18ႏွစ္​အတြင္​း ကႏၱာရကုိ သစ္​​ေတာျဖစ္​လာ​ေအာင္​​ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့တဲ့ ဓာတ္​ပုံဆရာတစ္​ဦး

👉ဘရာဇီးဓာတ္ပုံဆရာ Sebastian Salgado ႏွင့္သူ၏ဇနီး တို႕ဟာ
600ဟက္တာ အက်ယ္ယ္အဝန္းရွိအပင္မေပါက္ေရာက္ေသာေျမျပင္ကို

ျပည္သူမ်ားထံမွတာင္းဆိုျပီးအသစ္တဖန္ျပန္လည္စိမ္းလန္းစိုေျပေသာသစ္ေတာတခုအျဖစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ႀကျပီး သူတို႕နွင့္အတူစိုက္ပ်ိဳးရန္ဆႏၵရွိေသာသူမ်ားႏွင့္မိမိတို႔ေျမေပၚတြင္အပင္ေရ 2 သန္းထက္ပိုေသာသစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခဲ႕ႀကရန္လည္းဖိတ္ေခၚစိုက္ပ်ိဳးခဲ႕ႀကသည္ ။

🔸မ်ိဳးသုန္းခါနီးေသာအခ်ိဳ႕ေသာအပင္33မ်ိဳး
ငွက္ မ်ိဳးစိတ္ 172 မ်ိဳးတိိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား 293 မ်ိဳးစိတ္ခဲ့ျပန္လည္ရွင္သန္လါေသာရလဒ္အျဖစ္, ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို
18 ႏွစ္အတြင္းျပန္လည္ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ႕တာ ဟာေလးစား အတုယူအားက်စရာတခုျဖစ္ပါတယ္ ။ 👏
Credit – မူရင္း တင္သူအား Credit ေပးပါတယ္

80 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *