ဧရာဝတီကုိျပန္​​ေရြးယူမဲ့လႈပ္​႐ွားမႈ့ဟာ အတုိင္​ပင္​ခံရဲ႕ ကတိစကားကုိအ​ေကာင္​ထည္​​ေဖာ္​​ေနျခင္​းဟု ဦးရဲထြဋ္​ဆုိ

ျမစ္ဆံုုေရအားလ ွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကိုု ရပ္တန္႕ဖိုု႕အတြက္ လူတစ္ေယာက္ကိုု တစ္ေဒၚလာ ထည့္၀င္ေပးေလ်ာ္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈကိုု ကိုု စတင္မယ္လိုု႕ ျမစ္ဆံုုအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာလိုုက္တဲ့ အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြအမ်ားၾကီးရိွခဲ့တယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းကိုု ေလ်ာ္စရာရိွရင္ အေလ်ာ္ေပးျပီး တုုိင္းျပည္နဲ႕ လူမ်ိဳးကိုု အကာ အကြယ္ေပးသြားမယ္လိုု႕ စတင္ ကတိေပးခဲ့သူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဆိုုတာ လူေတြ ေမ့ေနၾက တယ္ ထင္တယ္။

ျမစ္ဆံုုကုုိ အေလ်ာ္ေပးျပီး ျပန္ေရြးဖိုု႕ လံႈ႕ေဆာ္ေနသူေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေကာင္း ဆန္မယ္၊ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႕ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကတိ ေပးခဲ့ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုု႕ ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ ကိစၥတစ္ခုုကိုု တတ္ႏုုိင္သမ ွ် ၾကိဳးစားၾကည့္ ေနတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြ ဆိုုတာေတာ့ မေမ့ဖိုု႕ လိုုပါ တယ္။

#yehtutcomment
#Myitsone

17 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *