ ေအာင္ပြဲဆီသို႔”ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ေလေၾကာင္းစြမ္းအား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ သင့္အားတပ္မေတာ္(ေလ)မွ အလုိရွိပါသည္။

94 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *